Opracowanie metody chromatograficzno-densytometrycznej oznaczenia zopiklonu w lekach

master
dc.abstract.enThe subject of the study was quality-quantity analysis of zopiclone in selected pharmaceutical preparations . Zopiclone is a hypnotic drug with chemical structure is non-benzodiazepine. The indication for use of zopiclone is a short-term treatment of insomnia (usually up to 4 weeks) and difficulty sleeping. In order to determine of zopiclone applied method of thin layer chromatography combined with densitometry. The TLC analysis was carried out using chromatography plates covered with silica gel 60 F254 and mobile phase: ethyl acetate: diethylamine: cyclohexane (7: 1: 13 v / v / v). Designation was made in 2 pharmaceutical preparations: Senzop (7,5 mg) and Imovane (7,5 mg). Qualitative analysis carried out by thin layer chromatography. For this purpose weighed 3 mg of the standard substance, and then dissolved in 10 mL of methanol. A solution of of the test substance was prepared after weighing tablet corresponding to the content of 3 mg of zopiclone and dissolved in 10 mL of methanol. On the plate was applied solutions of test and standard in a volume of 3μL. Then the plates were developed in a chromatography chamber. The resulting chromatogram was used to determine the value of Rf ̴ 0,25. It has been used to carry out the identification of zopiclone. Based on the spectrum (recorded directly from the chromatogram) were determined the analytical wavelength (λ=299 nm). At this value was performed densitometric registrations. Quantitative analysis was based on a comparison of peak area of the test substance and the reference. The method was validated in designating the following parameters: specificity, precision, accuracy, linearity, the value of the limit of quantification and detection. From the above results, it was found that this method is effective to determine the qualitative-quantitative of zopiclone in the tested pharmaceutical formulations. Designated validation parameters suggest the method has good precision, accuracy and sensitivity. The method is also characterized by linearity in the range of concentrations: 0.015 mg / spot - 0.676 mg / spot.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy było przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej zopiklonu w wybranych preparatach farmaceutycznych. Zopiklon należy do leków nasennych o budowie niebenzodiazepinowej. Wskazaniem do stosowania zopiklonu jest krótkotrwałe leczenie bezsenności (zwykle do 4 tygodni) oraz trudności z zasypianiem. W celu oznaczenia zopiklonu zastosowano metodę chromatografii cienkowarstowej w połączeniu z densytometrią. Analizę TLC wykonano używając płytek chromatograficznych pokrytych żelem krzemionkowym z czynnikiem fluoryzującym 60 F254, jako fazę ruchomą zastosowano: octan etylu : dietyloamina : cykloheksan (7 : 1 : 13 v/v/v).Oznaczenie przeprowadzono w dwóch preparatach farmaceutycznych: Senzop(7,5 mg) i Imovane (7,5 mg). Analizę jakościową przeprowadzono metodą chromatografii cienkowartwowej. W tym celu odważono 3 mg substancji wzorcowej, następnie rozpuszczono w 10 mL metanolu. Roztwór substancji badanej został sporządzony po odważeniu masy tabletkowej odpowiadającej zawartości 3 mg zopiklonu i rozpuszczeniu w 10 mL metanolu. Na płytki nanoszono roztwory substancji badanej i wzorcowejw objętości 3 μL. Następnie płytki rozwijano w komorze chromatograficznej. Otrzymany chromatogram posłużył do wyznaczenia wartości współczynnika Rf ̴ 0,25. Użyto go do przeprowadzonia identyfikacji zopiklonu. Na podstawie widma zarejestrowanego bezpośrednio z chromatogramu wyznaczono analityczną długość fali (λ=299 nm). Przy tej wartości wykonano rejestracje densytometryczną. Analiza ilościowa polegała na porównaniu pola powierzchni pików substancji badanej i wzorcowej. Metodę zwalidowano wyznaczając następujące parametry: specyficzność, precyzję, dokładność, liniowość ,wartość granicy oznaczalności i wykrywalności. Na podstawie powyższych wyników stwierdzono, że metoda jest efektywna do oznaczenia jakościowego i ilościowego zopiklonu w badanych preparatach farmaceutycznych. Wyznaczone parametry walidacji wskazują, że metodę cechuje dobra precyzja, dokładność i czułość. Metoda charakteryzuje się również liniowością w zakresie stężeń: 0,015 μg/plamkę - 0,676 μg/plamkę.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorOpoka, Włodzimierz - 133040 pl
dc.contributor.advisorMaślanka, Anna - 130890 pl
dc.contributor.authorDybała, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerMaślanka, Anna - 130890 pl
dc.contributor.reviewerOpoka, Włodzimierz - 133040 pl
dc.contributor.reviewerStolarczyk, Mariusz - 133512 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:58:43Z
dc.date.available2020-07-26T14:58:43Z
dc.date.submitted2015-07-01pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-97987-171334pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205344
dc.languagepolpl
dc.subject.enthin layer chromatography, densitometry, zopiclone, designationpl
dc.subject.plchromatografia cienkowarstwowa, densytometria, zopiklon, oznaczeniepl
dc.titleOpracowanie metody chromatograficzno-densytometrycznej oznaczenia zopiklonu w lekachpl
