The influence of culture characteristics on the perception of brand experience

licenciate
dc.abstract.enAs nowadays there is a constant debate in marketing between a globalised or localised approach, this research analyses the impact of cultural values as well as brand personality traits on the perception of brand experience. To compare different kind of brands, two brands, Zara and Ralph Lauren were chosen representing the utilitarian and hedonic dimensions of shopping experience. Moreover, to test cultural differences, quantitative questionnaires were distributed in two countries, Germany and Poland. Firstly, the quantitative analysis was made through regressions to verify the relationship of brand experience dimensions with brand personality traits and with cultural values and later the impact of the interaction between brand personality and cultural values on brand experience was analysed to verify the hypotheses. The hypothesis of cultural adaptation for utilitarian brand is confirmed as relevant interactions as well as various correlations when comparing different cultural backgrounds has been found on Zara. Due to the fact that on Ralph Lauren there are no interactions, the hypothesis of convergence across countries for hedonic brands is confirmed.pl
dc.abstract.plWspółcześnie dylemat pomiędzy standaryzacją a adaptacją dotyczy większości międzynarodowych firm, które w celu tworzenia wartości dla klientów i zdobycia przewagi, starają się podjąć odpowiednią decyzję dostosowania swojej strategii do podejścia globalnego lub lokalnego. Niniejsze badanie analizuje wpływ wartości kulturowych oraz cech osobowości marki na postrzeganie doświadczenia marki. Dwie marki Zara i Ralph Lauren zostały wybrane jako utylitarne i hedonistyczne wymiary zakupów. Ponadto, aby zweryfikować różnice kulturowe, kwestionariusze ilościowe zostały dystrybuowane w dwóch krajach: Niemcy i Polska. Najpierw, została przeprowadzona analiza ilościowa poprzez regresje w celu zbadania związku doświadczenia marki z osobowością marki oraz z wartościami kulturowymi. Następnie analizowano wpływ interakcji między osobowością marki i wartości kulturowych na doświadczenie marki, aby sprawdzić ustalone hipotezy. W przypadku Zary potwierdzono hipotezę adaptacji kulturowej do marki utylitarnej, ponieważ istnieją istotne interakcje oraz korelacje, które różnią się w zależności od uwarunkowania kulturowego. Ze względu na fakt, że w przypadku marki Ralph Lauren nie istnieje interakcja, hipoteza konwergencji między krajami w odniesieniu do marek hedonicznych została potwierdzona.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorNawrot, Jessicapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:16:28Z
dc.date.available2020-07-27T23:16:28Z
dc.date.submitted2019-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-131872-254317pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234455
dc.languageengpl
dc.subject.enbrand personality, cultural values, brand experience, hedonic, utilitarian, standardisation, localisationpl
dc.subject.plosobowość marki, kulturowe wartości, doświadczenie marki, hedonistyczne, utylitarne, standaryzacja, adaptacjapl
dc.titleThe influence of culture characteristics on the perception of brand experiencepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
As nowadays there is a constant debate in marketing between a globalised or localised approach, this research analyses the impact of cultural values as well as brand personality traits on the perception of brand experience. To compare different kind of brands, two brands, Zara and Ralph Lauren were chosen representing the utilitarian and hedonic dimensions of shopping experience. Moreover, to test cultural differences, quantitative questionnaires were distributed in two countries, Germany and Poland. Firstly, the quantitative analysis was made through regressions to verify the relationship of brand experience dimensions with brand personality traits and with cultural values and later the impact of the interaction between brand personality and cultural values on brand experience was analysed to verify the hypotheses. The hypothesis of cultural adaptation for utilitarian brand is confirmed as relevant interactions as well as various correlations when comparing different cultural backgrounds has been found on Zara. Due to the fact that on Ralph Lauren there are no interactions, the hypothesis of convergence across countries for hedonic brands is confirmed.
dc.abstract.plpl
Współcześnie dylemat pomiędzy standaryzacją a adaptacją dotyczy większości międzynarodowych firm, które w celu tworzenia wartości dla klientów i zdobycia przewagi, starają się podjąć odpowiednią decyzję dostosowania swojej strategii do podejścia globalnego lub lokalnego. Niniejsze badanie analizuje wpływ wartości kulturowych oraz cech osobowości marki na postrzeganie doświadczenia marki. Dwie marki Zara i Ralph Lauren zostały wybrane jako utylitarne i hedonistyczne wymiary zakupów. Ponadto, aby zweryfikować różnice kulturowe, kwestionariusze ilościowe zostały dystrybuowane w dwóch krajach: Niemcy i Polska. Najpierw, została przeprowadzona analiza ilościowa poprzez regresje w celu zbadania związku doświadczenia marki z osobowością marki oraz z wartościami kulturowymi. Następnie analizowano wpływ interakcji między osobowością marki i wartości kulturowych na doświadczenie marki, aby sprawdzić ustalone hipotezy. W przypadku Zary potwierdzono hipotezę adaptacji kulturowej do marki utylitarnej, ponieważ istnieją istotne interakcje oraz korelacje, które różnią się w zależności od uwarunkowania kulturowego. Ze względu na fakt, że w przypadku marki Ralph Lauren nie istnieje interakcja, hipoteza konwergencji między krajami w odniesieniu do marek hedonicznych została potwierdzona.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Nawrot, Jessica
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:16:28Z
dc.date.available
2020-07-27T23:16:28Z
dc.date.submittedpl
2019-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-131872-254317
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234455
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
brand personality, cultural values, brand experience, hedonic, utilitarian, standardisation, localisation
dc.subject.plpl
osobowość marki, kulturowe wartości, doświadczenie marki, hedonistyczne, utylitarne, standaryzacja, adaptacja
dc.titlepl
The influence of culture characteristics on the perception of brand experience
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Lichfield
4
Wroclaw
3
Central
2
Amman
1
Baciuty
1
Belfast
1
Dublin
1
Gdynia
1
Helsinki
1
Hillsboro
1

No access

No Thumbnail Available