Wpływ szkoleń na motywację pracowników w organizacji publicznej

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the work is to analyze the existing training system in a public organization and its impact on the motivation of employees in the context of the organization on the example of the tax office. The methods used during the research were the analysis of documents, an interview and a questionnaire on online forms. In addition to the review of the literature, the presented course of the research process and the results of surveys and interviews on the quality and impact of training, the work also indicates conclusions and recommendations for the management staff. The results of the conducted research indicate that about ¾ of the respondents participated in trainings organized by the office in the last year, and about 1/3 did not participate in trainings at all. About half of the respondents felt a slight increase in motivation after the training. However, there was also a small percentage of respondents who indicated that the training did not meet their expectations and thus negatively affected their motivation to work and the development of their skills and knowledge. The result of the completed study are proposals for changes and solutions that may contribute in the future to evaluation and increase the effectiveness of training in organizations subordinated to the Ministry of Finance.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza istniejącego systemu szkoleń w organizacji publicznej oraz jego wpływu na motywację pracowników w kontekście organizacji na przykładzie urzędu skarbowego. Metody wykorzystane podczas realizacji badań to analiza dokumentów, wywiad oraz kwestionariusz ankiety na formularzach internetowych. W pracy, oprócz przeglądu literatury, przedstawionego przebiegu procesu badawczego i wyników badań ankietowych oraz wywiadu dotyczących jakości i wpływu szkoleń wskazano również wnioski oraz rekomendację dla kadry kierowniczej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że około ¾ ankietowanych uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez urząd w ostatnim roku, a około 1/3 nie brało w ogóle udziału w szkoleniach. Około połowa respondentów odczuwało nieznaczne zwiększenie motywacji po odbyciu szkoleń. Jednak była też niewielki odsetek badanych, która wskazywała, że szkolenia nie spełniały ich oczekiwań a przez to też negatywnie wpływały na ich motywację do pracy oraz rozwój ich umiejętności i wiedzy. Rezultatem zrealizowanego badania są propozycje zmian oraz rozwiązań mogących przyczynić się w przyszłości do ewaluacji oraz zwiększenia efektywności szkoleń w organizacjach podległych Ministerstwu Finansów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.contributor.authorGąsior, Kacperpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.contributor.reviewerMusialik, Rafał - 130818 pl
dc.date.accessioned2023-09-11T21:37:10Z
dc.date.available2023-09-11T21:37:10Z
dc.date.submitted2023-09-07pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-165581-289833pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318607
dc.languagepolpl
dc.subject.enTrainings, motivation, public entity, Tax Office.pl
dc.subject.plSzkolenia, motywacja, jednostka publiczna, Urząd Skarbowy.pl
dc.titleWpływ szkoleń na motywację pracowników w organizacji publicznejpl
dc.title.alternativeThe impact of training on employee motivation in a public organization on the example of the Tax Officepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work is to analyze the existing training system in a public organization and its impact on the motivation of employees in the context of the organization on the example of the tax office. The methods used during the research were the analysis of documents, an interview and a questionnaire on online forms. In addition to the review of the literature, the presented course of the research process and the results of surveys and interviews on the quality and impact of training, the work also indicates conclusions and recommendations for the management staff. The results of the conducted research indicate that about ¾ of the respondents participated in trainings organized by the office in the last year, and about 1/3 did not participate in trainings at all. About half of the respondents felt a slight increase in motivation after the training. However, there was also a small percentage of respondents who indicated that the training did not meet their expectations and thus negatively affected their motivation to work and the development of their skills and knowledge. The result of the completed study are proposals for changes and solutions that may contribute in the future to evaluation and increase the effectiveness of training in organizations subordinated to the Ministry of Finance.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza istniejącego systemu szkoleń w organizacji publicznej oraz jego wpływu na motywację pracowników w kontekście organizacji na przykładzie urzędu skarbowego. Metody wykorzystane podczas realizacji badań to analiza dokumentów, wywiad oraz kwestionariusz ankiety na formularzach internetowych. W pracy, oprócz przeglądu literatury, przedstawionego przebiegu procesu badawczego i wyników badań ankietowych oraz wywiadu dotyczących jakości i wpływu szkoleń wskazano również wnioski oraz rekomendację dla kadry kierowniczej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że około ¾ ankietowanych uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez urząd w ostatnim roku, a około 1/3 nie brało w ogóle udziału w szkoleniach. Około połowa respondentów odczuwało nieznaczne zwiększenie motywacji po odbyciu szkoleń. Jednak była też niewielki odsetek badanych, która wskazywała, że szkolenia nie spełniały ich oczekiwań a przez to też negatywnie wpływały na ich motywację do pracy oraz rozwój ich umiejętności i wiedzy. Rezultatem zrealizowanego badania są propozycje zmian oraz rozwiązań mogących przyczynić się w przyszłości do ewaluacji oraz zwiększenia efektywności szkoleń w organizacjach podległych Ministerstwu Finansów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.contributor.authorpl
Gąsior, Kacper
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.contributor.reviewerpl
Musialik, Rafał - 130818
dc.date.accessioned
2023-09-11T21:37:10Z
dc.date.available
2023-09-11T21:37:10Z
dc.date.submittedpl
2023-09-07
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-165581-289833
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318607
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Trainings, motivation, public entity, Tax Office.
dc.subject.plpl
Szkolenia, motywacja, jednostka publiczna, Urząd Skarbowy.
dc.titlepl
Wpływ szkoleń na motywację pracowników w organizacji publicznej
dc.title.alternativepl
The impact of training on employee motivation in a public organization on the example of the Tax Office
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Krakow
5
Olsztyn
3
Starachowice
2
Wroclaw
2
Zabrze
2
Koszalin
1
Mikołów
1
Ostróda
1
Warsaw
1
Zalesie Górne
1

No access

No Thumbnail Available