INFOTERM - rola i zadania w społeczeństwie informacji i wiedzy

master
dc.abstract.enThis paper describes the main projects with have been carried out by Infoterm and cooperating organizations. The author discusses the historical background of this institution and its policy of terminology. Infoterm promotes and supports cooperation and creation of new terminology centers and networks. Its overall objective is to improve communication expertise, knowledge transfer and deliver content in order to facilitate the participation of all people in the global knowledge society. Infoterm activities cover the following areas: the Internet as the transport medium of civic and public information, public access to information, education. The results of the survey on the knowledge of the issues related to the information society and the International Information Centre for Terminology are presented. Among fifth-year students of Information and Library Science, Jagiellonian University conducted a survey on the knowledge of Infoterm and basic concepts related to this. Survey results indicated that the state of knowledge of respondents is lower than expected.pl
dc.abstract.otherInfoterm promuje i wspiera współpracę istniejących i tworzenie nowych ośrodków terminologii i sieci z ogólnym celem poprawy komunikacji specjalistycznej, transferu wiedzy i dostarczania zawartości w celu ułatwienia uczestnictwa wszystkich w globalnym wielojęzycznym społeczeństwie wiedzy. Infoterm swoją działalnością wspiera główne drogi rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zaliczyć do nich należy: Internet jako środek komunikacji obywatelskiej i informacji publicznej, powszechny dostęp do informacji, edukacja. Praca ta przedstawia najważniejsze projekty w tym przedmiocie realizowane przez Infoterm oraz współpracujące organizacje. Omówiono również rys historyczny tej instytucji. Wśród studentów V roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzono badania ankietowe dotyczące znajomości działalności Infoterm oraz podstawowych pojęć z tym związanych. Wyniki ankiety wskazały, iż stan wiedzy respondentów jest niższy od oczekiwanego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBabik, Wiesław - 127154 pl
dc.contributor.authorMolong-Kmiecik, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKrakowska, Monika - 129418 pl
dc.contributor.reviewerBabik, Wiesław - 127154 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:30:50Z
dc.date.available2020-07-20T20:30:50Z
dc.date.submitted2011-10-21pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-61781-61491pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175327
dc.subject.enINFORMATION SOCIETY - INFOTERM – INTERNATIONAL INFORMATION CENTRE FOR TERMINOLOGYpl
dc.subject.otherINFOTERM – INTERNATIONAL INFORMATION CENTRE FOR TERMINOLOGY - SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNEpl
dc.titleINFOTERM - rola i zadania w społeczeństwie informacji i wiedzypl
dc.title.alternativeInfoterm – the role and responsibilities in the society of information and knowledgepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper describes the main projects with have been carried out by Infoterm and cooperating organizations. The author discusses the historical background of this institution and its policy of terminology. Infoterm promotes and supports cooperation and creation of new terminology centers and networks. Its overall objective is to improve communication expertise, knowledge transfer and deliver content in order to facilitate the participation of all people in the global knowledge society. Infoterm activities cover the following areas: the Internet as the transport medium of civic and public information, public access to information, education. The results of the survey on the knowledge of the issues related to the information society and the International Information Centre for Terminology are presented. Among fifth-year students of Information and Library Science, Jagiellonian University conducted a survey on the knowledge of Infoterm and basic concepts related to this. Survey results indicated that the state of knowledge of respondents is lower than expected.
dc.abstract.otherpl
Infoterm promuje i wspiera współpracę istniejących i tworzenie nowych ośrodków terminologii i sieci z ogólnym celem poprawy komunikacji specjalistycznej, transferu wiedzy i dostarczania zawartości w celu ułatwienia uczestnictwa wszystkich w globalnym wielojęzycznym społeczeństwie wiedzy. Infoterm swoją działalnością wspiera główne drogi rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zaliczyć do nich należy: Internet jako środek komunikacji obywatelskiej i informacji publicznej, powszechny dostęp do informacji, edukacja. Praca ta przedstawia najważniejsze projekty w tym przedmiocie realizowane przez Infoterm oraz współpracujące organizacje. Omówiono również rys historyczny tej instytucji. Wśród studentów V roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzono badania ankietowe dotyczące znajomości działalności Infoterm oraz podstawowych pojęć z tym związanych. Wyniki ankiety wskazały, iż stan wiedzy respondentów jest niższy od oczekiwanego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Babik, Wiesław - 127154
dc.contributor.authorpl
Molong-Kmiecik, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Krakowska, Monika - 129418
dc.contributor.reviewerpl
Babik, Wiesław - 127154
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:30:50Z
dc.date.available
2020-07-20T20:30:50Z
dc.date.submittedpl
2011-10-21
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-61781-61491
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175327
dc.subject.enpl
INFORMATION SOCIETY - INFOTERM – INTERNATIONAL INFORMATION CENTRE FOR TERMINOLOGY
dc.subject.otherpl
INFOTERM – INTERNATIONAL INFORMATION CENTRE FOR TERMINOLOGY - SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
dc.titlepl
INFOTERM - rola i zadania w społeczeństwie informacji i wiedzy
dc.title.alternativepl
Infoterm – the role and responsibilities in the society of information and knowledge
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available