Dziedzictwo kulturowe Lachów Sądeckich

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to present the original character of the cultural heritage of the regional group: Lachy Sądeckie. It focuses on history and demography of the region and highlights the elements that make up the group's tradition, ceremonies and widely understood folklore. At the same time it emphasizes their uniqueness. Another valid issue of this work is the group identity. What is particularly important, is the prospect of its functioning in the 21st century, when many traditional cultures and their heritage are being replaced by globalization. On the other hand, during the last years we can observe a return to the roots and at the same time growing interest in tradition and fascination with traditional cultures. This contributes to maintaining material and immaterial cultural heritage of various regional groups, such as the exemplified Lachy Sądeckie.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy jest ukazanie oryginalnego charakteru dziedzictwa kulturowego grupy regionalnej, jaką są Lachy Sądeckie. Praca ta skupia się na ukazaniu historii i demografii regionu, jaki zamieszkują oraz uwydatnieniu elementów składających się na ich tradycję, obrzędy i szeroko rozumiany folklor. Tym samym podkreśla ich unikatowość. Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym w tej pracy jest tożsamość grupowa tejże grupy regionalnej. Szczególnie istotna jest tu perspektywa jej funkcjonowania w XXI wieku, kiedy wiele tradycyjnych kultur i ich dziedzictwo jest wypieranych przez globalizację. Z drugiej strony w ostatnich latach obserwuje się powrót do korzeni, a tym samym zainteresowanie i fascynację na nowo kulturami tradycyjnymi. Przyczynia się to do podtrzymywania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego różnych grup regionalnych, czego przykładem są Lachy Sądeckie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPaleczny, Tadeusz - 131244 pl
dc.contributor.advisorHołda, Renatapl
dc.contributor.authorWójcik, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPaleczny, Tadeusz - 131244 pl
dc.contributor.reviewerHołda, Renatapl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:34:26Z
dc.date.available2020-07-27T15:34:26Z
dc.date.submitted2018-07-10pl
dc.fieldofstudyrelacje międzykulturowepl
dc.identifier.apddiploma-122972-162334pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227377
dc.languagepolpl
dc.subject.enLachy Sądeckie, cultural heritage, ethnographic group, regional group, folklore, identity, ethnographypl
dc.subject.plLachy Sądeckie, dziedzictwo kulturowe, grupa etnograficzna, grupa regionalna, folklor, tożsamość, etnografiapl
dc.titleDziedzictwo kulturowe Lachów Sądeckichpl
dc.title.alternativeCultural heritage of Lachy Sądeckiepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to present the original character of the cultural heritage of the regional group: Lachy Sądeckie. It focuses on history and demography of the region and highlights the elements that make up the group's tradition, ceremonies and widely understood folklore. At the same time it emphasizes their uniqueness. Another valid issue of this work is the group identity. What is particularly important, is the prospect of its functioning in the 21st century, when many traditional cultures and their heritage are being replaced by globalization. On the other hand, during the last years we can observe a return to the roots and at the same time growing interest in tradition and fascination with traditional cultures. This contributes to maintaining material and immaterial cultural heritage of various regional groups, such as the exemplified Lachy Sądeckie.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy jest ukazanie oryginalnego charakteru dziedzictwa kulturowego grupy regionalnej, jaką są Lachy Sądeckie. Praca ta skupia się na ukazaniu historii i demografii regionu, jaki zamieszkują oraz uwydatnieniu elementów składających się na ich tradycję, obrzędy i szeroko rozumiany folklor. Tym samym podkreśla ich unikatowość. Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym w tej pracy jest tożsamość grupowa tejże grupy regionalnej. Szczególnie istotna jest tu perspektywa jej funkcjonowania w XXI wieku, kiedy wiele tradycyjnych kultur i ich dziedzictwo jest wypieranych przez globalizację. Z drugiej strony w ostatnich latach obserwuje się powrót do korzeni, a tym samym zainteresowanie i fascynację na nowo kulturami tradycyjnymi. Przyczynia się to do podtrzymywania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego różnych grup regionalnych, czego przykładem są Lachy Sądeckie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Paleczny, Tadeusz - 131244
dc.contributor.advisorpl
Hołda, Renata
dc.contributor.authorpl
Wójcik, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Paleczny, Tadeusz - 131244
dc.contributor.reviewerpl
Hołda, Renata
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:34:26Z
dc.date.available
2020-07-27T15:34:26Z
dc.date.submittedpl
2018-07-10
dc.fieldofstudypl
relacje międzykulturowe
dc.identifier.apdpl
diploma-122972-162334
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227377
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Lachy Sądeckie, cultural heritage, ethnographic group, regional group, folklore, identity, ethnography
dc.subject.plpl
Lachy Sądeckie, dziedzictwo kulturowe, grupa etnograficzna, grupa regionalna, folklor, tożsamość, etnografia
dc.titlepl
Dziedzictwo kulturowe Lachów Sądeckich
dc.title.alternativepl
Cultural heritage of Lachy Sądeckie
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Krakow
12
Barnet
4
Dublin
2
Nowy Sącz
2
Tarnów
2
Wroclaw
2
Krzeszowice
1
Rzeszów
1
Sosnowiec
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available