dc.title.alternativeDevelopment of a method of chromatographic-densitometry designation of zopiclone in drugspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the study was quality-quantity analysis of zopiclone in selected pharmaceutical preparations . Zopiclone is a hypnotic drug with chemical structure is non-benzodiazepine. The indication for use of zopiclone is a short-term treatment of insomnia (usually up to 4 weeks) and difficulty sleeping. In order to determine of zopiclone applied method of thin layer chromatography combined with densitometry. The TLC analysis was carried out using chromatography plates covered with silica gel 60 F254 and mobile phase: ethyl acetate: diethylamine: cyclohexane (7: 1: 13 v / v / v). Designation was made in 2 pharmaceutical preparations: Senzop (7,5 mg) and Imovane (7,5 mg). Qualitative analysis carried out by thin layer chromatography. For this purpose weighed 3 mg of the standard substance, and then dissolved in 10 mL of methanol. A solution of of the test substance was prepared after weighing tablet corresponding to the content of 3 mg of zopiclone and dissolved in 10 mL of methanol. On the plate was applied solutions of test and standard in a volume of 3μL. Then the plates were developed in a chromatography chamber. The resulting chromatogram was used to determine the value of Rf ̴ 0,25. It has been used to carry out the identification of zopiclone. Based on the spectrum (recorded directly from the chromatogram) were determined the analytical wavelength (λ=299 nm). At this value was performed densitometric registrations. Quantitative analysis was based on a comparison of peak area of the test substance and the reference. The method was validated in designating the following parameters: specificity, precision, accuracy, linearity, the value of the limit of quantification and detection. From the above results, it was found that this method is effective to determine the qualitative-quantitative of zopiclone in the tested pharmaceutical formulations. Designated validation parameters suggest the method has good precision, accuracy and sensitivity. The method is also characterized by linearity in the range of concentrations: 0.015 mg / spot - 0.676 mg / spot.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy było przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej zopiklonu w wybranych preparatach farmaceutycznych. Zopiklon należy do leków nasennych o budowie niebenzodiazepinowej. Wskazaniem do stosowania zopiklonu jest krótkotrwałe leczenie bezsenności (zwykle do 4 tygodni) oraz trudności z zasypianiem. W celu oznaczenia zopiklonu zastosowano metodę chromatografii cienkowarstowej w połączeniu z densytometrią. Analizę TLC wykonano używając płytek chromatograficznych pokrytych żelem krzemionkowym z czynnikiem fluoryzującym 60 F254, jako fazę ruchomą zastosowano: octan etylu : dietyloamina : cykloheksan (7 : 1 : 13 v/v/v).Oznaczenie przeprowadzono w dwóch preparatach farmaceutycznych: Senzop(7,5 mg) i Imovane (7,5 mg). Analizę jakościową przeprowadzono metodą chromatografii cienkowartwowej. W tym celu odważono 3 mg substancji wzorcowej, następnie rozpuszczono w 10 mL metanolu. Roztwór substancji badanej został sporządzony po odważeniu masy tabletkowej odpowiadającej zawartości 3 mg zopiklonu i rozpuszczeniu w 10 mL metanolu. Na płytki nanoszono roztwory substancji badanej i wzorcowejw objętości 3 μL. Następnie płytki rozwijano w komorze chromatograficznej. Otrzymany chromatogram posłużył do wyznaczenia wartości współczynnika Rf ̴ 0,25. Użyto go do przeprowadzonia identyfikacji zopiklonu. Na podstawie widma zarejestrowanego bezpośrednio z chromatogramu wyznaczono analityczną długość fali (λ=299 nm). Przy tej wartości wykonano rejestracje densytometryczną. Analiza ilościowa polegała na porównaniu pola powierzchni pików substancji badanej i wzorcowej. Metodę zwalidowano wyznaczając następujące parametry: specyficzność, precyzję, dokładność, liniowość ,wartość granicy oznaczalności i wykrywalności. Na podstawie powyższych wyników stwierdzono, że metoda jest efektywna do oznaczenia jakościowego i ilościowego zopiklonu w badanych preparatach farmaceutycznych. Wyznaczone parametry walidacji wskazują, że metodę cechuje dobra precyzja, dokładność i czułość. Metoda charakteryzuje się również liniowością w zakresie stężeń: 0,015 μg/plamkę - 0,676 μg/plamkę.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Opoka, Włodzimierz - 133040
dc.contributor.advisorpl
Maślanka, Anna - 130890
dc.contributor.authorpl
Dybała, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Maślanka, Anna - 130890
dc.contributor.reviewerpl
Opoka, Włodzimierz - 133040
dc.contributor.reviewerpl
Stolarczyk, Mariusz - 133512
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:58:43Z
dc.date.available
2020-07-26T14:58:43Z
dc.date.submittedpl
2015-07-01
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-97987-171334
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205344
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
thin layer chromatography, densitometry, zopiclone, designation
dc.subject.plpl
chromatografia cienkowarstwowa, densytometria, zopiklon, oznaczenie
dc.titlepl
Opracowanie metody chromatograficzno-densytometrycznej oznaczenia zopiklonu w lekach
dc.title.alternativepl
Development of a method of chromatographic-densitometry designation of zopiclone in drugs
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdansk
1
Lodz
1
Opole
1
Zadzim
1

No access

No Thumbnail Available