Tlenkowy katalizator Cr-Fe-Mn-Ti-Ni na nośniku metalicznym do usuwania NO i cząstek węglowych z gazów spalinowych silników Diesla.

master
dc.abstract.enThere is not a final solution of simultaneous removal of NOx and soot from Diesel engines exhausts. In the present systems NO2 - formed by catalytic NO oxidation - is thought to be used for carbon particles oxidation. The activity of the oxide catalysts in carbon particles oxidation is commonly considered to be proportional to their activity in NO to NO2 oxidation. Therefore, many investigations are performed to determined the catalyst activity in the NO to NO2 oxidation. This is also the subject of a presented master dissertation. A novelty of this paper is formation of the oxides catalyst by a direct oxidation of a acid proof steel foil. Such a foil may be used for metallic monolith production used in the NO and soot removal from Diesel engines exhausts.Physicochemical characterisation of the oxide layers formed during foil oxidation at 600°C concerns: surface morphology (SEM), phase composition (XRD and Raman Spectroscopy) and phase composition of the surface nanolayers (XPS).Spinel phases and single oxides of Fe, Cr, Mn, Ti, Al and Ni were found in the surface nanolayers. The observed surface phase composition was ascribe to segregation of: Mn in metallic phases and Cr, Ti and Al in oxide phases.Catalytic activity test in NO to NO2 oxidation revealed slow increase of NO2 yield up to 150°C and its rapid drop above that temperature.pl
dc.abstract.plProblemu równoczesnego usuwania NOx i sadzy z gazów wydechowych silników Diesla nie został jeszcze w pełni rozwiązany. W obecnych systemach do utleniania cząstek węglowych wykorzystuje się NO2 wytwarzany na drodze katalitycznego utleniania NO. Powszechnie uważa się, że aktywność katalizatorów w utlenianiu cząstek jest proporcjonalna do ich aktywności w utlenianiu NO do NO2. W związku z tym prowadzone są liczne badania aktywności tlenkowych katalizatorów w utlenianiu NO, również w prezentowanej pracy magisterskiej. Nowością w pracy jest użycie faz tlenkowych powstałych na drodze bezpośredniego utlenienia folii ze stali kwasoodpornej, która może być wykorzystana do produkcji monolitów metalicznych do usuwania NO i sadzy z gazów wydechowych silników Diesla.Charakterystyka fizykochemiczna warstw tlenkowych utworzonych w czasie utleniania foli w powietrzu, w 600°C obejmuje: morfologię powierzchni (SEM), skład fazowy (XRD i spektroskopia Ramana) i skład powierzchniowych nanowarstw (XPS).Stwierdzono obecność faz spinelowych oraz pojedynczych tlenków Fe, Cr, Mn, Ti, Al i Ni w powierzchniowych nanowarstwach. Powierzchniowy skład fazowy warstwy tlenkowej zdeterminowały segregacje: Mn w obrębie fazy metalicznej i Cr, Ti i Al w warstwie tlenkowej.Testy katalitycznej aktywności w utlenianiu NO do NO2 wskazały powolny wzrost wydajności NO2, aż do temp. 150°C i szybki spadek powyżej niej.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.contributor.advisorNajbar, Mieczysława - 130868 pl
dc.contributor.authorWilkosz, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWesełucha-Birczyńska, Aleksandra - 132583 pl
dc.contributor.reviewerNajbar, Mieczysława - 130868 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:17:30Z
dc.date.available2020-07-23T22:17:30Z
dc.date.submitted2012-04-23pl
dc.fieldofstudychemia środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-64009-78912pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177599
dc.languagepolpl
dc.subject.enNOx, soot, Diesel, oxides, monolithpl
dc.subject.plNOx, sadza, Diesel, tlenki, monolitpl
dc.titleTlenkowy katalizator Cr-Fe-Mn-Ti-Ni na nośniku metalicznym do usuwania NO i cząstek węglowych z gazów spalinowych silników Diesla.pl
dc.title.alternativeOxide Cr-Fe-Mn-Ti-Ni catalyst, on metallic support, for NO and soot removal from diesel engines exhausts.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
