Badania in silico nad bezpieczeństwem metabolitów wybranych leków stosowanych w terapii chorób cywilizacyjnych

master
dc.abstract.enThe aim of the study was to conduct a computer simulation using the Derek Nexus program, which allowed to estimate the toxicity of 25 drugs and their 68 metabolites. Drugs from various pharmacological groups were investigated, such as non-steroidal antiinflammatory drugs (diclofenac, ibuprofen, naproxen, ketoprofen, indomethacin), antihypertensive drugs (propranolol, metoprolol, verapamil), blood lipid lowering agents (fenofibrate, gemfibrozil, mevastatin, atorvastatin), antidiabetics (phenformin), antibiotics and chemotherapeutic agents (ciprofloxacin, ofloxacin, erythromycin, trimethoprim, chloramphenicol), central nervous system agents (amitriptyline, fluoxetine, donepezil, carbamazepine, diazepam) and anticancer drugs (cyclophosphamide, vinblastine). The study also included an assessment of the toxicity of their metabolites. Performed experiment provide that the analyzed compounds differ in their levels of toxicity. Ciprofloxacin, for which the program reported mutagenicity and hepatotoxicity as "probable", showed the highest number of toxic effects among the analyzed drugs. Whereas, the M2 metabolite of ofloxacin proved to be the most toxic among the metabolites, for which the program indicated 14 different toxic effects. The program showed no toxic effects for 53 metabolites and 18 drugs. The program confirmed the safety in terms of mutagenicity and skin irritation for approximately 80% of the tested compounds, by generating an "inactive/non-sensitizer" alerts. Further studies are required to confirm the safety of compounds in terms of hepatotoxicity.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było przeprowadzenie symulacji komputerowej z wykorzystaniem programu Derek Nexus, która pozwoliła na oszacowanie toksyczności 25 leków oraz ich 68 metabolitów. Do badań wykorzystano leki z różnorodnych grup farmakologicznych, takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (diklofenak, ibuprofen, naproksen, ketoprofen, indometacyna), leki hipotensyjne (propranolol, metoprolol, werapamil), lekiprzeciwmiażdżycowe (fenofibrat, gemfibrozil, mewastatyna, atorwastatyna), leki przeciwcukrzycowe (fenformina), antybiotyki i chemioterapeutyki (ciprofloksacyna, ofloksacyna, erytromycyna, trimetoprim, chloramfenikol), leki o działaniu ośrodkowym (amitryptylina, fluoksetyna, donepezil, karbamazepina, diazepam) oraz leki przeciwnowotworowe (cyklofosfamid, winblastyna). W ramach pracy dokonano również oceny toksyczności najważniejszych metabolitów tych leków. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że analizowane związki cechuje różny poziom toksyczności. Najwięcej działań toksycznych spośród leków wykazała ciprofloksacyna, dla której program zaraportował wystąpienie mutagenności i hepatotoksyczności jako ,,prawdopodobne”. Natomiast spośród metabolitów najbardziej toksyczny okazał się metabolit M2 ofloksacyny, dla którego program wskazał aż 14 różnych rodzajów działań toksycznych. Program nie wykazał żadnych działań toksycznych dla 53 metabolitów i 18 leków. Program Derek Nexus potwierdził bezpieczeństwo pod względem mutagenności i działania drażniącego na skórę dla około 80% analizowanych związków, poprzez wygenerowanie komunikatu ,,brak działania”.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPękala, Elżbieta - 133125 pl
dc.contributor.authorMiodowska, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerPękala, Elżbieta - 133125 pl
dc.contributor.reviewerSłoczyńska, Karolina - 200093 pl
dc.date.accessioned2023-03-01T22:30:49Z
dc.date.available2023-03-01T22:30:49Z
dc.date.submitted2023-03-01pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-155400-245428pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/308488
dc.languagepolpl
dc.subject.encivilization diseases, toxicity, in silico, metabolites, Derek Nexuspl
dc.subject.plchoroby cywilizacyjne, toksyczność, in silico, metabolity, Derek Nexuspl
dc.titleBadania in silico nad bezpieczeństwem metabolitów wybranych leków stosowanych w terapii chorób cywilizacyjnychpl
