Rola Policji w zwalczaniu przestępczośći narkotykowej

master
dc.abstract.enFor many years, drug crime has been closely related to the drug addiction phenomenon, constituting one of the greatest challenges for the Police. Chapter I describes the phenomenon of drug addiction, the existing legal regulations and terminology. Were discussed drug offenses. Chapter II discusses the tasks and powers of the Police in combating and counteracting crime. Particular attention was paid to the rights of officers in the area of operational and investigative work. Chapter III presents the Department for Combating Drug Crime of the Municipal Police Headquarters in Krakow. The statistics of identified and suspected crimes were presented. The establishment of such an organizational structure was justified. Chapter IV presents the work of the officers of the Department for Combating Drug Crime of the Municipal Police Headquarters in Krakow on the example of selected proceedings conducted in 2016-2019, along with a discussion of selected problems.pl
dc.abstract.plOd wielu lat przestępczość narkotykowa jest ściśle związana ze zjawiskiem narkomanii stanowiąc jedno z największych wyzwań dla Policji. W rozdziale I scharakteryzowane zostało zjawisko narkomanii, dotychczasowe uregulowań prawne a także terminologia. Omówione zostały przestępstwa i wykroczenia narkotykowe. W rozdziale II omówiono zadania i uprawnienia Policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości. Zwrócono szczególnie uwagę na uprawnienia funkcjonariuszy w obszarze pracy operacyjnej i dochodzeniowo - śledczej. W rozdziale III przedstawiony został Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Zaprezentowana została statystyka przestępstw stwierdzonych i podejrzanych. Uzasadniono powołanie takiej struktury organizacyjnej. W rozdziale IV została zaprezentowana praca funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie na przykładzie wybranych postępowań prowadzonych w latach 2016 – 2019 wraz z omówieniem wybranych problemów.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBłachut, Janina - 127357 pl
dc.contributor.authorBracik, Hubertpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBłachut, Janina - 127357 pl
dc.contributor.reviewerGrzyb, Magdalenapl
dc.date.accessioned2022-05-30T21:32:09Z
dc.date.available2022-05-30T21:32:09Z
dc.date.submitted2021-07-07pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-144328-103795pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/292427
dc.languagepolpl
dc.subject.endrug crime, Police, policeman, drug addiction, crime, offense, tasks and powers, operational work, investigative work, combating, counteracting, Department, City Headquarters, Police Station, Kraków, established crime, suspect, preparatory proceedings, inspection, observation, search, court, prosecutor, prosecutor's office, pre-trial detention, drug, narcotic, psychotropic substance, statute, criminal law, criminal proceedings, questioning, investigation, investigation, fine, amphetamines, marijuana, cocaine, handcuffs, laboratory, witness, attorney, give , sell, produce.pl
dc.subject.plprzestępczość narkotykowa, Policja, policjant, narkomania, przestępstwo, wykroczenie, zadania i uprawnienia, praca operacyjna, praca dochodzeniowo – śledcza, zwalczanie, przeciwdziałanie, Wydział, Komenda Miejska, Komisariat, Kraków, przestępstwo stwierdzone, podejrzany, postępowanie przygotowawcze, oględziny, obserwacja, przeszukanie, sąd, prokurator, prokuratura, tymczasowy areszt, narkotyk, środek odurzający, substancja psychotropowa, ustawa, prawo karne, postępowanie karne, przesłuchanie, dochodzenie, śledztwo, grzywna, amfetamina, marihuana, kokaina, kajdanki, laboratorium, świadek, adwokat, udzielać, sprzedawać, wytwarzać.pl
dc.titleRola Policji w zwalczaniu przestępczośći narkotykowejpl
dc.title.alternativeRole of the police in the fight against drug crimepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
For many years, drug crime has been closely related to the drug addiction phenomenon, constituting one of the greatest challenges for the Police. Chapter I describes the phenomenon of drug addiction, the existing legal regulations and terminology. Were discussed drug offenses. Chapter II discusses the tasks and powers of the Police in combating and counteracting crime. Particular attention was paid to the rights of officers in the area of operational and investigative work. Chapter III presents the Department for Combating Drug Crime of the Municipal Police Headquarters in Krakow. The statistics of identified and suspected crimes were presented. The establishment of such an organizational structure was justified. Chapter IV presents the work of the officers of the Department for Combating Drug Crime of the Municipal Police Headquarters in Krakow on the example of selected proceedings conducted in 2016-2019, along with a discussion of selected problems.
dc.abstract.plpl
Od wielu lat przestępczość narkotykowa jest ściśle związana ze zjawiskiem narkomanii stanowiąc jedno z największych wyzwań dla Policji. W rozdziale I scharakteryzowane zostało zjawisko narkomanii, dotychczasowe uregulowań prawne a także terminologia. Omówione zostały przestępstwa i wykroczenia narkotykowe. W rozdziale II omówiono zadania i uprawnienia Policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości. Zwrócono szczególnie uwagę na uprawnienia funkcjonariuszy w obszarze pracy operacyjnej i dochodzeniowo - śledczej. W rozdziale III przedstawiony został Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Zaprezentowana została statystyka przestępstw stwierdzonych i podejrzanych. Uzasadniono powołanie takiej struktury organizacyjnej. W rozdziale IV została zaprezentowana praca funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie na przykładzie wybranych postępowań prowadzonych w latach 2016 – 2019 wraz z omówieniem wybranych problemów.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Błachut, Janina - 127357
dc.contributor.authorpl
Bracik, Hubert
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Błachut, Janina - 127357
dc.contributor.reviewerpl
Grzyb, Magdalena
dc.date.accessioned
2022-05-30T21:32:09Z
dc.date.available
2022-05-30T21:32:09Z
dc.date.submittedpl
2021-07-07
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-144328-103795
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/292427
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
drug crime, Police, policeman, drug addiction, crime, offense, tasks and powers, operational work, investigative work, combating, counteracting, Department, City Headquarters, Police Station, Kraków, established crime, suspect, preparatory proceedings, inspection, observation, search, court, prosecutor, prosecutor's office, pre-trial detention, drug, narcotic, psychotropic substance, statute, criminal law, criminal proceedings, questioning, investigation, investigation, fine, amphetamines, marijuana, cocaine, handcuffs, laboratory, witness, attorney, give , sell, produce.
dc.subject.plpl
przestępczość narkotykowa, Policja, policjant, narkomania, przestępstwo, wykroczenie, zadania i uprawnienia, praca operacyjna, praca dochodzeniowo – śledcza, zwalczanie, przeciwdziałanie, Wydział, Komenda Miejska, Komisariat, Kraków, przestępstwo stwierdzone, podejrzany, postępowanie przygotowawcze, oględziny, obserwacja, przeszukanie, sąd, prokurator, prokuratura, tymczasowy areszt, narkotyk, środek odurzający, substancja psychotropowa, ustawa, prawo karne, postępowanie karne, przesłuchanie, dochodzenie, śledztwo, grzywna, amfetamina, marihuana, kokaina, kajdanki, laboratorium, świadek, adwokat, udzielać, sprzedawać, wytwarzać.
dc.titlepl
Rola Policji w zwalczaniu przestępczośći narkotykowej
dc.title.alternativepl
Role of the police in the fight against drug crime
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
292
Views per month
Views per city
Warsaw
46
Krakow
45
Katowice
26
Olsztyn
9
Poznan
8
Wroclaw
7
Rzeszów
6
Baranow
5
Torun
5
Bydgoszcz
4

No access

No Thumbnail Available
Collections