"Alice’s Adventures in Wonderland и Through the Looking-Glass" Льюиса Кэрролла. Проблема эквивалентности на материале избранных русских и польских переводов

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to present on selected examples and to analyse the occurrence of translation equivalence in selected translations "Alice's Adventures in Wonderland" and "Through The Looking-Glass" into Polish and Russian in comparison with the original in English. Beginning with various opinions on the definition of equivalency, I analyse in detail selected problems in the text. First of all, I present the examples of translation equivalency and analyse its occurrence in the characters’ proper names. Secondly, I discuss various literary texts which were parodied by Lewis Carroll and their translations done by selected translators. The third issue presented in the thesis is the analysis of the means of expression used in selected fragments of the original text and its translations. The thesis presents the discussion on the matter of the primacy of the equivalence of form over the equivalence of content and also the primacy of the equivalence of content over the equivalence of form. In conclusion, I state the dominance of the latter.pl
dc.abstract.otherОсновной целью нынешней работы является обсуждение и анализ явления эквивалентности на избранном материале из русских и польских переводов "Alice's Adventures in Wonderland" и "Through The Looking-Glass" сравнивая этот материал с подлинником на английском языке. Начиная из определения дефиниции эквивалентности, и анализы избранных дэфинийии текста. Во первых, анализирую эквивалентность имена собственныеные персонажей, во вторых: предметом моиих иследований пародированные литературные произведения и их эквиваленты, образованные переводчиками; в третьих анализирую, на избранных примерах исспользованные Льюисом Кэрроллем и в переводах произведения лингвистические единицы. В моей работе я пытаюсь ответит на вопрос, что в переводе является самым важным - его содержаниеили форма?pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie na wybranych przykładach i przeanalizowanie występowania zjawiska ekwiwalencji przekładu w wybranych tłumaczeniach Alice's Adventures in Wonderland i Through The Looking-Glass w języku polskim i rosyjskim, w konfrontacji z oryginałem w języku angielskim. Wychodząc od przedstawiania różnych spojrzeń na definicję ekwiwalencji, przechodzę do szczegółowej analizy wybranych zagadnień tekstu. W pierwszej kolejności przytaczam przykłady i analizuję występowanie ekwiwalencji w imionach własnych bohaterów, następnie przedmiotem moich rozważań są różnorodne teksty utworów literackich parodiowane przez Lewisa Carrolla i ich ekwiwalentne warianty stworzone przez wybranych tłumaczy, jako trzecią kwestię analizuję, na wybranych przykładach, środki i zabiegi językowe użyte w wybranych fragmentach oryginału i wersji przekładów. Całość stanowi rozważanie nad kwestią prymatu ważności ekwiwalentu formy nad ekwiwalentem treści czy też ekwiwalentu treści nad ekwiwalentem formy i zwieńczona jest podsumowaniem stwierdzającym dominację drugiego ze wspomnianych porównań.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorOzga, Krzysztof - 131225 pl
dc.contributor.authorRduch, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKsiążek, Elżbietapl
dc.contributor.reviewerOzga, Krzysztof - 131225 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:46:02Z
dc.date.available2020-07-20T20:46:02Z
dc.date.submitted2011-10-21pl
dc.fieldofstudyfilologia rosyjskapl
dc.identifier.apddiploma-62028-119512pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175566
dc.subject.enLewis Carroll, equivalency, Alice's Adventures in Wonderland, Through The Looking-Glass, Russian, comparisonpl
dc.subject.otherэквивалентность, перевод, Alice's Adventures in Wonderland, Through The Looking-Glass, эквивалентности, Льюисом Кэрроллем,pl
dc.subject.plAlicja w Krainie Czarów, Poprzez Lustro, Lewis Carroll, ekwiwalencja, ekwiwalencji, parodiepl
dc.title"Alice’s Adventures in Wonderland и Through the Looking-Glass" Льюиса Кэрролла. Проблема эквивалентности на материале избранных русских и польских переводовpl
dc.title.alternative"Alice’s Adventures in Wonderland i Through the Looking-Glass" Lewisa Carrolla. Problem ekwiwalencji na wybranym materiale rosyjskich i polskich przekładowpl
dc.title.alternativeAlice’s Adventures in Wonderland и Through the Looking-Glass" Lewis Carroll. Problem of equivalency in selected Polish and Russian translations.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to present on selected examples and to analyse the occurrence of translation equivalence in selected translations "Alice's Adventures in Wonderland" and "Through The Looking-Glass" into Polish and Russian in comparison with the original in English. Beginning with various opinions on the definition of equivalency, I analyse in detail selected problems in the text. First of all, I present the examples of translation equivalency and analyse its occurrence in the characters’ proper names. Secondly, I discuss various literary texts which were parodied by Lewis Carroll and their translations done by selected translators. The third issue presented in the thesis is the analysis of the means of expression used in selected fragments of the original text and its translations. The thesis presents the discussion on the matter of the primacy of the equivalence of form over the equivalence of content and also the primacy of the equivalence of content over the equivalence of form. In conclusion, I state the dominance of the latter.
