Innowacje w kreowaniu imprezy turystycznej do Indii

master
dc.abstract.enThis work is about creating a tourist product in an innovative way, such as a tourist event to India. The aim of the work is to show the importance of innovation in creating this type of product. The work consists of a theoretical part - concerning the concept of innovation, a tourist product (with particular emphasis on a tourist event) and discussing the state of Indian tourism, as well as an empirical part based on the analysis of the travel offer to India available on the Polish market offered by tourism organizers in Poland and the analysis of an online survey (among people potentially interested in traveling) examining the demand for an innovative tourist offer to India. The analyzes carried out in the work allowed for the development of two projects of innovative cultural tourist events to India.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy kreowania w sposób innowacyjny produktu turystycznego typu impreza turystyczna do Indii. Celem pracy jest wskazanie znaczenia innowacji w kreowaniu tego typu produktów. Praca składa się z części teoretycznej – dotyczącej pojęcia innowacji, produktu turystycznego (z wyróżnieniem imprezy turystycznej) i omawiającej stan indyjskiej turystyki, a także części empirycznej opierającej się na analizie oferty wyjazdowej do Indii dostępnej na polskim rynku oferowanej przez organizatorów turystyki w Polsce oraz analizie przeprowadzonego sondażu internetowego (wśród osób potencjalnie zainteresowanych podróżą) badającego zapotrzebowanie na innowacyjną ofertę turystyczną do Indii. Przeprowadzone w pracy analizy pozwoliły na opracowanie dwóch projektów innowacyjnych imprez turystycznych o charakterze kulturowym do Indii.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.authorDomasik, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accessioned2022-10-31T22:41:52Z
dc.date.available2022-10-31T22:41:52Z
dc.date.submitted2022-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-157939-244048pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303078
dc.languagepolpl
dc.subject.enINDIA – TOURISM – TOURIST PACKAGE – TOURIST PRODUCTpl
dc.subject.plINDIE – PAKIET TURYSTYCZNY – PRODUKT TURYSTYCZNY - TURYSTYKApl
dc.titleInnowacje w kreowaniu imprezy turystycznej do Indiipl
dc.title.alternativeInnovations in creating a tourist event to Indiapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is about creating a tourist product in an innovative way, such as a tourist event to India. The aim of the work is to show the importance of innovation in creating this type of product. The work consists of a theoretical part - concerning the concept of innovation, a tourist product (with particular emphasis on a tourist event) and discussing the state of Indian tourism, as well as an empirical part based on the analysis of the travel offer to India available on the Polish market offered by tourism organizers in Poland and the analysis of an online survey (among people potentially interested in traveling) examining the demand for an innovative tourist offer to India. The analyzes carried out in the work allowed for the development of two projects of innovative cultural tourist events to India.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy kreowania w sposób innowacyjny produktu turystycznego typu impreza turystyczna do Indii. Celem pracy jest wskazanie znaczenia innowacji w kreowaniu tego typu produktów. Praca składa się z części teoretycznej – dotyczącej pojęcia innowacji, produktu turystycznego (z wyróżnieniem imprezy turystycznej) i omawiającej stan indyjskiej turystyki, a także części empirycznej opierającej się na analizie oferty wyjazdowej do Indii dostępnej na polskim rynku oferowanej przez organizatorów turystyki w Polsce oraz analizie przeprowadzonego sondażu internetowego (wśród osób potencjalnie zainteresowanych podróżą) badającego zapotrzebowanie na innowacyjną ofertę turystyczną do Indii. Przeprowadzone w pracy analizy pozwoliły na opracowanie dwóch projektów innowacyjnych imprez turystycznych o charakterze kulturowym do Indii.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.authorpl
Domasik, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.date.accessioned
2022-10-31T22:41:52Z
dc.date.available
2022-10-31T22:41:52Z
dc.date.submittedpl
2022-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-157939-244048
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303078
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
INDIA – TOURISM – TOURIST PACKAGE – TOURIST PRODUCT
dc.subject.plpl
INDIE – PAKIET TURYSTYCZNY – PRODUKT TURYSTYCZNY - TURYSTYKA
dc.titlepl
Innowacje w kreowaniu imprezy turystycznej do Indii
dc.title.alternativepl
Innovations in creating a tourist event to India
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Hamburg
2
Krakow
2
Kyiv
1
Tapkowice
1

No access

No Thumbnail Available
Collections