Wybrane zagadnienia z historii Reformacji na Śląsku Cieszyńskim w epoce nowożytnej

licenciate
dc.abstract.enThis composition is serving as an example of religion specificity and history the Duchy of Teschen. Region in which Reformation has achieved a large influence in the first half of the sixteenth century and exists to this day despite Counterreformation. The first chapter tells about the beginning of Reformation in the principality and about its fast expansion under the rule of the Cieszynian Piasts. The second chapter concerns Counterreformation and the struggle against Protestants from 1610 to the end of the seventeenth century. The third chapter includes genesis of The Jesus’s Church foundation in Cieszyn and issues related to its constructing. The fourth chapter broaches a topic of Patent of Tolerance of 1781 and presents protestants churches created on the strength of this act.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca ma służyć przybliżeniu historii i specyfiki religijnej Księstwa Cieszyńskiego. Regionu, w którym Reformacja osiągnęła bardzo wielkie wpływy już w pierwszej połowi XVI wieku i utrzymała się tam po dziś dzień, pomimo silnej kontrreformacji. Rozdział pierwszy mówi o początkach reformacji w księstwie i o jej szybkim rozwoju pod panowaniem Piastów cieszyńskich. Drugi rozdział dotyczy kontrreformacji i walki z protestantami, począwszy od 1610 roku, aż po koniec XVII stulecia. W trzecim rozdziale zawarta jest geneza powstania Kościoła Jezusowego w Cieszynie i kwestie związane z jego budową. Czwarty rozdział to omówienie Patentu Tolerancyjnego z 1781 roku i przedstawienie nowo powstałych kościołów, które powstały dzięki niemu.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMarkiewicz, Mariusz - 130340 pl
dc.contributor.authorKobiela, Damianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerNiedziela, Rafał - 130932 pl
dc.contributor.reviewerMarkiewicz, Mariusz - 130340 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T18:02:10Z
dc.date.available2020-07-15T18:02:10Z
dc.date.submitted2011-07-11pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-58748-101544pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172685
dc.subject.enReformation, Counterreformation, Jesus’s Church, Patent of Tolerance, Duchy of Teschen.pl
dc.subject.otherReformacja, Kontrreformacja, Kościół Jezusowy, Patent Tolerancyjny, Księstwo Cieszyńskie.pl
dc.titleWybrane zagadnienia z historii Reformacji na Śląsku Cieszyńskim w epoce nowożytnejpl
dc.title.alternativeSelected aspects of the history of the Reformation in Cieszyn Silesia at early modern periodpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This composition is serving as an example of religion specificity and history the Duchy of Teschen. Region in which Reformation has achieved a large influence in the first half of the sixteenth century and exists to this day despite Counterreformation. The first chapter tells about the beginning of Reformation in the principality and about its fast expansion under the rule of the Cieszynian Piasts. The second chapter concerns Counterreformation and the struggle against Protestants from 1610 to the end of the seventeenth century. The third chapter includes genesis of The Jesus’s Church foundation in Cieszyn and issues related to its constructing. The fourth chapter broaches a topic of Patent of Tolerance of 1781 and presents protestants churches created on the strength of this act.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca ma służyć przybliżeniu historii i specyfiki religijnej Księstwa Cieszyńskiego. Regionu, w którym Reformacja osiągnęła bardzo wielkie wpływy już w pierwszej połowi XVI wieku i utrzymała się tam po dziś dzień, pomimo silnej kontrreformacji. Rozdział pierwszy mówi o początkach reformacji w księstwie i o jej szybkim rozwoju pod panowaniem Piastów cieszyńskich. Drugi rozdział dotyczy kontrreformacji i walki z protestantami, począwszy od 1610 roku, aż po koniec XVII stulecia. W trzecim rozdziale zawarta jest geneza powstania Kościoła Jezusowego w Cieszynie i kwestie związane z jego budową. Czwarty rozdział to omówienie Patentu Tolerancyjnego z 1781 roku i przedstawienie nowo powstałych kościołów, które powstały dzięki niemu.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Markiewicz, Mariusz - 130340
dc.contributor.authorpl
Kobiela, Damian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Niedziela, Rafał - 130932
dc.contributor.reviewerpl
Markiewicz, Mariusz - 130340
dc.date.accessioned
2020-07-15T18:02:10Z
dc.date.available
2020-07-15T18:02:10Z
dc.date.submittedpl
2011-07-11
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-58748-101544
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172685
dc.subject.enpl
Reformation, Counterreformation, Jesus’s Church, Patent of Tolerance, Duchy of Teschen.
dc.subject.otherpl
Reformacja, Kontrreformacja, Kościół Jezusowy, Patent Tolerancyjny, Księstwo Cieszyńskie.
dc.titlepl
Wybrane zagadnienia z historii Reformacji na Śląsku Cieszyńskim w epoce nowożytnej
dc.title.alternativepl
Selected aspects of the history of the Reformation in Cieszyn Silesia at early modern period
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Katowice
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available