WPŁYW AMBIENT MARKETINGU NA DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW

master
dc.abstract.enThe subject of the master's thesis is the influence of ambient marketing on consumer purchasing decisions. In turn, the aim of the research work is to identify and analyze the relationship between the unconventional message and the consumer's purchase decision. The work consists of three chapters, two theoretical and one empirical. The first chapter presents the issue of marketing, its genesis, and the essence of ambient marketing. The second chapter covers the consumer's decision-making process, the basic models of consumer decision-making, and the factors influencing them. The third chapter presents the results and conclusions of the study. As a result of the research, it is possible to conclude that ambient marketing is an effective tool for communication of a company or organization with the environment, enjoying the approval of people who have contact with it, and directly influencing the purchasing intentions of consumers. The sources used to create the master's thesis were thematic and methodological books, the internet, and the results of the own survey.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest wpływ ambient marketingu na decyzje zakupowe konsumentów. Z kolei celem pracy badawczej jest określenie i analiza związku zachodzącego pomiędzy przekazem niekonwencjonalnym a decyzją konsumenta o zakupie. Praca składa się z trzech rozdziałów, dwóch teoretycznych i jednego empirycznego. Pierwszy rozdział przedstawia zagadnienie marketingu, jego genezę oraz istotę ambient marketingu. Drugi rozdział obejmuje kwestię procesu podjęcia decyzji przez konsumenta, podstawowe modele podjęcia decyzji konsumenckich oraz czynniki na nie wpływające. W trzecim rozdziale przedstawiono wyniki oraz wnioski z przeprowadzonego badania. W wyniku badań udało się wywnioskować, że ambient marketing jest skutecznym narzędziem komunikacji firmy czy organizacji z otoczeniem, cieszący się aprobatą osób, mających z nim styczność, oraz bezpośrednio wpływający na intencje zakupowe konsumentów. Wykorzystanymi źródłami do stworzenia pracy magisterskiej były pozycje książkowe bezpośrednio związane z tematem oraz metodologiczne, internet oraz wyniki ankiety, stworzonej na potrzeby tego badania.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.authorBiloboka, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.reviewerDobrowolski, Zbysławpl
dc.date.accessioned2021-11-02T22:30:52Z
dc.date.available2021-11-02T22:30:52Z
dc.date.submitted2021-10-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-130355-251897pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282555
dc.languagepolpl
dc.subject.enAMBIENT MARKETING – AMBIENT MEDIA – NON-TRADITIONAL MARKETING – DECISION-MAKING – DECISION-MAKING PROCESSpl
dc.subject.plAMBIENT MARKETING – AMBIENT MEDIA – MARKETING NIEKONWENCJONALNY – PODEJMOWANIE DECYZJI – PROCES DECYZYJNYpl
dc.titleWPŁYW AMBIENT MARKETINGU NA DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓWpl
dc.title.alternativeThe Influence of Ambient Marketing on Consumer Purchasing Decisionspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the master's thesis is the influence of ambient marketing on consumer purchasing decisions. In turn, the aim of the research work is to identify and analyze the relationship between the unconventional message and the consumer's purchase decision. The work consists of three chapters, two theoretical and one empirical. The first chapter presents the issue of marketing, its genesis, and the essence of ambient marketing. The second chapter covers the consumer's decision-making process, the basic models of consumer decision-making, and the factors influencing them. The third chapter presents the results and conclusions of the study. As a result of the research, it is possible to conclude that ambient marketing is an effective tool for communication of a company or organization with the environment, enjoying the approval of people who have contact with it, and directly influencing the purchasing intentions of consumers. The sources used to create the master's thesis were thematic and methodological books, the internet, and the results of the own survey.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest wpływ ambient marketingu na decyzje zakupowe konsumentów. Z kolei celem pracy badawczej jest określenie i analiza związku zachodzącego pomiędzy przekazem niekonwencjonalnym a decyzją konsumenta o zakupie. Praca składa się z trzech rozdziałów, dwóch teoretycznych i jednego empirycznego. Pierwszy rozdział przedstawia zagadnienie marketingu, jego genezę oraz istotę ambient marketingu. Drugi rozdział obejmuje kwestię procesu podjęcia decyzji przez konsumenta, podstawowe modele podjęcia decyzji konsumenckich oraz czynniki na nie wpływające. W trzecim rozdziale przedstawiono wyniki oraz wnioski z przeprowadzonego badania. W wyniku badań udało się wywnioskować, że ambient marketing jest skutecznym narzędziem komunikacji firmy czy organizacji z otoczeniem, cieszący się aprobatą osób, mających z nim styczność, oraz bezpośrednio wpływający na intencje zakupowe konsumentów. Wykorzystanymi źródłami do stworzenia pracy magisterskiej były pozycje książkowe bezpośrednio związane z tematem oraz metodologiczne, internet oraz wyniki ankiety, stworzonej na potrzeby tego badania.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.authorpl
Biloboka, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.reviewerpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.date.accessioned
2021-11-02T22:30:52Z
dc.date.available
2021-11-02T22:30:52Z
dc.date.submittedpl
2021-10-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-130355-251897
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282555
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
AMBIENT MARKETING – AMBIENT MEDIA – NON-TRADITIONAL MARKETING – DECISION-MAKING – DECISION-MAKING PROCESS
dc.subject.plpl
AMBIENT MARKETING – AMBIENT MEDIA – MARKETING NIEKONWENCJONALNY – PODEJMOWANIE DECYZJI – PROCES DECYZYJNY
dc.titlepl
WPŁYW AMBIENT MARKETINGU NA DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW
dc.title.alternativepl
The Influence of Ambient Marketing on Consumer Purchasing Decisions
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
69
Views per month
Views per city
Wroclaw
12
Warsaw
11
Poznan
10
Krakow
8
Gdansk
4
Lublin
2
Dublin
1
Gdynia
1
Gmina Zakliczyn
1
Iława
1

No access

No Thumbnail Available
Collections