Ocena kompetencji pracowniczych w procesie rekrutacji na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

master
dc.abstract.enThe purpose of the work was an attempt to assess employee competences in the recruitment process on the example of the Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej in Lublin. The research problem was formulated as: Is the assessment of candidates' competences for work in PSP is adequate? Our own research carried out in the form of surveys were used for this purpose. To show multi-stage and multi-level of the recruitment , research was also carried out at the Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej in Kraków. The research has shown that the recruitment system is assessed equally well by employees and candidates to the PSP. 23 people from the Szkoła Aspirantów in Kraków believe that the recruitment system can be improved, while 22 employees of Komenda PSP do not notice the possibility of improving the system. It does not change the fact, that improvements in the recruitment process are necessary, which would fully enable the assessment of candidates' competences and their suitability for such a demanding profession. The work was written based on numerous textbooks, magazines and data available on the website of the Komendy Państwowej Straży Pożarnej.pl
dc.abstract.plCelem pracy była próba oceny kompetencji pracowniczych w procesie rekrutacji na przykładzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Sformułowano problem badawczy: Czy ocena kompetencji kandydatów do pracy w PSP jest odpowiednia? Posłużyły do tego badania własne przeprowadzone w formie ankiet. By ukazać jak wieloetapowa i wieloobszarowa jest rekrutacja do straży pożarnej, podjęto badania również w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Badania pokazały, że system rekrutacji oceniany jest dobrze za równo przez pracowników jak i kandydatów do PSP. 23 osoby ze Szkoły Aspirantów w Krakowie uważa, że można poprawić system rekrutacji, natomiast 22 pracowników Komendy PSP nie dostrzegają możliwości poprawy systemu. Nie zmienia to faktu jednak, że potrzebne są zmiany w procesie rekrutacji, które w pełni umożliwiłyby ocenę kompetencji kandydatów oraz ich przydatność do tak wymagającego zawodu. Praca została napisana w oparciu o liczne podręczniki, czasopisma oraz dane dostępne na stronie internetowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMaciąg, Justynapl
dc.contributor.authorDaśko, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMaciąg, Justynapl
dc.contributor.reviewerPrawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:40:21Z
dc.date.available2020-07-28T01:40:21Z
dc.date.submitted2019-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-134453-230013pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236661
dc.languagepolpl
dc.subject.enCOMPETENCES RATING RECRUITMENT FIRE BRIGADEpl
dc.subject.plKOMPETENCJE OCENA REKRUTACJA STRAŻ POŻARNApl
dc.titleOcena kompetencji pracowniczych w procesie rekrutacji na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lubliniepl
dc.title.alternativeThe assessment of employee competences in the recruitment process example of Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej in Lublinpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the work was an attempt to assess employee competences in the recruitment process on the example of the Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej in Lublin. The research problem was formulated as: Is the assessment of candidates' competences for work in PSP is adequate? Our own research carried out in the form of surveys were used for this purpose. To show multi-stage and multi-level of the recruitment , research was also carried out at the Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej in Kraków. The research has shown that the recruitment system is assessed equally well by employees and candidates to the PSP. 23 people from the Szkoła Aspirantów in Kraków believe that the recruitment system can be improved, while 22 employees of Komenda PSP do not notice the possibility of improving the system. It does not change the fact, that improvements in the recruitment process are necessary, which would fully enable the assessment of candidates' competences and their suitability for such a demanding profession. The work was written based on numerous textbooks, magazines and data available on the website of the Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
dc.abstract.plpl
Celem pracy była próba oceny kompetencji pracowniczych w procesie rekrutacji na przykładzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Sformułowano problem badawczy: Czy ocena kompetencji kandydatów do pracy w PSP jest odpowiednia? Posłużyły do tego badania własne przeprowadzone w formie ankiet. By ukazać jak wieloetapowa i wieloobszarowa jest rekrutacja do straży pożarnej, podjęto badania również w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Badania pokazały, że system rekrutacji oceniany jest dobrze za równo przez pracowników jak i kandydatów do PSP. 23 osoby ze Szkoły Aspirantów w Krakowie uważa, że można poprawić system rekrutacji, natomiast 22 pracowników Komendy PSP nie dostrzegają możliwości poprawy systemu. Nie zmienia to faktu jednak, że potrzebne są zmiany w procesie rekrutacji, które w pełni umożliwiłyby ocenę kompetencji kandydatów oraz ich przydatność do tak wymagającego zawodu. Praca została napisana w oparciu o liczne podręczniki, czasopisma oraz dane dostępne na stronie internetowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Maciąg, Justyna
dc.contributor.authorpl
Daśko, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Maciąg, Justyna
dc.contributor.reviewerpl
Prawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:40:21Z
dc.date.available
2020-07-28T01:40:21Z
dc.date.submittedpl
2019-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-134453-230013
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236661
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
COMPETENCES RATING RECRUITMENT FIRE BRIGADE
dc.subject.plpl
KOMPETENCJE OCENA REKRUTACJA STRAŻ POŻARNA
dc.titlepl
Ocena kompetencji pracowniczych w procesie rekrutacji na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
dc.title.alternativepl
The assessment of employee competences in the recruitment process example of Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej in Lublin
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Zdunska Wola
9
Sosnowiec
6
Gdynia
3
Poznan
3
Krakow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available