Actio pro socio w rzymskim i polskim porządku prawnym

master
dc.abstract.enThe main purpose of this master’s thesis is to present and compare the institution of actio pro socio in the Roman and Polish legal system. The author uses the regulations related to the societas in Roman law and regulations of specific companies in Polish law, because these are related to the presented action. The author compares both institutions by using source materials from the period of the Justinian legislation, and both the Polish Company Code and jurisprudence of Polish courts. The result of the analysis is that the actio pro socio in relation to the societas in the Roman law played an important role in their law system. An inherent element of socitas was a mutual sense of brotherhood, and all actions contrary to this principle were sanctioned on the basis of actio pro socio. For those who was convicted on the basis of this action, it brought several consequences including infamia. In the Polish legal system relations between partners/shareholders of presented companies are different than in the case of partners of a Roman societas. Actio pro socio from the Polish legal system does not protect the interests of partners or shareholders in the way it does in Roman law. The regulation does not significantly affect the level of protection of the company and its owners, because it is a little paragraph in the code. The conclusion of the analysis is that the both institutions, although named in the same way, differ from each other.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu przedstawienie instytucji actio pro socio w rzymskim i polskim porządku prawnym. Autor zagłębia się w regulacje związane z kontraktem societas w prawie rzymskim i spółkami kapitałowymi w prawie polskim, ponieważ to z tymi zagadnieniami związana jest regulacja skargi. Wykorzystując materiały źródłowe pochodzące z okresu ustawodawstwa justyniańskiego oraz polski Kodeks Spółek Handlowych i orzecznictwo polskich sądów autor dokonuje porównania obu instytucji. W wyniku przeprowadzonej analizy dochodzi do wniosku, że actio pro socio w relacji do kontraktu societas w rzymskim porządku prawnym odgrywała istotną rolę wpływając na wspólników spółki. Immanentnym elementem socitas było wzajemne poczucie braterstwa, a wszelkie działania wbrew tej zasadzie sankcjonowane były na podstawie actio pro socio, której zasądzenie wywierało dotkliwe konsekwencje dla osoby zasądzonej z jej tytułu. M.in. infamia była immanentnym aspektem kontraktu societas. W polskim systemie prawnym między wspólnikami/akcjonariuszami spółek kapitałowych zachodziły odmienne relacje niż w przypadku wspólników spółki rzymskiej. Actio pro socio, którą przewiduje polski system prawny jako środek zapewniający ochronę interesów wspólników/akcjonariuszy, a także spółki, posiada znikomą regulację i nie wpływa ona znacznie na stopień ochrony spółki oraz jej organu właścicielskiego. Wyciągając wnioski z przeprowadzonej analizy autor stwierdza, że instytucje, choć nazywane tak samo, różnią się od siebie, zarówno w kwestii zastosowania skargi, a także jej znaczenia w rzymskim i polskim porządku prawnym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLongchamps de Berier, Franciszek - 160658 pl
dc.contributor.authorDomaradzki, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBlicharz, Grzegorz - 151657 pl
dc.contributor.reviewerLongchamps de Berier, Franciszek - 160658 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:42:53Z
dc.date.available2020-10-21T19:42:53Z
dc.date.submitted2020-10-21pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-145730-210030pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250619
dc.languagepolpl
dc.subject.enActio pro socio, Polish legal system, Roman legal system, societas, companies, infamypl
dc.subject.plActio pro socio, polski porządek prawny, rzymski porządek prawny, societas, spółki kapitałowe, infamiapl
dc.titleActio pro socio w rzymskim i polskim porządku prawnympl
dc.title.alternativeActio pro socio in the Roman and Polish legal systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this master’s thesis is to present and compare the institution of actio pro socio in the Roman and Polish legal system. The author uses the regulations related to the societas in Roman law and regulations of specific companies in Polish law, because these are related to the presented action. The author compares both institutions by using source materials from the period of the Justinian legislation, and both the Polish Company Code and jurisprudence of Polish courts. The result of the analysis is that the actio pro socio in relation to the societas in the Roman law played an important role in their law system. An inherent element of socitas was a mutual sense of brotherhood, and all actions contrary to this principle were sanctioned on the basis of actio pro socio. For those who was convicted on the basis of this action, it brought several consequences including infamia. In the Polish legal system relations between partners/shareholders of presented companies are different than in the case of partners of a Roman societas. Actio pro socio from the Polish legal system does not protect the interests of partners or shareholders in the way it does in Roman law. The regulation does not significantly affect the level of protection of the company and its owners, because it is a little paragraph in the code. The conclusion of the analysis is that the both institutions, although named in the same way, differ from each other.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie instytucji actio pro socio w rzymskim i polskim porządku prawnym. Autor zagłębia się w regulacje związane z kontraktem societas w prawie rzymskim i spółkami kapitałowymi w prawie polskim, ponieważ to z tymi zagadnieniami związana jest regulacja skargi. Wykorzystując materiały źródłowe pochodzące z okresu ustawodawstwa justyniańskiego oraz polski Kodeks Spółek Handlowych i orzecznictwo polskich sądów autor dokonuje porównania obu instytucji. W wyniku przeprowadzonej analizy dochodzi do wniosku, że actio pro socio w relacji do kontraktu societas w rzymskim porządku prawnym odgrywała istotną rolę wpływając na wspólników spółki. Immanentnym elementem socitas było wzajemne poczucie braterstwa, a wszelkie działania wbrew tej zasadzie sankcjonowane były na podstawie actio pro socio, której zasądzenie wywierało dotkliwe konsekwencje dla osoby zasądzonej z jej tytułu. M.in. infamia była immanentnym aspektem kontraktu societas. W polskim systemie prawnym między wspólnikami/akcjonariuszami spółek kapitałowych zachodziły odmienne relacje niż w przypadku wspólników spółki rzymskiej. Actio pro socio, którą przewiduje polski system prawny jako środek zapewniający ochronę interesów wspólników/akcjonariuszy, a także spółki, posiada znikomą regulację i nie wpływa ona znacznie na stopień ochrony spółki oraz jej organu właścicielskiego. Wyciągając wnioski z przeprowadzonej analizy autor stwierdza, że instytucje, choć nazywane tak samo, różnią się od siebie, zarówno w kwestii zastosowania skargi, a także jej znaczenia w rzymskim i polskim porządku prawnym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Longchamps de Berier, Franciszek - 160658
dc.contributor.authorpl
Domaradzki, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Blicharz, Grzegorz - 151657
dc.contributor.reviewerpl
Longchamps de Berier, Franciszek - 160658
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:42:53Z
dc.date.available
2020-10-21T19:42:53Z
dc.date.submittedpl
2020-10-21
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-145730-210030
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250619
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Actio pro socio, Polish legal system, Roman legal system, societas, companies, infamy
dc.subject.plpl
Actio pro socio, polski porządek prawny, rzymski porządek prawny, societas, spółki kapitałowe, infamia
dc.titlepl
Actio pro socio w rzymskim i polskim porządku prawnym
dc.title.alternativepl
Actio pro socio in the Roman and Polish legal system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available