Literacki obraz uzależnienia alkoholowego. Nałóg w kontekście przekraczania granicy tabu literackiego (Charles Bukowski, Jerzy Pilch, Inga Iwasiów)

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this bachelor thesis is the analysis of the influence of the authors' addiction on their literary output. The main addiction the author deals with is alcoholism. She reflects on his role in literature and on the literary image of the addicted person. The problem is described on the basis of the life and work of an American writer Charles Bukowski. The author makes a comparison between the man's biography and the creation of his literary alter ego, Henry Chinaski. Besides alcohol, other addictions of the hero are mentioned and analyzed, such as gambling and unhealthy relationships with women. Bukowski's autobiographical prose is contrasted with Polish alcohol prose. The author juxtaposes the literary identity of the writer with the original creation of the main character of Jerzy Pilch's novel Pod Mocnym Aniołem and the protagonist of the Inga Iwasiów’s book Pięćdziesiątka. In this way, she compares the sources and manifestations of alcoholism among individuals, inter alia, analyzes the differences in presenting this problem by men and women. The work outlines a broad cultural and psychological context of the presence of addiction in literature.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy licencjackiej jest analiza wpływu uzależnienia twórców na ich dorobek literacki. Głównym nałogiem, którym zajmuje się autorka, jest alkoholizm. Zastanawia się ona nad jego rolą w literaturze oraz nad literackim obrazem osoby uzależnionej. Problem zostaje opisany na podstawie życia i twórczości amerykańskiego pisarza Charlesa Bukowskiego. Autorka dokonuje porównania pomiędzy biografią mężczyzny a kreacją jego literackiego alter ego Henry’ego Chinaskiego. Oprócz alkoholu wspominanie i przeanalizowane są inne nałogi bohatera takie jak hazard czy niezdrowe relacje z kobietami. Autobiograficzna proza Bukowskiego zostaje skontrastowana z polską prozą alkoholową. Autorka zestawia tożsamość literacką pisarza z autorską kreacją głównego bohatera powieści Pod Mocnym Aniołem Jerzego Pilcha oraz protagonistki książki Pięćdziesiątka Ingi Iwasiów. W ten sposób porównuje ona źródła oraz przejawy alkoholizmu wśród poszczególnych jednostek, w tym m.in. analizuje różnice w przedstawieniu tego problemu przez mężczyzn i kobiety. W pracy zarysowany zostaje szeroki kulturowy, ale również psychologiczny kontekst obecności uzależnienia w literaturze.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBoruszkowska, Iwonapl
dc.contributor.authorŚmiech, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerBoruszkowska, Iwonapl
dc.contributor.reviewerPekaniec, Annapl
dc.date.accessioned2022-01-10T22:31:42Z
dc.date.available2022-01-10T22:31:42Z
dc.date.submitted2021-07-05pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-151326-261850pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286904
dc.languagepolpl
dc.subject.enCharles Bukowski, Jerzy Pilch, Inga Iwasiów, alcoholism, delirium, addiction, autobiographism, alter egopl
dc.subject.plCharles Bukowski, Jerzy Pilch, Inga Iwasiów, alkoholizm, delirium, nałóg, autobiografizm, alter egopl
dc.titleLiteracki obraz uzależnienia alkoholowego. Nałóg w kontekście przekraczania granicy tabu literackiego (Charles Bukowski, Jerzy Pilch, Inga Iwasiów)pl
dc.title.alternativeA literary picture of alcohol addiction. Addiction in the context of crossing literary taboos (Charles Bukowski, Jerzy Pilch, Inga Iwasiów)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this bachelor thesis is the analysis of the influence of the authors' addiction on their literary output. The main addiction the author deals with is alcoholism. She reflects on his role in literature and on the literary image of the addicted person. The problem is described on the basis of the life and work of an American writer Charles Bukowski. The author makes a comparison between the man's biography and the creation of his literary alter ego, Henry Chinaski. Besides alcohol, other addictions of the hero are mentioned and analyzed, such as gambling and unhealthy relationships with women. Bukowski's autobiographical prose is contrasted with Polish alcohol prose. The author juxtaposes the literary identity of the writer with the original creation of the main character of Jerzy Pilch's novel Pod Mocnym Aniołem and the protagonist of the Inga Iwasiów’s book Pięćdziesiątka. In this way, she compares the sources and manifestations of alcoholism among individuals, inter alia, analyzes the differences in presenting this problem by men and women. The work outlines a broad cultural and psychological context of the presence of addiction in literature.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest analiza wpływu uzależnienia twórców na ich dorobek literacki. Głównym nałogiem, którym zajmuje się autorka, jest alkoholizm. Zastanawia się ona nad jego rolą w literaturze oraz nad literackim obrazem osoby uzależnionej. Problem zostaje opisany na podstawie życia i twórczości amerykańskiego pisarza Charlesa Bukowskiego. Autorka dokonuje porównania pomiędzy biografią mężczyzny a kreacją jego literackiego alter ego Henry’ego Chinaskiego. Oprócz alkoholu wspominanie i przeanalizowane są inne nałogi bohatera takie jak hazard czy niezdrowe relacje z kobietami. Autobiograficzna proza Bukowskiego zostaje skontrastowana z polską prozą alkoholową. Autorka zestawia tożsamość literacką pisarza z autorską kreacją głównego bohatera powieści Pod Mocnym Aniołem Jerzego Pilcha oraz protagonistki książki Pięćdziesiątka Ingi Iwasiów. W ten sposób porównuje ona źródła oraz przejawy alkoholizmu wśród poszczególnych jednostek, w tym m.in. analizuje różnice w przedstawieniu tego problemu przez mężczyzn i kobiety. W pracy zarysowany zostaje szeroki kulturowy, ale również psychologiczny kontekst obecności uzależnienia w literaturze.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Boruszkowska, Iwona
dc.contributor.authorpl
Śmiech, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Boruszkowska, Iwona
dc.contributor.reviewerpl
Pekaniec, Anna
dc.date.accessioned
2022-01-10T22:31:42Z
dc.date.available
2022-01-10T22:31:42Z
dc.date.submittedpl
2021-07-05
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-151326-261850
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286904
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Charles Bukowski, Jerzy Pilch, Inga Iwasiów, alcoholism, delirium, addiction, autobiographism, alter ego
dc.subject.plpl
Charles Bukowski, Jerzy Pilch, Inga Iwasiów, alkoholizm, delirium, nałóg, autobiografizm, alter ego
dc.titlepl
Literacki obraz uzależnienia alkoholowego. Nałóg w kontekście przekraczania granicy tabu literackiego (Charles Bukowski, Jerzy Pilch, Inga Iwasiów)
dc.title.alternativepl
A literary picture of alcohol addiction. Addiction in the context of crossing literary taboos (Charles Bukowski, Jerzy Pilch, Inga Iwasiów)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
50
Views per month
Views per city
Katowice
9
Krakow
8
Warsaw
8
Poznan
3
Wroclaw
3
Kolbuszowa
2
Brzoskwinia
1
Bydgoszcz
1
Dobroszyce
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available