Zastosowanie komórek macierzystych w odbudowie miokardium w stanach pozawałowych.

licenciate
dc.abstract.enThe possibility of using stem cells to rebuild myocardium after a myocardial infarction offers a new perspective in cardiac regenerative medicine. Experimental data suggests that therapies based on stem cells may contribute to restoration of damage after a myocardial infarction, and thus cause an overall improvement in tissue function. The bone marrow-derived cells (BMSC) are one of the most promising stem cells among previously tested groups of stem cells. It is claimed that after the BMSC delivery to a heart, they secrete a number of paracrine factors that may affect directly the BMSC and other cells of the heart muscle, stimulating them to differentiate and divide. In addition, it is believed that exogenous factors also play a significant role and they affect the final result of the study. This paper summarizes present information on the stem cells influence on the heart after infarction, with particular emphasis on the stem cells from the bone marrow. The problems which are currently being intensively investigated are also presented in this paper in order to answer the questions, what kind of exogenous factors are significant for restoration of damage, what influence they have on the function of stem cells delivered to the heart, what the optimal methods to deliver stem cells to the target organs are and by which regenerative mechanism changes occur.pl
dc.abstract.plMożliwość zastosowania komórek macierzystych w odbudowie miokoardium po zawale serca stwarza nowe perspektywy w medycynie regeneracyjnej serca. Dane doświadczalne sugerują, że terapie oparte na komórkach macierzystych mogą przyczyniać się do odbudowy zniszczeń po zawale serca, a tym samym powodować ogólną poprawę w funkcjonowaniu tkanki. Wśród przetestowanych dotychczas grup komórek macierzystych za jedną z lepiej rokujących uważa się komórki macierzyste ze szpiku kostnego (BMSC). Twierdzi się, iż po dostarczeniu BMSC do serca, wydzielają one szereg czynników parakrynnych, które mogą wpływać bezpośrednio na same BMSC jak i inne komórki budujące mięsień sercowy, stymulując je do różnicowania i podziałów. Ponadto wykazano, że dużą rolę odgrywają także czynniki egzogenne, które w znaczącym stopniu mogą wpływać na końcowe rezultaty badań. W niniejszej pracy podsumowano dotychczasowe informacje na temat wpływu komórek macierzystych na serce po zawale, ze szczególnym naciskiem na komórki macierzyste ze szpiku kostnego. Przedstawiono również problemy, które obecnie są intensywnie badane w celu odpowiedzenia na pytanie, jakie czynniki egzogenne i w jakim stopniu wpływają na funkcjonowaniu dostarczonych komórek macierzystych w sercu, jakie są optymalne metody dostawy komórek do docelowego narządu oraz przy użyciu, którego z mechanizmów dochodzi do zmian regeneracyjnych.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKarasiński, Janusz - 128646 pl
dc.contributor.authorNiewiarowska-Sendo, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerOsyczka, Anna - 131214 pl
dc.contributor.reviewerKarasiński, Janusz - 128646 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:54:11Z
dc.date.available2020-07-14T18:54:11Z
dc.date.submitted2011-07-12pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55571-95013pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170397
dc.languagepolpl
dc.subject.enstem cells, bone marrow stem cells, myocardial infarctionpl
dc.subject.plkomórki macierzyste, komórki macierzyste ze szpiku kostnego, zawał sercapl
dc.titleZastosowanie komórek macierzystych w odbudowie miokardium w stanach pozawałowych.pl
dc.title.alternativeThe use of stem cells to rebuild myocardium after a myocardial infarctionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The possibility of using stem cells to rebuild myocardium after a myocardial infarction offers a new perspective in cardiac regenerative medicine. Experimental data suggests that therapies based on stem cells may contribute to restoration of damage after a myocardial infarction, and thus cause an overall improvement in tissue function. The bone marrow-derived cells (BMSC) are one of the most promising stem cells among previously tested groups of stem cells. It is claimed that after the BMSC delivery to a heart, they secrete a number of paracrine factors that may affect directly the BMSC and other cells of the heart muscle, stimulating them to differentiate and divide. In addition, it is believed that exogenous factors also play a significant role and they affect the final result of the study. This paper summarizes present information on the stem cells influence on the heart after infarction, with particular emphasis on the stem cells from the bone marrow. The problems which are currently being intensively investigated are also presented in this paper in order to answer the questions, what kind of exogenous factors are significant for restoration of damage, what influence they have on the function of stem cells delivered to the heart, what the optimal methods to deliver stem cells to the target organs are and by which regenerative mechanism changes occur.
dc.abstract.plpl
Możliwość zastosowania komórek macierzystych w odbudowie miokoardium po zawale serca stwarza nowe perspektywy w medycynie regeneracyjnej serca. Dane doświadczalne sugerują, że terapie oparte na komórkach macierzystych mogą przyczyniać się do odbudowy zniszczeń po zawale serca, a tym samym powodować ogólną poprawę w funkcjonowaniu tkanki. Wśród przetestowanych dotychczas grup komórek macierzystych za jedną z lepiej rokujących uważa się komórki macierzyste ze szpiku kostnego (BMSC). Twierdzi się, iż po dostarczeniu BMSC do serca, wydzielają one szereg czynników parakrynnych, które mogą wpływać bezpośrednio na same BMSC jak i inne komórki budujące mięsień sercowy, stymulując je do różnicowania i podziałów. Ponadto wykazano, że dużą rolę odgrywają także czynniki egzogenne, które w znaczącym stopniu mogą wpływać na końcowe rezultaty badań. W niniejszej pracy podsumowano dotychczasowe informacje na temat wpływu komórek macierzystych na serce po zawale, ze szczególnym naciskiem na komórki macierzyste ze szpiku kostnego. Przedstawiono również problemy, które obecnie są intensywnie badane w celu odpowiedzenia na pytanie, jakie czynniki egzogenne i w jakim stopniu wpływają na funkcjonowaniu dostarczonych komórek macierzystych w sercu, jakie są optymalne metody dostawy komórek do docelowego narządu oraz przy użyciu, którego z mechanizmów dochodzi do zmian regeneracyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Karasiński, Janusz - 128646
dc.contributor.authorpl
Niewiarowska-Sendo, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Osyczka, Anna - 131214
dc.contributor.reviewerpl
Karasiński, Janusz - 128646
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:54:11Z
dc.date.available
2020-07-14T18:54:11Z
dc.date.submittedpl
2011-07-12
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55571-95013
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170397
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
stem cells, bone marrow stem cells, myocardial infarction
dc.subject.plpl
komórki macierzyste, komórki macierzyste ze szpiku kostnego, zawał serca
dc.titlepl
Zastosowanie komórek macierzystych w odbudowie miokardium w stanach pozawałowych.
dc.title.alternativepl
The use of stem cells to rebuild myocardium after a myocardial infarction
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Cynkow
1
Dublin
1
Lubliniec
1
Naklo
1
Ryglice
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available