Testowanie zdolności Phaeodactylum tricornutum do biodegradacji polilaktydu modyfikowanego skrobią

licenciate
dc.abstract.enThe ability of diatoms to biodegradate polylactide unmodified and modified with starch (20% and 50% ) was tested.PLA film with different content of starch was cut into small square-shaped pieces. The samples were placed into the flask with Guillard medium with or without diatoms and on the plate. The cultures were grown for 8 weeks at 20±1°C. Subsequently the samples were weighed. The modification of foil samples chemical structure was analysed with Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR).The greatest weight loss (about 12%) was observed for the PLA film containing 50% of starch. FTIR technique in the analyzed range showed visible changes of signal intensity of PLA spectrum treated with diatoms. Changes of mass as well as chemical structure of the tested PLA samples were the clearer, the higher were starch content in PLA.pl
dc.abstract.plBadano zdolność okrzemek do biodegradacji folii wykonanej z polilaktydu niemodyfikowanego i modyfikowanego skrobią o zawartości skrobi stanowiącej 20% i 50% (w/w) .Folia o różnej zawartości skrobi została pocięta na małe kawałki. Próbki zostały umieszczone w kolbach zawierających pożywkę Guillard’a w obecności i nieobecności okrzemek oraz na szalce. Hodowle prowadzono przez 8 tygodni w 20±1°C. Próbki zostały zważone a ich strukturę chemiczną zbadano poprzez analizę na spektrometrze w podczerwieni z transformacją Fouriera. Największy ubytek masy (około 12%) zaobserwowano dla próbek polilaktydu z 50% zawartością skrobi inkubowanych z okrzemkami. Analiza FTIR wykazała widoczne zmiany w intensywności widma próbek traktowanych okrzemkami. Zmiany w strukturze chemicznej oraz zmiany w masie próbek były tym większe im większa była zawartość skrobi w folii.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorLatowski, Dariusz - 186402 pl
dc.contributor.authorCapała, Emiliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerLatowski, Dariusz - 186402 pl
dc.contributor.reviewerWładyka, Benedykt - 132671 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:36:06Z
dc.date.available2020-07-26T21:36:06Z
dc.date.submitted2016-07-04pl
dc.fieldofstudybiochemiapl
dc.identifier.apddiploma-104893-182192pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211297
dc.languagepolpl
dc.subject.enpolilactyde, biodegradation, diatomspl
dc.subject.plpolilaktyd, biodegradacja, okrzemkipl
dc.titleTestowanie zdolności Phaeodactylum tricornutum do biodegradacji polilaktydu modyfikowanego skrobiąpl
dc.title.alternativeTesting the ability of Phaeodactylum tricornutum to biodegradate of starch modified polylactidepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The ability of diatoms to biodegradate polylactide unmodified and modified with starch (20% and 50% ) was tested.PLA film with different content of starch was cut into small square-shaped pieces. The samples were placed into the flask with Guillard medium with or without diatoms and on the plate. The cultures were grown for 8 weeks at 20±1°C. Subsequently the samples were weighed. The modification of foil samples chemical structure was analysed with Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR).The greatest weight loss (about 12%) was observed for the PLA film containing 50% of starch. FTIR technique in the analyzed range showed visible changes of signal intensity of PLA spectrum treated with diatoms. Changes of mass as well as chemical structure of the tested PLA samples were the clearer, the higher were starch content in PLA.
dc.abstract.plpl
Badano zdolność okrzemek do biodegradacji folii wykonanej z polilaktydu niemodyfikowanego i modyfikowanego skrobią o zawartości skrobi stanowiącej 20% i 50% (w/w) .Folia o różnej zawartości skrobi została pocięta na małe kawałki. Próbki zostały umieszczone w kolbach zawierających pożywkę Guillard’a w obecności i nieobecności okrzemek oraz na szalce. Hodowle prowadzono przez 8 tygodni w 20±1°C. Próbki zostały zważone a ich strukturę chemiczną zbadano poprzez analizę na spektrometrze w podczerwieni z transformacją Fouriera. Największy ubytek masy (około 12%) zaobserwowano dla próbek polilaktydu z 50% zawartością skrobi inkubowanych z okrzemkami. Analiza FTIR wykazała widoczne zmiany w intensywności widma próbek traktowanych okrzemkami. Zmiany w strukturze chemicznej oraz zmiany w masie próbek były tym większe im większa była zawartość skrobi w folii.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Latowski, Dariusz - 186402
dc.contributor.authorpl
Capała, Emilia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Latowski, Dariusz - 186402
dc.contributor.reviewerpl
Władyka, Benedykt - 132671
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:36:06Z
dc.date.available
2020-07-26T21:36:06Z
dc.date.submittedpl
2016-07-04
dc.fieldofstudypl
biochemia
dc.identifier.apdpl
diploma-104893-182192
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211297
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
polilactyde, biodegradation, diatoms
dc.subject.plpl
polilaktyd, biodegradacja, okrzemki
dc.titlepl
Testowanie zdolności Phaeodactylum tricornutum do biodegradacji polilaktydu modyfikowanego skrobią
dc.title.alternativepl
Testing the ability of Phaeodactylum tricornutum to biodegradate of starch modified polylactide
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
3
Katowice
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available