Organizacja procesu sprzedaży w sieci i najnowsze rozwiązania dla e-commerce

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this diploma thesis is to present the main processes occurring while selling goods andservices over the Internet. In addition to the general characteristics of the electronic business, the attention is primarily focused on the way online stores operate. For better presentation of the way electronic solutions work, the history of the Internet and e-commerce has been addressed. The work consists of three chapters: the first chapter focuses on the history and development of e-commerce and forms of online business. The second chapter is devoted to illustrating the management of the online store, starting from its launch, through marketing activities and logistics processes. The last chapter is a reflection of the overall situation and trends in the e-commerce market and presents the main conclusions of this work, namely that due to a number of advantages over traditional e- commerce sales in the coming years it will develop even faster. Based on the work, the following recommendations for e-entrepreneurs can be formulated: logistics is the largest source of competitive advantage and a segment that is worth developing the most; advertising campaigns are mainly worth doing in social networks; in online payments, the client should be given a sense of security first of all. The methodology used in the work was based on a critical analysis of the literature and the analysis of statistical data.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie głównych procesów występujących przy sprzedaży towarów i usług przez Internet. Oprócz ogólnej charakterystyki biznesu elektronicznego, uwagę zwrócono w niej przede wszystkim na sposób funkcjonowania sklepów internetowych. Dla lepszego ukazania sposobu działania rozwiązań elektronicznych sięgnięto do historii Internetu oraz handlu elektronicznego. Praca składa się z trzech rozdziałów: w rozdziale pierwszym skoncentrowano się na historii rozwoju oraz formach prowadzenia działalności online. Rozdział drugi poświęcony został zobrazowaniu zarządzania sklepem internetowym, począwszy od jego uruchomienia, poprzez działania marketingowe, kończąc na procesach logistycznych. Ostatni rozdział jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji i trendów na rynku e-commerce i przedstawia główne wnioski z tej pracy, a mianowicie to, że ze względu na szereg przewag nad tradycyjną sprzedażą e-commerce w kolejnych latach będzie rozwijać się jeszcze szybciej. Na podstawie pracy można sformułować następujące zalecenia dla e-przedsiębiorców: logistyka jest największym źródłem przewagi konkurencyjnej i segmentem, który warto rozwijać najbardziej; kampanie reklamowe warto głównie przeprowadzać w sieciach społecznościowych; w płatnościach internetowych przede wszystkim powinno się zapewnić klientowi poczucie bezpieczeństwa. Metodologia stosowana w pracy oparta była na krytycznej analizie piśmiennictwa oraz analizie danych statystycznych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.authorRogach, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:04:30Z
dc.date.available2020-07-27T23:04:30Z
dc.date.submitted2019-07-09pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-131641-225498pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234268
dc.languagepolpl
dc.subject.ene-commerce – e-sales – logistics – marketing – paymentspl
dc.subject.ple-commerce – e-handel – logistyka – marketing – płatnościpl
dc.titleOrganizacja procesu sprzedaży w sieci i najnowsze rozwiązania dla e-commercepl
dc.title.alternativeOrganization of the sales process in the Internet and the latest solutions for e-commercepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this diploma thesis is to present the main processes occurring while selling goods andservices over the Internet. In addition to the general characteristics of the electronic business, the attention is primarily focused on the way online stores operate. For better presentation of the way electronic solutions work, the history of the Internet and e-commerce has been addressed. The work consists of three chapters: the first chapter focuses on the history and development of e-commerce and forms of online business. The second chapter is devoted to illustrating the management of the online store, starting from its launch, through marketing activities and logistics processes. The last chapter is a reflection of the overall situation and trends in the e-commerce market and presents the main conclusions of this work, namely that due to a number of advantages over traditional e- commerce sales in the coming years it will develop even faster. Based on the work, the following recommendations for e-entrepreneurs can be formulated: logistics is the largest source of competitive advantage and a segment that is worth developing the most; advertising campaigns are mainly worth doing in social networks; in online payments, the client should be given a sense of security first of all. The methodology used in the work was based on a critical analysis of the literature and the analysis of statistical data.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie głównych procesów występujących przy sprzedaży towarów i usług przez Internet. Oprócz ogólnej charakterystyki biznesu elektronicznego, uwagę zwrócono w niej przede wszystkim na sposób funkcjonowania sklepów internetowych. Dla lepszego ukazania sposobu działania rozwiązań elektronicznych sięgnięto do historii Internetu oraz handlu elektronicznego. Praca składa się z trzech rozdziałów: w rozdziale pierwszym skoncentrowano się na historii rozwoju oraz formach prowadzenia działalności online. Rozdział drugi poświęcony został zobrazowaniu zarządzania sklepem internetowym, począwszy od jego uruchomienia, poprzez działania marketingowe, kończąc na procesach logistycznych. Ostatni rozdział jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji i trendów na rynku e-commerce i przedstawia główne wnioski z tej pracy, a mianowicie to, że ze względu na szereg przewag nad tradycyjną sprzedażą e-commerce w kolejnych latach będzie rozwijać się jeszcze szybciej. Na podstawie pracy można sformułować następujące zalecenia dla e-przedsiębiorców: logistyka jest największym źródłem przewagi konkurencyjnej i segmentem, który warto rozwijać najbardziej; kampanie reklamowe warto głównie przeprowadzać w sieciach społecznościowych; w płatnościach internetowych przede wszystkim powinno się zapewnić klientowi poczucie bezpieczeństwa. Metodologia stosowana w pracy oparta była na krytycznej analizie piśmiennictwa oraz analizie danych statystycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.authorpl
Rogach, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:04:30Z
dc.date.available
2020-07-27T23:04:30Z
dc.date.submittedpl
2019-07-09
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-131641-225498
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234268
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
e-commerce – e-sales – logistics – marketing – payments
dc.subject.plpl
e-commerce – e-handel – logistyka – marketing – płatności
dc.titlepl
Organizacja procesu sprzedaży w sieci i najnowsze rozwiązania dla e-commerce
dc.title.alternativepl
Organization of the sales process in the Internet and the latest solutions for e-commerce
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
83
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Gdansk
7
Krakow
6
Wołomin
5
Katowice
4
Poznan
4
Stargard
4
Wroclaw
4
Berlin
2
Hohen Neuendorf
2

No access

No Thumbnail Available