dc.abstract.otherpl
Основной целью нынешней работы является обсуждение и анализ явления эквивалентности на избранном материале из русских и польских переводов "Alice's Adventures in Wonderland" и "Through The Looking-Glass" сравнивая этот материал с подлинником на английском языке. Начиная из определения дефиниции эквивалентности, и анализы избранных дэфинийии текста. Во первых, анализирую эквивалентность имена собственныеные персонажей, во вторых: предметом моиих иследований пародированные литературные произведения и их эквиваленты, образованные переводчиками; в третьих анализирую, на избранных примерах исспользованные Льюисом Кэрроллем и в переводах произведения лингвистические единицы. В моей работе я пытаюсь ответит на вопрос, что в переводе является самым важным - его содержаниеили форма?
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie na wybranych przykładach i przeanalizowanie występowania zjawiska ekwiwalencji przekładu w wybranych tłumaczeniach Alice's Adventures in Wonderland i Through The Looking-Glass w języku polskim i rosyjskim, w konfrontacji z oryginałem w języku angielskim. Wychodząc od przedstawiania różnych spojrzeń na definicję ekwiwalencji, przechodzę do szczegółowej analizy wybranych zagadnień tekstu. W pierwszej kolejności przytaczam przykłady i analizuję występowanie ekwiwalencji w imionach własnych bohaterów, następnie przedmiotem moich rozważań są różnorodne teksty utworów literackich parodiowane przez Lewisa Carrolla i ich ekwiwalentne warianty stworzone przez wybranych tłumaczy, jako trzecią kwestię analizuję, na wybranych przykładach, środki i zabiegi językowe użyte w wybranych fragmentach oryginału i wersji przekładów. Całość stanowi rozważanie nad kwestią prymatu ważności ekwiwalentu formy nad ekwiwalentem treści czy też ekwiwalentu treści nad ekwiwalentem formy i zwieńczona jest podsumowaniem stwierdzającym dominację drugiego ze wspomnianych porównań.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Ozga, Krzysztof - 131225
dc.contributor.authorpl
Rduch, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Książek, Elżbieta
dc.contributor.reviewerpl
Ozga, Krzysztof - 131225
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:46:02Z
dc.date.available
2020-07-20T20:46:02Z
dc.date.submittedpl
2011-10-21
dc.fieldofstudypl
filologia rosyjska
dc.identifier.apdpl
diploma-62028-119512
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175566
dc.subject.enpl
Lewis Carroll, equivalency, Alice's Adventures in Wonderland, Through The Looking-Glass, Russian, comparison
dc.subject.otherpl
эквивалентность, перевод, Alice's Adventures in Wonderland, Through The Looking-Glass, эквивалентности, Льюисом Кэрроллем,
dc.subject.plpl
Alicja w Krainie Czarów, Poprzez Lustro, Lewis Carroll, ekwiwalencja, ekwiwalencji, parodie
dc.titlepl
"Alice’s Adventures in Wonderland и Through the Looking-Glass" Льюиса Кэрролла. Проблема эквивалентности на материале избранных русских и польских переводов
dc.title.alternativepl
"Alice’s Adventures in Wonderland i Through the Looking-Glass" Lewisa Carrolla. Problem ekwiwalencji na wybranym materiale rosyjskich i polskich przekładow
dc.title.alternativepl
Alice’s Adventures in Wonderland и Through the Looking-Glass" Lewis Carroll. Problem of equivalency in selected Polish and Russian translations.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Lasby
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available