ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DLA INTENCJI ZAKUPU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH FIRM Z SEKTORA ODZIEŻOWEGO

master
dc.abstract.enCorporate social responsibility is a concept that is becoming popularity in the modern world. Among the companies operating on the garment industry are starting to implement social activities. Consumers are the key stakeholder group of the company, wchich is why this thesis focuses on this particular group. Therefore, an analysis of contemporary literature on corporate social responsibility and consumer purchasing behaviour has been made. The dissertation to show that the activities of enterprises being part of the concepts of CSR are relevant to consumers purchasing decisions. The attention focused on the garment industry.pl
dc.abstract.plSpołeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, która we współczesnym świecie zdobywa coraz większą popularność. Wśród przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku odzieżowym można zauważyć, że coraz więcej z nich zaczyna realizować działania społeczne. Kluczową grupę interesariuszy przedsiębiorstwa stanowią konsumenci dlatego wokół tej grupy koncentrują się rozważania niniejszej pracy. Wobec powyższego dokonano analizy współczesnej literatury dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu i zachowań zakupowych konsumentów. W pracy podjęto próbę wykazania, że działania przedsiębiorstw wpisujące się w koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu mają znaczenia dla decyzji zakupu konsumentów. W powyższej analizie skoncentrowano się na rynku odzieżowym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFryzeł, Barbara - 102870 pl
dc.contributor.authorSadowska, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerFryzeł, Barbara - 102870 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:32:59Z
dc.date.available2020-07-27T23:32:59Z
dc.date.submitted2019-10-16pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-132203-249760pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234708
dc.languagepolpl
dc.subject.encorporate social responsibility - consumer - social initiatives.pl
dc.subject.plspołeczna odpowiedzialności biznesu – konsumenci – inicjatywy społecznepl
dc.titleZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DLA INTENCJI ZAKUPU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH FIRM Z SEKTORA ODZIEŻOWEGOpl
dc.title.alternativeThe role of corporate social responsibility for the purchase intention; example of selected companies in garment industrypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Corporate social responsibility is a concept that is becoming popularity in the modern world. Among the companies operating on the garment industry are starting to implement social activities. Consumers are the key stakeholder group of the company, wchich is why this thesis focuses on this particular group. Therefore, an analysis of contemporary literature on corporate social responsibility and consumer purchasing behaviour has been made. The dissertation to show that the activities of enterprises being part of the concepts of CSR are relevant to consumers purchasing decisions. The attention focused on the garment industry.
dc.abstract.plpl
Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, która we współczesnym świecie zdobywa coraz większą popularność. Wśród przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku odzieżowym można zauważyć, że coraz więcej z nich zaczyna realizować działania społeczne. Kluczową grupę interesariuszy przedsiębiorstwa stanowią konsumenci dlatego wokół tej grupy koncentrują się rozważania niniejszej pracy. Wobec powyższego dokonano analizy współczesnej literatury dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu i zachowań zakupowych konsumentów. W pracy podjęto próbę wykazania, że działania przedsiębiorstw wpisujące się w koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu mają znaczenia dla decyzji zakupu konsumentów. W powyższej analizie skoncentrowano się na rynku odzieżowym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Fryzeł, Barbara - 102870
dc.contributor.authorpl
Sadowska, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Fryzeł, Barbara - 102870
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:32:59Z
dc.date.available
2020-07-27T23:32:59Z
dc.date.submittedpl
2019-10-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-132203-249760
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234708
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
corporate social responsibility - consumer - social initiatives.
dc.subject.plpl
społeczna odpowiedzialności biznesu – konsumenci – inicjatywy społeczne
dc.titlepl
ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DLA INTENCJI ZAKUPU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH FIRM Z SEKTORA ODZIEŻOWEGO
dc.title.alternativepl
The role of corporate social responsibility for the purchase intention; example of selected companies in garment industry
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Krakow
10
Poznan
7
Brzesko
5
Wroclaw
4
Warsaw
3
Dublin
1
Jelenia Góra
1
Katowice
1
Krosno
1
Lubliniec
1

No access

No Thumbnail Available