Wpływ wybranych ligandów receptora α2-adrenergicznego na układ krążenia

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis was to estimate the effect of the three new α2 - adrenergic receptor ligands on blood pressure after a single and chronic administration to rats. These compounds indicated by symbols JP05, JP11 and EP41 were selected from a pool of ligands qualified for studies on the effects on body weight after a single and chronic intraperitoneally administration to rats.Pharmacological studies has shown that the JP05 at the dose of 5 mg/kg body weight significantly increases blood pressure, this should be considered during further testing. The JP11 at the dose of 5 mg/kg body weight significantly decreases blood pressure but does not result in statistically significant effect on blood pressure while chronically administered. The EP41 has shown the best safety profile among the tested compounds in the effect on the blood pressure. The dose of 5 mg/kg body weight does not result in statistically significant abnormalities in blood pressure during chronic administration.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej było oznaczenie wpływu na ciśnienie tętnicze krwi po jednokrotnym oraz przewlekłym podawaniu szczurom trzech nowych ligandów receptora α2-adrenergicznego. Związki te oznaczone symbolami JP05, JP11 i EP41 zostały wybrane z puli ligandów zakwalifikowanych do badań wpływu na masę ciała szczura przy podaniu dootrzewnowym jednorazowym i wielokrotnym.Przeprowadzone badania farmakologiczne wykazały, że związek JP05 w dawce 5 mg/kg m.c. istotnie statystycznie podwyższa ciśnienie tętnicze krwi, co należy uwzględniać klasyfikując go do dalszych badań. Związek JP11 podany jednokrotnie w dawce 5 mg/kg m.c., obniża istotnie statystycznie ciśnienie tętnicze krwi, a podany wielokrotnie nie wywiera istotnego wpływu na ciśnienie tętnicze. Najlepszym profilem bezpieczeństwa w zakresie wpływu na ciśnienie tętnicze krwi spośród badanych związków odznacza się związek EP41. Podany w dawce 5 mg/kg m.c., nie powoduje istotnych statystycznie zaburzeń ciśnienia tętniczego w czasie przewlekłego podawania.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorFilipek, Barbara - 129364 pl
dc.contributor.advisorKotańska, Magdalena - 129276 pl
dc.contributor.authorOgrodnik, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerKotańska, Magdalena - 129276 pl
dc.contributor.reviewerFilipek, Barbara - 129364 pl
dc.contributor.reviewerMogilski, Szczepan - 131010 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:40:32Z
dc.date.available2020-07-26T17:40:32Z
dc.date.submitted2015-09-22pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-100539-78947pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207636
dc.languagepolpl
dc.subject.enα2-adrenergic receptor,blood pressure,JP05,JP11,EP41,rats,telemetrypl
dc.subject.plreceptory α2-adrenergiczne,ciśnienie krwi,JP05,JP11,EP41,szczury,telemetriapl
dc.titleWpływ wybranych ligandów receptora α2-adrenergicznego na układ krążeniapl
dc.title.alternativeThe effect of the α2-adrenergic receptor ligands on the circulatory system.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis was to estimate the effect of the three new α2 - adrenergic receptor ligands on blood pressure after a single and chronic administration to rats. These compounds indicated by symbols JP05, JP11 and EP41 were selected from a pool of ligands qualified for studies on the effects on body weight after a single and chronic intraperitoneally administration to rats.Pharmacological studies has shown that the JP05 at the dose of 5 mg/kg body weight significantly increases blood pressure, this should be considered during further testing. The JP11 at the dose of 5 mg/kg body weight significantly decreases blood pressure but does not result in statistically significant effect on blood pressure while chronically administered. The EP41 has shown the best safety profile among the tested compounds in the effect on the blood pressure. The dose of 5 mg/kg body weight does not result in statistically significant abnormalities in blood pressure during chronic administration.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej było oznaczenie wpływu na ciśnienie tętnicze krwi po jednokrotnym oraz przewlekłym podawaniu szczurom trzech nowych ligandów receptora α2-adrenergicznego. Związki te oznaczone symbolami JP05, JP11 i EP41 zostały wybrane z puli ligandów zakwalifikowanych do badań wpływu na masę ciała szczura przy podaniu dootrzewnowym jednorazowym i wielokrotnym.Przeprowadzone badania farmakologiczne wykazały, że związek JP05 w dawce 5 mg/kg m.c. istotnie statystycznie podwyższa ciśnienie tętnicze krwi, co należy uwzględniać klasyfikując go do dalszych badań. Związek JP11 podany jednokrotnie w dawce 5 mg/kg m.c., obniża istotnie statystycznie ciśnienie tętnicze krwi, a podany wielokrotnie nie wywiera istotnego wpływu na ciśnienie tętnicze. Najlepszym profilem bezpieczeństwa w zakresie wpływu na ciśnienie tętnicze krwi spośród badanych związków odznacza się związek EP41. Podany w dawce 5 mg/kg m.c., nie powoduje istotnych statystycznie zaburzeń ciśnienia tętniczego w czasie przewlekłego podawania.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Filipek, Barbara - 129364
dc.contributor.advisorpl
Kotańska, Magdalena - 129276
dc.contributor.authorpl
Ogrodnik, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Kotańska, Magdalena - 129276
dc.contributor.reviewerpl
Filipek, Barbara - 129364
dc.contributor.reviewerpl
Mogilski, Szczepan - 131010
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:40:32Z
dc.date.available
2020-07-26T17:40:32Z
dc.date.submittedpl
2015-09-22
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-100539-78947
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207636
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
α2-adrenergic receptor,blood pressure,JP05,JP11,EP41,rats,telemetry
dc.subject.plpl
receptory α2-adrenergiczne,ciśnienie krwi,JP05,JP11,EP41,szczury,telemetria
dc.titlepl
Wpływ wybranych ligandów receptora α2-adrenergicznego na układ krążenia
dc.title.alternativepl
The effect of the α2-adrenergic receptor ligands on the circulatory system.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Chandler
4
Dublin
2
Tychy
2
Wroclaw
2
Boardman
1

No access

No Thumbnail Available