Regionalizmy leksykalne w mowie mieszkańców Sandomierza

master
dc.abstract.enThe subject of thesis are present in the lexical regionalisms speaking residents of Sandomierz.The thesis is an attempt to supplement the study of contemporary regional Polish language. It consists of three chapters and a dictionary. In the first chapter we find the theoretical considerations of regionalism. The second was presented a brief history of Sandomierz, located on the characteristics of the respondents. The third section is a lexical analysis of the collected material: division of words into semantic fields, the turnout has been tested, vitality, which is presence in the speech of particular age groups), and the range of regional words occurrence. The material was collected by questionnaire findings, extracted 54 regionalisms.Although not very numerous collection of regionalism, the collected lexical material provides valuable scientific information.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem pracy są regionalizmy leksykalne obecne w mowie mieszkańców Sandomierza. Praca stanowi próbę uzupełnienia badań nad współczesną polszczyzną regionalną. Składa się ona z trzech rozdziałów i słownika. W pierwszym rozdziale znajdziemy teoretyczne rozważania dotyczące regionalizmu. W drugim przedstawiona została krótka historia Sandomierza, znajduje się w nim również charakterystyka respondentów. Trzeci rozdział to analiza zebranego materiału leksykalnego: podział wyrazów na pola semantyczne, zbadana została frekwencja, żywotność (czyli obecność w mowie poszczególnych grup wiekowych), oraz zasięg występowania wyrazów regionalnych. Materiał został zebrany metodą kwestionariuszową, wyodrębniono 54 regionalizmy. Pomimo niezbyt licznego zbioru regionalizmów, zebrany materiał dostarcza cennych naukowo informacji.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorDunaj, Bogusław - 127823 pl
dc.contributor.authorKlimek, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerPrzęczek-Kisielak, Sylwia - 145404 pl
dc.contributor.reviewerDunaj, Bogusław - 127823 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:29:44Z
dc.date.available2020-07-20T17:29:44Z
dc.date.submitted2011-10-11pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-60433-119381pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174049
dc.subject.enregionalism, turnout, vitality, the range of occurrencepl
dc.subject.otherregionalizm, frekwencja, żywotność, zasięg występowaniapl
dc.titleRegionalizmy leksykalne w mowie mieszkańców Sandomierzapl
dc.title.alternativeLexical localisms in the speech of Sandomierz inhabitantspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of thesis are present in the lexical regionalisms speaking residents of Sandomierz.The thesis is an attempt to supplement the study of contemporary regional Polish language. It consists of three chapters and a dictionary. In the first chapter we find the theoretical considerations of regionalism. The second was presented a brief history of Sandomierz, located on the characteristics of the respondents. The third section is a lexical analysis of the collected material: division of words into semantic fields, the turnout has been tested, vitality, which is presence in the speech of particular age groups), and the range of regional words occurrence. The material was collected by questionnaire findings, extracted 54 regionalisms.Although not very numerous collection of regionalism, the collected lexical material provides valuable scientific information.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem pracy są regionalizmy leksykalne obecne w mowie mieszkańców Sandomierza. Praca stanowi próbę uzupełnienia badań nad współczesną polszczyzną regionalną. Składa się ona z trzech rozdziałów i słownika. W pierwszym rozdziale znajdziemy teoretyczne rozważania dotyczące regionalizmu. W drugim przedstawiona została krótka historia Sandomierza, znajduje się w nim również charakterystyka respondentów. Trzeci rozdział to analiza zebranego materiału leksykalnego: podział wyrazów na pola semantyczne, zbadana została frekwencja, żywotność (czyli obecność w mowie poszczególnych grup wiekowych), oraz zasięg występowania wyrazów regionalnych. Materiał został zebrany metodą kwestionariuszową, wyodrębniono 54 regionalizmy. Pomimo niezbyt licznego zbioru regionalizmów, zebrany materiał dostarcza cennych naukowo informacji.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Dunaj, Bogusław - 127823
dc.contributor.authorpl
Klimek, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Przęczek-Kisielak, Sylwia - 145404
dc.contributor.reviewerpl
Dunaj, Bogusław - 127823
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:29:44Z
dc.date.available
2020-07-20T17:29:44Z
dc.date.submittedpl
2011-10-11
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-60433-119381
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174049
dc.subject.enpl
regionalism, turnout, vitality, the range of occurrence
dc.subject.otherpl
regionalizm, frekwencja, żywotność, zasięg występowania
dc.titlepl
Regionalizmy leksykalne w mowie mieszkańców Sandomierza
dc.title.alternativepl
Lexical localisms in the speech of Sandomierz inhabitants
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Wroclaw
8
Warsaw
7
Krakow
6
Nuneaton
2
Bobrowniki Male
1
Choszczno
1
Dublin
1
Katowice
1
Skoczow
1

No access

No Thumbnail Available