Działalność Inspekcji Transportu Drogowego na przykładzie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie

master
dc.abstract.enRoad safety has been a priority for the Polish government for a long time. It consists of several elements. One of them is the Road Transport Inspection, which specializes in ensuring the safety of road transport. The aim of the study is to discuss the role of the Road Transport Inspection in Poland. The first chapter describe the legal aspects of road transport in Poland. Then it presents the history of the establishment and structure of the Inspection and the organization of inspectors' work during roadside inspections and company inspections. The research part of the work focuses on the analysis of information from the Provincial Road Transport Inspectorate in Rzeszów. It contain data on driver controls and company controls and infringements detected during them in 2016-2020. This study allows for the conclusion that the Road Transport Inspection plays a important role in ensuring the safety of transport on Polish roads.pl
dc.abstract.plPoprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest od długiego już czasu priorytetem działań polskiego rządu. Na jego zwiększenie składa się kilka elementów. Jednym z nich jest Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), która specjalizuje się w zapewnieniu bezpieczeństwa przewozu w transporcie drogowym wykonywanym przez przewoźników. Celem pracy jest omówienie działalności i znaczenia Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce. Rozdział pierwszy przybliża aspekty prawne dotyczące wykonywania przewozu drogowego w Polsce, a także zmiany zachodzące w tych przepisach. Następnie przedstawiono historię powstania i strukturę ITD oraz organizację pracy inspektorów w czasie kontroli drogowych oraz przedsiębiorstw. Część badawcza pracy skupia się na analizie informacji pochodzących z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zawierających dane na temat przeprowadzonych kontroli kierujących i przedsiębiorstw oraz wykrytych podczas nich naruszeń w latach 2016 – 2020. Przeprowadzone badanie pozwala na wyciągnięcie wniosków, że Inspekcja Transportu Drogowego odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przewozów na polskich drogach.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKastory, Agnieszka - 128701 pl
dc.contributor.authorJurusik, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKastory, Agnieszka - 128701 pl
dc.contributor.reviewerKorzeniewska-Wiszniewska, Mirella - 130701 pl
dc.date.accessioned2021-10-27T21:47:04Z
dc.date.available2021-10-27T21:47:04Z
dc.date.submitted2021-10-12pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-150302-283208pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282017
dc.languagepolpl
dc.subject.enRoad Transport Inspection, road transport, law, safety,pl
dc.subject.plInspekcja Transportu Drogowego, transport drogowy, przepisy, bezpieczeństwo, przewóz drogowypl
dc.titleDziałalność Inspekcji Transportu Drogowego na przykładzie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowiepl
dc.title.alternativeThe activity of the Road Transport Inspection on the example of the Provincial Inspectorate of the Road Transport Inspection in Rzeszowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Road safety has been a priority for the Polish government for a long time. It consists of several elements. One of them is the Road Transport Inspection, which specializes in ensuring the safety of road transport. The aim of the study is to discuss the role of the Road Transport Inspection in Poland. The first chapter describe the legal aspects of road transport in Poland. Then it presents the history of the establishment and structure of the Inspection and the organization of inspectors' work during roadside inspections and company inspections. The research part of the work focuses on the analysis of information from the Provincial Road Transport Inspectorate in Rzeszów. It contain data on driver controls and company controls and infringements detected during them in 2016-2020. This study allows for the conclusion that the Road Transport Inspection plays a important role in ensuring the safety of transport on Polish roads.
dc.abstract.plpl
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest od długiego już czasu priorytetem działań polskiego rządu. Na jego zwiększenie składa się kilka elementów. Jednym z nich jest Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), która specjalizuje się w zapewnieniu bezpieczeństwa przewozu w transporcie drogowym wykonywanym przez przewoźników. Celem pracy jest omówienie działalności i znaczenia Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce. Rozdział pierwszy przybliża aspekty prawne dotyczące wykonywania przewozu drogowego w Polsce, a także zmiany zachodzące w tych przepisach. Następnie przedstawiono historię powstania i strukturę ITD oraz organizację pracy inspektorów w czasie kontroli drogowych oraz przedsiębiorstw. Część badawcza pracy skupia się na analizie informacji pochodzących z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zawierających dane na temat przeprowadzonych kontroli kierujących i przedsiębiorstw oraz wykrytych podczas nich naruszeń w latach 2016 – 2020. Przeprowadzone badanie pozwala na wyciągnięcie wniosków, że Inspekcja Transportu Drogowego odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przewozów na polskich drogach.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kastory, Agnieszka - 128701
dc.contributor.authorpl
Jurusik, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kastory, Agnieszka - 128701
dc.contributor.reviewerpl
Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella - 130701
dc.date.accessioned
2021-10-27T21:47:04Z
dc.date.available
2021-10-27T21:47:04Z
dc.date.submittedpl
2021-10-12
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-150302-283208
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282017
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Road Transport Inspection, road transport, law, safety,
dc.subject.plpl
Inspekcja Transportu Drogowego, transport drogowy, przepisy, bezpieczeństwo, przewóz drogowy
dc.titlepl
Działalność Inspekcji Transportu Drogowego na przykładzie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie
dc.title.alternativepl
The activity of the Road Transport Inspection on the example of the Provincial Inspectorate of the Road Transport Inspection in Rzeszow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
117
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Poznan
14
Siemianowice Śląskie
5
Busko-Zdrój
4
Krakow
4
Radom
4
Sanok
4
Styrzyniec
3
Wroclaw
3
Gdynia
2

No access

No Thumbnail Available