There is not a final solution of simultaneous removal of NOx and soot from Diesel engines exhausts. In the present systems NO2 - formed by catalytic NO oxidation - is thought to be used for carbon particles oxidation. The activity of the oxide catalysts in carbon particles oxidation is commonly considered to be proportional to their activity in NO to NO2 oxidation. Therefore, many investigations are performed to determined the catalyst activity in the NO to NO2 oxidation. This is also the subject of a presented master dissertation. A novelty of this paper is formation of the oxides catalyst by a direct oxidation of a acid proof steel foil. Such a foil may be used for metallic monolith production used in the NO and soot removal from Diesel engines exhausts.Physicochemical characterisation of the oxide layers formed during foil oxidation at 600°C concerns: surface morphology (SEM), phase composition (XRD and Raman Spectroscopy) and phase composition of the surface nanolayers (XPS).Spinel phases and single oxides of Fe, Cr, Mn, Ti, Al and Ni were found in the surface nanolayers. The observed surface phase composition was ascribe to segregation of: Mn in metallic phases and Cr, Ti and Al in oxide phases.Catalytic activity test in NO to NO2 oxidation revealed slow increase of NO2 yield up to 150°C and its rapid drop above that temperature.
dc.abstract.plpl
Problemu równoczesnego usuwania NOx i sadzy z gazów wydechowych silników Diesla nie został jeszcze w pełni rozwiązany. W obecnych systemach do utleniania cząstek węglowych wykorzystuje się NO2 wytwarzany na drodze katalitycznego utleniania NO. Powszechnie uważa się, że aktywność katalizatorów w utlenianiu cząstek jest proporcjonalna do ich aktywności w utlenianiu NO do NO2. W związku z tym prowadzone są liczne badania aktywności tlenkowych katalizatorów w utlenianiu NO, również w prezentowanej pracy magisterskiej. Nowością w pracy jest użycie faz tlenkowych powstałych na drodze bezpośredniego utlenienia folii ze stali kwasoodpornej, która może być wykorzystana do produkcji monolitów metalicznych do usuwania NO i sadzy z gazów wydechowych silników Diesla.Charakterystyka fizykochemiczna warstw tlenkowych utworzonych w czasie utleniania foli w powietrzu, w 600°C obejmuje: morfologię powierzchni (SEM), skład fazowy (XRD i spektroskopia Ramana) i skład powierzchniowych nanowarstw (XPS).Stwierdzono obecność faz spinelowych oraz pojedynczych tlenków Fe, Cr, Mn, Ti, Al i Ni w powierzchniowych nanowarstwach. Powierzchniowy skład fazowy warstwy tlenkowej zdeterminowały segregacje: Mn w obrębie fazy metalicznej i Cr, Ti i Al w warstwie tlenkowej.Testy katalitycznej aktywności w utlenianiu NO do NO2 wskazały powolny wzrost wydajności NO2, aż do temp. 150°C i szybki spadek powyżej niej.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.contributor.advisorpl
Najbar, Mieczysława - 130868
dc.contributor.authorpl
Wilkosz, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Wesełucha-Birczyńska, Aleksandra - 132583
dc.contributor.reviewerpl
Najbar, Mieczysława - 130868
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:17:30Z
dc.date.available
2020-07-23T22:17:30Z
dc.date.submittedpl
2012-04-23
dc.fieldofstudypl
chemia środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-64009-78912
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177599
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
NOx, soot, Diesel, oxides, monolith
dc.subject.plpl
NOx, sadza, Diesel, tlenki, monolit
dc.titlepl
Tlenkowy katalizator Cr-Fe-Mn-Ti-Ni na nośniku metalicznym do usuwania NO i cząstek węglowych z gazów spalinowych silników Diesla.
dc.title.alternativepl
Oxide Cr-Fe-Mn-Ti-Ni catalyst, on metallic support, for NO and soot removal from diesel engines exhausts.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Gdansk
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available