dc.title.alternativeThe in silico study on the safety of metabolites of selected drugs used in the treatment of civilization diseasespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was to conduct a computer simulation using the Derek Nexus program, which allowed to estimate the toxicity of 25 drugs and their 68 metabolites. Drugs from various pharmacological groups were investigated, such as non-steroidal antiinflammatory drugs (diclofenac, ibuprofen, naproxen, ketoprofen, indomethacin), antihypertensive drugs (propranolol, metoprolol, verapamil), blood lipid lowering agents (fenofibrate, gemfibrozil, mevastatin, atorvastatin), antidiabetics (phenformin), antibiotics and chemotherapeutic agents (ciprofloxacin, ofloxacin, erythromycin, trimethoprim, chloramphenicol), central nervous system agents (amitriptyline, fluoxetine, donepezil, carbamazepine, diazepam) and anticancer drugs (cyclophosphamide, vinblastine). The study also included an assessment of the toxicity of their metabolites. Performed experiment provide that the analyzed compounds differ in their levels of toxicity. Ciprofloxacin, for which the program reported mutagenicity and hepatotoxicity as "probable", showed the highest number of toxic effects among the analyzed drugs. Whereas, the M2 metabolite of ofloxacin proved to be the most toxic among the metabolites, for which the program indicated 14 different toxic effects. The program showed no toxic effects for 53 metabolites and 18 drugs. The program confirmed the safety in terms of mutagenicity and skin irritation for approximately 80% of the tested compounds, by generating an "inactive/non-sensitizer" alerts. Further studies are required to confirm the safety of compounds in terms of hepatotoxicity.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie symulacji komputerowej z wykorzystaniem programu Derek Nexus, która pozwoliła na oszacowanie toksyczności 25 leków oraz ich 68 metabolitów. Do badań wykorzystano leki z różnorodnych grup farmakologicznych, takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (diklofenak, ibuprofen, naproksen, ketoprofen, indometacyna), leki hipotensyjne (propranolol, metoprolol, werapamil), lekiprzeciwmiażdżycowe (fenofibrat, gemfibrozil, mewastatyna, atorwastatyna), leki przeciwcukrzycowe (fenformina), antybiotyki i chemioterapeutyki (ciprofloksacyna, ofloksacyna, erytromycyna, trimetoprim, chloramfenikol), leki o działaniu ośrodkowym (amitryptylina, fluoksetyna, donepezil, karbamazepina, diazepam) oraz leki przeciwnowotworowe (cyklofosfamid, winblastyna). W ramach pracy dokonano również oceny toksyczności najważniejszych metabolitów tych leków. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że analizowane związki cechuje różny poziom toksyczności. Najwięcej działań toksycznych spośród leków wykazała ciprofloksacyna, dla której program zaraportował wystąpienie mutagenności i hepatotoksyczności jako ,,prawdopodobne”. Natomiast spośród metabolitów najbardziej toksyczny okazał się metabolit M2 ofloksacyny, dla którego program wskazał aż 14 różnych rodzajów działań toksycznych. Program nie wykazał żadnych działań toksycznych dla 53 metabolitów i 18 leków. Program Derek Nexus potwierdził bezpieczeństwo pod względem mutagenności i działania drażniącego na skórę dla około 80% analizowanych związków, poprzez wygenerowanie komunikatu ,,brak działania”.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Pękala, Elżbieta - 133125
dc.contributor.authorpl
Miodowska, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Pękala, Elżbieta - 133125
dc.contributor.reviewerpl
Słoczyńska, Karolina - 200093
dc.date.accessioned
2023-03-01T22:30:49Z
dc.date.available
2023-03-01T22:30:49Z
dc.date.submittedpl
2023-03-01
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-155400-245428
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/308488
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
civilization diseases, toxicity, in silico, metabolites, Derek Nexus
dc.subject.plpl
choroby cywilizacyjne, toksyczność, in silico, metabolity, Derek Nexus
dc.titlepl
Badania in silico nad bezpieczeństwem metabolitów wybranych leków stosowanych w terapii chorób cywilizacyjnych
dc.title.alternativepl
The in silico study on the safety of metabolites of selected drugs used in the treatment of civilization diseases
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Lodz
1
Tarnowskie Gory
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections