Zapewnienie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych podczas meczów piłki nożnej

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the work is to ensure the safety of mass sports events during football matches. The theoretical part shows the issue of safety of sports events. The nature of the mass sports event was presented. The threats that may accompany mass sporting events have been described. The aspect of the social dimension of security was explained. Principles of safe organization and holding of football matches were discussed. In the methodological part, the research procedure of the thesis was explained. The empirical part summarizes the results of the conducted research. The safety of football matches is influenced by social, infrastructural, organizational and preventive factors, mainly to a significant and medium degree. There are relationships between the behavior of the meeting participants and the interaction of the players with the audience, communication of services, compliance with organizational rules and legal regulations. Their dimension is significant.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych podczas meczów piłki nożnej. W części teoretycznej ukazano zagadnienie bezpieczeństwa imprez sportowych. Zaprezentowano charakter masowej imprezy sportowej. Opisano zagrożenia, jakie mogą towarzyszyć masowym widowiskom sportowym. Wyjaśniono aspekt społecznego wymiaru bezpieczeństwa. Omówiono zasady bezpiecznego organizowania i przeprowadzania meczów piłki nożnej. W części metodologicznej wyjaśniono procedurę badawczą pracy. W części empirycznej zestawiono wyniki przeprowadzonych badań. Na bezpieczeństwo meczów piłki nożnej oddziałują czynniki społeczne, infrastrukturalne, organizacyjne i prewencyjne, głównie w stopniu znaczącym i średnim. Istnieją związki pomiędzy zachowaniem uczestników spotkania, interakcją piłkarzy z widownią, komunikacją służb, przestrzeganiem zasad organizacyjnych i przepisów prawa. Ich wymiar jest znaczący.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.contributor.authorMazur, Wiktorpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.contributor.reviewerGłogowski, Aleksander - 128073 pl
dc.date.accessioned2022-10-04T21:31:20Z
dc.date.available2022-10-04T21:31:20Z
dc.date.submitted2022-09-28pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-142888-253244pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300759
dc.languagepolpl
dc.subject.enSECURITY EVENT, MATCH, FOOTBALL, SECURITYpl
dc.subject.plBEZPIECZEŃSTWO, IMPREZA MASOWA, MECZ, PIŁKA NOŻNApl
dc.titleZapewnienie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych podczas meczów piłki nożnejpl
dc.title.alternativeEnsuring the safety of mass sporting events during football matches.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work is to ensure the safety of mass sports events during football matches. The theoretical part shows the issue of safety of sports events. The nature of the mass sports event was presented. The threats that may accompany mass sporting events have been described. The aspect of the social dimension of security was explained. Principles of safe organization and holding of football matches were discussed. In the methodological part, the research procedure of the thesis was explained. The empirical part summarizes the results of the conducted research. The safety of football matches is influenced by social, infrastructural, organizational and preventive factors, mainly to a significant and medium degree. There are relationships between the behavior of the meeting participants and the interaction of the players with the audience, communication of services, compliance with organizational rules and legal regulations. Their dimension is significant.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych podczas meczów piłki nożnej. W części teoretycznej ukazano zagadnienie bezpieczeństwa imprez sportowych. Zaprezentowano charakter masowej imprezy sportowej. Opisano zagrożenia, jakie mogą towarzyszyć masowym widowiskom sportowym. Wyjaśniono aspekt społecznego wymiaru bezpieczeństwa. Omówiono zasady bezpiecznego organizowania i przeprowadzania meczów piłki nożnej. W części metodologicznej wyjaśniono procedurę badawczą pracy. W części empirycznej zestawiono wyniki przeprowadzonych badań. Na bezpieczeństwo meczów piłki nożnej oddziałują czynniki społeczne, infrastrukturalne, organizacyjne i prewencyjne, głównie w stopniu znaczącym i średnim. Istnieją związki pomiędzy zachowaniem uczestników spotkania, interakcją piłkarzy z widownią, komunikacją służb, przestrzeganiem zasad organizacyjnych i przepisów prawa. Ich wymiar jest znaczący.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.contributor.authorpl
Mazur, Wiktor
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.contributor.reviewerpl
Głogowski, Aleksander - 128073
dc.date.accessioned
2022-10-04T21:31:20Z
dc.date.available
2022-10-04T21:31:20Z
dc.date.submittedpl
2022-09-28
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-142888-253244
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300759
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
SECURITY EVENT, MATCH, FOOTBALL, SECURITY
dc.subject.plpl
BEZPIECZEŃSTWO, IMPREZA MASOWA, MECZ, PIŁKA NOŻNA
dc.titlepl
Zapewnienie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych podczas meczów piłki nożnej
dc.title.alternativepl
Ensuring the safety of mass sporting events during football matches.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Bialystok
3
Warsaw
3
Gdansk
2
Boguszów-Gorce
1
Bydgoszcz
1
Poznan
1
Radom
1
Rumia
1
Rzeszów
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available