Książka na łamach czasopism nowosądeckich w latach 1989-2011.

master
dc.abstract.enThis thesis is an attempt to analyze the problematic aspects of book presented in the magazines published in the region of Nowy Sacz. The research was carried out on the basis of four titles: „Rocznik Sądecki”, „Almanach Sądecki”, „Sądeczanin” and „Nasz Beskid” published in the years 1989-2011. The following methods were used: historical, bibliographic and statistical as well as research techniques for analysis and document criticism. Publications referring to the problematic aspects of book were listed. The author described the authors and elaborated on the content of written reviews as well as articles dealing with problems connected with publishing, printing and book propagating. This thesis also briefly describes the history of Nowy Sacz and its literature up to 1989.pl
dc.abstract.plW pracy podjęłam próbę analizy problematyki książki prezentowanej na łamach czasopism wydawanych na terenie Sądecczyzny. Badania przeprowadziłam na bazie czterech tytułów: „Rocznik Sądecki”, „Almanach Sądecki”, „Sądeczanin” i „Nasz Beskid”, wydawanych w latach 1989-2011. Wykorzystałam następujące metody: historyczną, bibliograficzną, statystyczną oraz techniki badawcze z zakresu analizy i krytyki dokumentów. Wynotowałam publikacje dotyczące problematyki książki. Dokonałam charakterystyki autorów i omówiłam treści zawarte w ogłoszonych recenzjach, artykułach podejmujących problematykę wydawniczą, drukarską oraz tematykę rozpowszechniania książki. W opracowaniu przybliżyłam również historię Nowego Sącza i jego czasopiśmiennictwa do 1989 roku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorLinert, Andrzej - 129972 pl
dc.contributor.authorWitek, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLinert, Andrzej - 129972 pl
dc.contributor.reviewerJaniak, Małgorzata - 128450 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:18:35Z
dc.date.available2020-07-24T06:18:35Z
dc.date.submitted2012-07-04pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-65802-136495pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179304
dc.languagepolpl
dc.subject.enNowy Sacz – Sądecczyzna Press - Books - Publishing Houses - Printingpl
dc.subject.plNowy Sącz – Prasa Sądecczyzny - Książka - Wydawnictwa – Drukarniepl
dc.titleKsiążka na łamach czasopism nowosądeckich w latach 1989-2011.pl
dc.title.alternativeBook on the pages of Nowy Sącz jurnals in the years 1989-2011pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is an attempt to analyze the problematic aspects of book presented in the magazines published in the region of Nowy Sacz. The research was carried out on the basis of four titles: „Rocznik Sądecki”, „Almanach Sądecki”, „Sądeczanin” and „Nasz Beskid” published in the years 1989-2011. The following methods were used: historical, bibliographic and statistical as well as research techniques for analysis and document criticism. Publications referring to the problematic aspects of book were listed. The author described the authors and elaborated on the content of written reviews as well as articles dealing with problems connected with publishing, printing and book propagating. This thesis also briefly describes the history of Nowy Sacz and its literature up to 1989.
dc.abstract.plpl
W pracy podjęłam próbę analizy problematyki książki prezentowanej na łamach czasopism wydawanych na terenie Sądecczyzny. Badania przeprowadziłam na bazie czterech tytułów: „Rocznik Sądecki”, „Almanach Sądecki”, „Sądeczanin” i „Nasz Beskid”, wydawanych w latach 1989-2011. Wykorzystałam następujące metody: historyczną, bibliograficzną, statystyczną oraz techniki badawcze z zakresu analizy i krytyki dokumentów. Wynotowałam publikacje dotyczące problematyki książki. Dokonałam charakterystyki autorów i omówiłam treści zawarte w ogłoszonych recenzjach, artykułach podejmujących problematykę wydawniczą, drukarską oraz tematykę rozpowszechniania książki. W opracowaniu przybliżyłam również historię Nowego Sącza i jego czasopiśmiennictwa do 1989 roku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Linert, Andrzej - 129972
dc.contributor.authorpl
Witek, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Linert, Andrzej - 129972
dc.contributor.reviewerpl
Janiak, Małgorzata - 128450
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:18:35Z
dc.date.available
2020-07-24T06:18:35Z
dc.date.submittedpl
2012-07-04
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-65802-136495
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179304
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Nowy Sacz – Sądecczyzna Press - Books - Publishing Houses - Printing
dc.subject.plpl
Nowy Sącz – Prasa Sądecczyzny - Książka - Wydawnictwa – Drukarnie
dc.titlepl
Książka na łamach czasopism nowosądeckich w latach 1989-2011.
dc.title.alternativepl
Book on the pages of Nowy Sącz jurnals in the years 1989-2011
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Des Moines
1

No access

No Thumbnail Available