Coaching jako metoda aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

master
dc.abstract.enThe subject of this work is to evaluate coaching method in the area of effectiveness of occupational activation of the unemployed. Recently coaching method becomes extremely popular in business. Gradually it starts to being used to work with people with difficulties on labour market.The work consists of seven chapters. The first three of them are theoretical chapters about social policy, unemployment and coaching. The fourth chapter contains methodology. The next three chapters includes research analysis. The dates were collect by using inquiry questionnaire. The results of research confirm effectiveness of coaching in the area of the unemployed activation but research shows also that other activation methods must be used. The research proved that coach skills, experience and knowledge are very important the unemployed activation factors. Moreover many other factors, such as skilful adaptation methods to individual needs, skills and experience of unemployed person, have positive impact on coaching process.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem niniejszej pracy jest ocena coachingu w zakresie skuteczności i efektywności w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Metoda coachingu, w ostatnim czasie stała się niezwykle popularna w środowisku biznesowym. Nieśmiało zaczyna jednak być wykorzystywana w pracy z osobami mającymi trudności na rynku pracy. Praca składa się z siedmiu rozdziałów, trzy pierwsze to rozdziały teoretyczne z zakresu polityki społecznej, bezrobocia i coachingu, czwarty zawiera treści metodologiczne, a trzy kolejne to rozdziały dotyczące analizy badań.. Badania zrealizowano techniką kwestionariusza wywiadu. Wyniki badań potwierdzają skuteczność i efektywność coachingu w aktywizacji osób bezrobotnych, ale przy jednoczesnym stosowaniu innych metod aktywizujących. Ważnym czynnikiem w aktywizacji osób bezrobotnych okazały się umiejętności, doświadczenie i wiedza coacha. Badania pokazały również, że na pozytywne rezultaty procesu coachingu ma wpływ bardzo wiele czynników, a przede wszystkim umiejętne dostosowywanie metod pracy, z indywidualnymi potrzebami, umiejętnościami, doświadczeniami osoby bezrobotnej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorSeręga, Zygmunt - 131832 pl
dc.contributor.authorSerwińska, Stanisławapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOrnacka, Katarzyna - 131189 pl
dc.contributor.reviewerSeręga, Zygmunt - 131832 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:53:41Z
dc.date.available2020-07-15T17:53:41Z
dc.date.submitted2011-07-07pl
dc.fieldofstudypraca socjalnapl
dc.identifier.apddiploma-58554-109964pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172550
dc.subject.encoaching, unemployment, activation, politics socialpl
dc.subject.othercoaching, bezrobocie, aktywizacja, polityka społecznapl
dc.titleCoaching jako metoda aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.pl
dc.title.alternativeCoaching method as a occupational activation of the unemployed.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is to evaluate coaching method in the area of effectiveness of occupational activation of the unemployed. Recently coaching method becomes extremely popular in business. Gradually it starts to being used to work with people with difficulties on labour market.The work consists of seven chapters. The first three of them are theoretical chapters about social policy, unemployment and coaching. The fourth chapter contains methodology. The next three chapters includes research analysis. The dates were collect by using inquiry questionnaire. The results of research confirm effectiveness of coaching in the area of the unemployed activation but research shows also that other activation methods must be used. The research proved that coach skills, experience and knowledge are very important the unemployed activation factors. Moreover many other factors, such as skilful adaptation methods to individual needs, skills and experience of unemployed person, have positive impact on coaching process.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest ocena coachingu w zakresie skuteczności i efektywności w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Metoda coachingu, w ostatnim czasie stała się niezwykle popularna w środowisku biznesowym. Nieśmiało zaczyna jednak być wykorzystywana w pracy z osobami mającymi trudności na rynku pracy. Praca składa się z siedmiu rozdziałów, trzy pierwsze to rozdziały teoretyczne z zakresu polityki społecznej, bezrobocia i coachingu, czwarty zawiera treści metodologiczne, a trzy kolejne to rozdziały dotyczące analizy badań.. Badania zrealizowano techniką kwestionariusza wywiadu. Wyniki badań potwierdzają skuteczność i efektywność coachingu w aktywizacji osób bezrobotnych, ale przy jednoczesnym stosowaniu innych metod aktywizujących. Ważnym czynnikiem w aktywizacji osób bezrobotnych okazały się umiejętności, doświadczenie i wiedza coacha. Badania pokazały również, że na pozytywne rezultaty procesu coachingu ma wpływ bardzo wiele czynników, a przede wszystkim umiejętne dostosowywanie metod pracy, z indywidualnymi potrzebami, umiejętnościami, doświadczeniami osoby bezrobotnej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Seręga, Zygmunt - 131832
dc.contributor.authorpl
Serwińska, Stanisława
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Ornacka, Katarzyna - 131189
dc.contributor.reviewerpl
Seręga, Zygmunt - 131832
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:53:41Z
dc.date.available
2020-07-15T17:53:41Z
dc.date.submittedpl
2011-07-07
dc.fieldofstudypl
praca socjalna
dc.identifier.apdpl
diploma-58554-109964
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172550
dc.subject.enpl
coaching, unemployment, activation, politics social
dc.subject.otherpl
coaching, bezrobocie, aktywizacja, polityka społeczna
dc.titlepl
Coaching jako metoda aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
dc.title.alternativepl
Coaching method as a occupational activation of the unemployed.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available