Sztuka mózgu : między neurorealizmem a postludzką interkonektywnością

2022
journal article
article
dc.abstract.enThe article surveys the formation of brain art, understood as art&science projects basedon techniques for parameterizing living organisms. In this respect, the article extendsthe 2019 concept of brain art proposed by Anton Nijholt, which foregrounds twomain areas of brain art development: projects that rely on medical brain imaging andpresentations that employ biosensoric techniques (primarily electroencephalography).In this context, the article analyzes two main creative strategies employed in brain artprojects: the discussion with the conviction of neurorealism provided by the machinecharacter of medical procedures and the creation of mechanisms of posthumaninterconnectedness, which assume forms of "sleep machines", neurofeedback systems,and other performative-participatory variants. The text considers brain art as a particulartype of artistically oriented medical narratives.pl
dc.abstract.plArtykuł został poświęcony wstępnemu rozpoznaniu kształtowania się sztuki mózgu, rozumianej jako projekty z zakresu art&science, opierające się na technikach parametryzacji żywych organizmów. W tym zakresie artykuł rozszerza koncepcję sztuki mózgu zaproponowaną przez Antona Nijholta z 2019 roku, wskazując na dwa zasadnicze obszary rozwoju brain art: projekty, które opierają się na obrazowaniu medycznym mózgu oraz realizacje, w których stosowane są techniki biosensoryczne (w tym przede wszystkim elektroencefalografia). W tym kontekście w artykule zostaną zanalizowane dwie główne strategie twórcze, które są podejmowane w projektach z zakresu sztuki mózgu: dyskusja z przeświadczeniem o neurorealizmie zapewnianym przez maszynowość procedur medycznych oraz tworzenie mechanizmów postludzkiej interkonektywności, przyjmujących postaci "maszyn snu", systemów neurofeedbacku oraz innych wariantów performatywno-partycypacyjnych. Sztuka mózgu zostanie w artykule rozważona jako szczególny rodzaj medycznych narracji ukierunkowanych artystycznie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnychpl
dc.contributor.authorTwardoch-Raś, Ewelina - 106747 pl
dc.date.accessioned2023-02-01T19:34:51Z
dc.date.available2023-02-01T19:34:51Z
dc.date.issued2022pl
dc.description.number2 (203)pl
dc.description.physical154-174pl
dc.description.publication1,5pl
dc.identifier.citation10.18318/td.2022.2.10pl
dc.identifier.doi10.18318/td.2022.2.10pl
dc.identifier.eissn2545-2061pl
dc.identifier.issn0867-0633pl
dc.identifier.project2014/15/N/HS2/03926pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/307086
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enbrain artpl
dc.subject.enneurorealismpl
dc.subject.enmedical imagingpl
dc.subject.enelectroencephalographypl
dc.subject.enaffectivitypl
dc.subject.plsztuka mózgupl
dc.subject.plneurorealizmpl
dc.subject.plobrazowanie medycznepl
dc.subject.plelektroencefalografiapl
dc.subject.plafektywnośćpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSztuka mózgu : między neurorealizmem a postludzką interkonektywnościąpl
dc.title.alternativeBrain art : between neurorealism and posthuman interconnectednesspl
dc.title.journalTeksty Drugiepl
dc.title.volumeZwiązane w czytaniupl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article surveys the formation of brain art, understood as art&science projects basedon techniques for parameterizing living organisms. In this respect, the article extendsthe 2019 concept of brain art proposed by Anton Nijholt, which foregrounds twomain areas of brain art development: projects that rely on medical brain imaging andpresentations that employ biosensoric techniques (primarily electroencephalography).In this context, the article analyzes two main creative strategies employed in brain artprojects: the discussion with the conviction of neurorealism provided by the machinecharacter of medical procedures and the creation of mechanisms of posthumaninterconnectedness, which assume forms of "sleep machines", neurofeedback systems,and other performative-participatory variants. The text considers brain art as a particulartype of artistically oriented medical narratives.
dc.abstract.plpl
Artykuł został poświęcony wstępnemu rozpoznaniu kształtowania się sztuki mózgu, rozumianej jako projekty z zakresu art&science, opierające się na technikach parametryzacji żywych organizmów. W tym zakresie artykuł rozszerza koncepcję sztuki mózgu zaproponowaną przez Antona Nijholta z 2019 roku, wskazując na dwa zasadnicze obszary rozwoju brain art: projekty, które opierają się na obrazowaniu medycznym mózgu oraz realizacje, w których stosowane są techniki biosensoryczne (w tym przede wszystkim elektroencefalografia). W tym kontekście w artykule zostaną zanalizowane dwie główne strategie twórcze, które są podejmowane w projektach z zakresu sztuki mózgu: dyskusja z przeświadczeniem o neurorealizmie zapewnianym przez maszynowość procedur medycznych oraz tworzenie mechanizmów postludzkiej interkonektywności, przyjmujących postaci "maszyn snu", systemów neurofeedbacku oraz innych wariantów performatywno-partycypacyjnych. Sztuka mózgu zostanie w artykule rozważona jako szczególny rodzaj medycznych narracji ukierunkowanych artystycznie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych
dc.contributor.authorpl
Twardoch-Raś, Ewelina - 106747
dc.date.accessioned
2023-02-01T19:34:51Z
dc.date.available
2023-02-01T19:34:51Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.description.numberpl
2 (203)
dc.description.physicalpl
154-174
dc.description.publicationpl
1,5
dc.identifier.citationpl
10.18318/td.2022.2.10
dc.identifier.doipl
10.18318/td.2022.2.10
dc.identifier.eissnpl
2545-2061
dc.identifier.issnpl
0867-0633
dc.identifier.projectpl
2014/15/N/HS2/03926
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/307086
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
brain art
dc.subject.enpl
neurorealism
dc.subject.enpl
medical imaging
dc.subject.enpl
electroencephalography
dc.subject.enpl
affectivity
dc.subject.plpl
sztuka mózgu
dc.subject.plpl
neurorealizm
dc.subject.plpl
obrazowanie medyczne
dc.subject.plpl
elektroencefalografia
dc.subject.plpl
afektywność
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Sztuka mózgu : między neurorealizmem a postludzką interkonektywnością
dc.title.alternativepl
Brain art : between neurorealism and posthuman interconnectedness
dc.title.journalpl
Teksty Drugie
dc.title.volumepl
Związane w czytaniu
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Gdansk
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available