Poczucie osamotnienia a wsparcie społeczne i zadowolenie z życia w grupie samotnych matek.

master
dc.abstract.enIntroduction: Single motherhood is an increasingly common matter in today's world. It is associated with many problems and difficulties. Single mothers often experience a feeling of loneliness and a lack of social support, resulting in a reduced level of life satisfaction.Aim of the study: The aim of the study was to assess the level of life satisfaction among single mothers, depending on the degree of their feeling of loneliness as well as the quality and quantity of received social support. Identifying these issues will help create appropriate support systems for single mothers and highlight the difficulties and problems they face each day.Materials and methods: The research based on diagnostic survey method and a questionnai-re. The form contained 42 questions, including 20 questions related to the feeling of loneli-ness, 12 related to social support and 5 related to the level of life satisfaction. The study in-cluded two groups: 149 single mothers and 101 mothers from full families who are users of the social networking site Facebook. The research was conducted in the period from April to May 2021. A total of 250 questionnaires were collected.Results: The level of loneliness in the group of single mothers is higher than in the case of single mothers. On the other hand, the level of satisfaction with the life of single mothers is lower than that of mothers from single families. The analysis of the correlation between social support, the feeling of loneliness and the level of life satisfaction of single mothers showed that all the relationships are strongly related. There was no correlation between age and the sense of loneliness, and between the place of residence and life satisfaction. However, it was shown that there is a statistically significant relationship between the financial status and the level of life satisfaction in the group of single mothers.Conclusions: Both the level of loneliness as well as the amount and quality of received social support have an impact on the level of perceived satisfaction with life by single mothers. The higher the level of social support, the lower the level of loneliness and the higher the level of life satisfaction among single mothers.pl
dc.abstract.plWstęp: Samotne macierzyństwo jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem występującym w dzisiejszym świecie. Jest związane z wieloma problemami i trudnościami. Samotne matki często doświadczają poczucia osamotnienia i braku wsparcia, co skutkuje obniżonym poziomem zadowolenia z życia. Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu zadowolenia z życia wśród samotnych matek, w zależności od stopnia ich poczucia osamotnienia oraz jakości i ilości otrzymywanego wsparcia społecznego. Określenie tych kwestii pomoże w stworzeniu odpowiednich systemów wsparcia dla samotnych matek oraz uwrażliwi na trudności i problemy, z którymi się mierzą każdego dnia.Materiały i metody: Badania przeprowadzono wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego. Technikę badawczą stanowił kwestionariusz ankiety. Formularz zawierał 42 pytania, w tym 20 pytań dotyczących poczucia osamotnienia, 12 dotyczących wsparcia społecznego oraz 5 dotyczących poziomu zadowolenia z życia. Badaniem objęto dwie grupy, 149 matek samotnych oraz 101 matek z rodzin pełnych będących użytkowniczkami portalu społecznościowego Facebook. Badania zostały przeprowadzone w okresie od kwietnia do maja 2021 roku. Łącznie zebrano 250 kwestionariuszy ankiet.Wyniki: Poziom osamotnienia w grupie samotnych matek jest wyższy w porównaniu do matek z rodzin pełnych. Natomiast poziom satysfakcji z życia samotnych matek jest niższy niż matek z rodzin pełnych. Analiza korelacji między wsparciem społecznym, poczuciem osamotnienia oraz poziomem zadowolenia z życia samotnych matek wykazała, że wszystkie zależności są silnie ze sobą powiązane. Nie wykazano korelacji między wiekiem oraz poczuciem osamotnienia oraz między miejscem zamieszkania a satysfakcją z życia. Natomiast wykazano, że istnieje istotny statystycznie związek między statusem majątkowym a poziomem zadowolenia z życia w grupie samotnych matek.Wnioski: Zarówno poziom osamotnienia jak i ilość oraz jakość otrzymywanego wsparcia społecznego mają wpływ na poziom odczuwanego zadowolenia z życia przez matki samotne. Im większy poziom wsparcia społecznego, tym niższy poziom osamotnienia oraz wyższy poziom satysfakcji z życia wśród samotnych matek.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorLickiewicz, Jakubpl
dc.contributor.authorFranczak, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerLickiewicz, Jakubpl
dc.contributor.reviewerLeja-Szpak, Anna - 130634 pl
dc.date.accessioned2021-11-09T22:35:25Z
dc.date.available2021-11-09T22:35:25Z
dc.date.submitted2021-07-14pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-151104-231025pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283452
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: single motherhood, feeling of loneliness, social suport, life satisfaction.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: samotne macierzyństwo, poczucie osamotnienia, wsparcie społeczne, zadowolenie z życia.pl
dc.titlePoczucie osamotnienia a wsparcie społeczne i zadowolenie z życia w grupie samotnych matek.pl
