System przeciwdziałania korupcji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

master
dc.abstract.enThe inspiration to take up the subject of the Master's thesis was the author's interest in the area of the rule of law and counteracting corruption. This Master's thesis addresses the issues of the design of anti-corruption systems in the context of their effectiveness, efficiency, consistency of the proposed solutions and the possibilities of implementation, with particular emphasis on the social and territorial self-government context. This Master's thesis is an attempt to answer the question whether analyzed anti-corruption programs provide a viable basis for creating an effective anti-corruption system and whether anti-corruption standards are a response to organizational and social needs in the area of rule of law and transparency of conduct. In addition, this Master thesis raises a number of issues relevant to the proper understanding of the subject with particular emphasis on moral and ethical foundations. In order to implement the subject of this Master thesis, the selected documentation was analyzed. The results of research and analysis led to the conclusions and recommendations that led to the achievement of the goal of this Master thesis.pl
dc.abstract.plInspiracją do podjęcia tematu pracy było zainteresowanie autora obszarem praworządności i przeciwdziałania korupcji. Niniejsza praca magisterska porusza zagadnienia konstrukcji systemów przeciwdziałania korupcji w kontekście ich skuteczności, efektywności, spójności proponowanych rozwiązań i możliwości implementacji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru społecznego oraz kontekstu samorządu terytorialnego . Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy poddane analizie zapisy programów antykorupcyjnych dają realną podstawę do stworzenia wydajnego systemu antykorupcyjnego oraz czy standardy działań antykorupcyjnych są odpowiedzią na zapotrzebowanie organizacyjne i społeczne w obszarze praworządności i przejrzystości zasad postepowania. Ponadto praca porusza szereg zagadnień istotnych dla właściwego zrozumienia tematu ze szczególnym uwzględnieniem podstaw moralnych i etycznych.. W celu realizacji tematu pracy dokonano analizy wybranej dokumentacji. Wyniki badań oraz analiz doprowadziły do wysunięcia wniosków oraz rekomendacji, przez co osiągnięto cel realizacji niniejszej pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorŻyła, Sławomirpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:25:56Z
dc.date.available2020-07-27T20:25:56Z
dc.date.submitted2018-10-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-128022-186261pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231833
dc.languagepolpl
dc.subject.enCORRUPTION- SOCIETY- SELF-GOVERNMENT- LAW - SYSTEM-pl
dc.subject.plKORUPCJA- SPOŁECZEŃSTWO- SAMORZĄD- PRAWO- SYSTEM-pl
dc.titleSystem przeciwdziałania korupcji w Jednostkach Samorządu Terytorialnegopl
dc.title.alternativeAnti-corruption system in Local Government Unitspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The inspiration to take up the subject of the Master's thesis was the author's interest in the area of the rule of law and counteracting corruption. This Master's thesis addresses the issues of the design of anti-corruption systems in the context of their effectiveness, efficiency, consistency of the proposed solutions and the possibilities of implementation, with particular emphasis on the social and territorial self-government context. This Master's thesis is an attempt to answer the question whether analyzed anti-corruption programs provide a viable basis for creating an effective anti-corruption system and whether anti-corruption standards are a response to organizational and social needs in the area of rule of law and transparency of conduct. In addition, this Master thesis raises a number of issues relevant to the proper understanding of the subject with particular emphasis on moral and ethical foundations. In order to implement the subject of this Master thesis, the selected documentation was analyzed. The results of research and analysis led to the conclusions and recommendations that led to the achievement of the goal of this Master thesis.
dc.abstract.plpl
Inspiracją do podjęcia tematu pracy było zainteresowanie autora obszarem praworządności i przeciwdziałania korupcji. Niniejsza praca magisterska porusza zagadnienia konstrukcji systemów przeciwdziałania korupcji w kontekście ich skuteczności, efektywności, spójności proponowanych rozwiązań i możliwości implementacji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru społecznego oraz kontekstu samorządu terytorialnego . Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy poddane analizie zapisy programów antykorupcyjnych dają realną podstawę do stworzenia wydajnego systemu antykorupcyjnego oraz czy standardy działań antykorupcyjnych są odpowiedzią na zapotrzebowanie organizacyjne i społeczne w obszarze praworządności i przejrzystości zasad postepowania. Ponadto praca porusza szereg zagadnień istotnych dla właściwego zrozumienia tematu ze szczególnym uwzględnieniem podstaw moralnych i etycznych.. W celu realizacji tematu pracy dokonano analizy wybranej dokumentacji. Wyniki badań oraz analiz doprowadziły do wysunięcia wniosków oraz rekomendacji, przez co osiągnięto cel realizacji niniejszej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Żyła, Sławomir
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:25:56Z
dc.date.available
2020-07-27T20:25:56Z
dc.date.submittedpl
2018-10-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-128022-186261
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231833
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CORRUPTION- SOCIETY- SELF-GOVERNMENT- LAW - SYSTEM-
dc.subject.plpl
KORUPCJA- SPOŁECZEŃSTWO- SAMORZĄD- PRAWO- SYSTEM-
dc.titlepl
System przeciwdziałania korupcji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
dc.title.alternativepl
Anti-corruption system in Local Government Units
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Katowice
3
Olsztyn
3
Warsaw
3
Gdansk
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdynia
1
Gmina Chynów
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available