dc.title.alternativeFeeling of loneliness, social support and life satisfaction among single mothers.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Single motherhood is an increasingly common matter in today's world. It is associated with many problems and difficulties. Single mothers often experience a feeling of loneliness and a lack of social support, resulting in a reduced level of life satisfaction.Aim of the study: The aim of the study was to assess the level of life satisfaction among single mothers, depending on the degree of their feeling of loneliness as well as the quality and quantity of received social support. Identifying these issues will help create appropriate support systems for single mothers and highlight the difficulties and problems they face each day.Materials and methods: The research based on diagnostic survey method and a questionnai-re. The form contained 42 questions, including 20 questions related to the feeling of loneli-ness, 12 related to social support and 5 related to the level of life satisfaction. The study in-cluded two groups: 149 single mothers and 101 mothers from full families who are users of the social networking site Facebook. The research was conducted in the period from April to May 2021. A total of 250 questionnaires were collected.Results: The level of loneliness in the group of single mothers is higher than in the case of single mothers. On the other hand, the level of satisfaction with the life of single mothers is lower than that of mothers from single families. The analysis of the correlation between social support, the feeling of loneliness and the level of life satisfaction of single mothers showed that all the relationships are strongly related. There was no correlation between age and the sense of loneliness, and between the place of residence and life satisfaction. However, it was shown that there is a statistically significant relationship between the financial status and the level of life satisfaction in the group of single mothers.Conclusions: Both the level of loneliness as well as the amount and quality of received social support have an impact on the level of perceived satisfaction with life by single mothers. The higher the level of social support, the lower the level of loneliness and the higher the level of life satisfaction among single mothers.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Samotne macierzyństwo jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem występującym w dzisiejszym świecie. Jest związane z wieloma problemami i trudnościami. Samotne matki często doświadczają poczucia osamotnienia i braku wsparcia, co skutkuje obniżonym poziomem zadowolenia z życia. Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu zadowolenia z życia wśród samotnych matek, w zależności od stopnia ich poczucia osamotnienia oraz jakości i ilości otrzymywanego wsparcia społecznego. Określenie tych kwestii pomoże w stworzeniu odpowiednich systemów wsparcia dla samotnych matek oraz uwrażliwi na trudności i problemy, z którymi się mierzą każdego dnia.Materiały i metody: Badania przeprowadzono wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego. Technikę badawczą stanowił kwestionariusz ankiety. Formularz zawierał 42 pytania, w tym 20 pytań dotyczących poczucia osamotnienia, 12 dotyczących wsparcia społecznego oraz 5 dotyczących poziomu zadowolenia z życia. Badaniem objęto dwie grupy, 149 matek samotnych oraz 101 matek z rodzin pełnych będących użytkowniczkami portalu społecznościowego Facebook. Badania zostały przeprowadzone w okresie od kwietnia do maja 2021 roku. Łącznie zebrano 250 kwestionariuszy ankiet.Wyniki: Poziom osamotnienia w grupie samotnych matek jest wyższy w porównaniu do matek z rodzin pełnych. Natomiast poziom satysfakcji z życia samotnych matek jest niższy niż matek z rodzin pełnych. Analiza korelacji między wsparciem społecznym, poczuciem osamotnienia oraz poziomem zadowolenia z życia samotnych matek wykazała, że wszystkie zależności są silnie ze sobą powiązane. Nie wykazano korelacji między wiekiem oraz poczuciem osamotnienia oraz między miejscem zamieszkania a satysfakcją z życia. Natomiast wykazano, że istnieje istotny statystycznie związek między statusem majątkowym a poziomem zadowolenia z życia w grupie samotnych matek.Wnioski: Zarówno poziom osamotnienia jak i ilość oraz jakość otrzymywanego wsparcia społecznego mają wpływ na poziom odczuwanego zadowolenia z życia przez matki samotne. Im większy poziom wsparcia społecznego, tym niższy poziom osamotnienia oraz wyższy poziom satysfakcji z życia wśród samotnych matek.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Lickiewicz, Jakub
dc.contributor.authorpl
Franczak, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lickiewicz, Jakub
dc.contributor.reviewerpl
Leja-Szpak, Anna - 130634
dc.date.accessioned
2021-11-09T22:35:25Z
dc.date.available
2021-11-09T22:35:25Z
dc.date.submittedpl
2021-07-14
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-151104-231025
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283452
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: single motherhood, feeling of loneliness, social suport, life satisfaction.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: samotne macierzyństwo, poczucie osamotnienia, wsparcie społeczne, zadowolenie z życia.
dc.titlepl
Poczucie osamotnienia a wsparcie społeczne i zadowolenie z życia w grupie samotnych matek.
dc.title.alternativepl
Feeling of loneliness, social support and life satisfaction among single mothers.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
139
Views per month
Views per city
Warsaw
47
Wroclaw
10
Katowice
9
Krakow
5
Przemyśl
5
Poznan
4
Lodz
3
Opole
3
Zurich
3
Gliwice
2

No access

No Thumbnail Available
Collections