Autokontrola sądu administracyjnego

master
dc.abstract.enThe self-control, which is defined as a competence of an authority to cancel or change its own ruling because of lodging an appeal, is familiar to Polish law system in many different forms. The self-control is within the competence of the administrative authorities at first instance after lodging an appeal against the decision and at second instance after bringing a complaint to the administrative court. It falls within the competence of courts too. In criminal and civil procedures the self-control is limited to the proceedings in case of grievance. In administrative court proceedings there has been also a form of self-control after lodging an appeal in cassation since 2015. Thereby voivodship administrative courts have gained a possibility to cancel a sentence or decision ending proceedings and to reconsider the case concerned if the appeal in cassation is evidently justified or an invalidity of proceedings occurred. Abovementioned innovative solution is an exception but it is actually applied by administrative courts and despite previous doubts it is approved in the doctrine. Administrative court procedure needs further improvements though and therefore numerous de lege ferenda postulates are articulated.pl
dc.abstract.plAutokontrola - definiowana jako kompetencja organu władzy publicznej do uchylenia lub zmiany wydanego przez siebie orzeczenia na skutek wniesienia środka zaskarżenia – znana jest polskiemu porządkowi prawnemu w licznych i zróżnicowanych postaciach. Kompetencję taką posiadają organy administracyjne – zarówno w I instancji po wniesieniu odwołania, jak i w II instancji po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego, a także sądy. W procedurze karnej i cywilnej autokontrola ograniczona jest do postępowania zażaleniowego. W postępowaniu sądowoadministracyjnym jednak od 2015 roku funkcjonuje również autokontrola po wniesieniu skargi kasacyjnej. W ten sposób wojewódzkie sądy administracyjne uzyskały możliwość uchylenia wydanego wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie oraz rozpoznania sprawy na nowo, jeżeli podstawy skargi kasacyjnej są oczywiście usprawiedliwione lub zachodzi nieważność postępowania. Powyższe innowacyjne rozwiązane ma charakter wyjątkowy, jednakże znajduje zastosowanie w praktyce działania sądów administracyjnych i mimo wcześniejszych wątpliwości spotkało się ostatecznie z aprobatą piśmiennictwa. Postępowanie sądowoadministracyjne wymaga jednak dalszych usprawnień, czemu służą licznie formułowane postulaty de lege ferenda.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.authorKanecka, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.date.accessioned2022-07-07T21:57:49Z
dc.date.available2022-07-07T21:57:49Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-159040-208889pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295314
dc.languagepolpl
dc.subject.enadministrative courts, administrative courts proceedings, self-control, an appeal in cassationpl
dc.subject.plsądy administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, autokontrola, skarga kasacyjnapl
dc.titleAutokontrola sądu administracyjnegopl
dc.title.alternativeThe self-control of the administrative courtpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The self-control, which is defined as a competence of an authority to cancel or change its own ruling because of lodging an appeal, is familiar to Polish law system in many different forms. The self-control is within the competence of the administrative authorities at first instance after lodging an appeal against the decision and at second instance after bringing a complaint to the administrative court. It falls within the competence of courts too. In criminal and civil procedures the self-control is limited to the proceedings in case of grievance. In administrative court proceedings there has been also a form of self-control after lodging an appeal in cassation since 2015. Thereby voivodship administrative courts have gained a possibility to cancel a sentence or decision ending proceedings and to reconsider the case concerned if the appeal in cassation is evidently justified or an invalidity of proceedings occurred. Abovementioned innovative solution is an exception but it is actually applied by administrative courts and despite previous doubts it is approved in the doctrine. Administrative court procedure needs further improvements though and therefore numerous de lege ferenda postulates are articulated.
dc.abstract.plpl
Autokontrola - definiowana jako kompetencja organu władzy publicznej do uchylenia lub zmiany wydanego przez siebie orzeczenia na skutek wniesienia środka zaskarżenia – znana jest polskiemu porządkowi prawnemu w licznych i zróżnicowanych postaciach. Kompetencję taką posiadają organy administracyjne – zarówno w I instancji po wniesieniu odwołania, jak i w II instancji po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego, a także sądy. W procedurze karnej i cywilnej autokontrola ograniczona jest do postępowania zażaleniowego. W postępowaniu sądowoadministracyjnym jednak od 2015 roku funkcjonuje również autokontrola po wniesieniu skargi kasacyjnej. W ten sposób wojewódzkie sądy administracyjne uzyskały możliwość uchylenia wydanego wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie oraz rozpoznania sprawy na nowo, jeżeli podstawy skargi kasacyjnej są oczywiście usprawiedliwione lub zachodzi nieważność postępowania. Powyższe innowacyjne rozwiązane ma charakter wyjątkowy, jednakże znajduje zastosowanie w praktyce działania sądów administracyjnych i mimo wcześniejszych wątpliwości spotkało się ostatecznie z aprobatą piśmiennictwa. Postępowanie sądowoadministracyjne wymaga jednak dalszych usprawnień, czemu służą licznie formułowane postulaty de lege ferenda.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.authorpl
Kanecka, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.date.accessioned
2022-07-07T21:57:49Z
dc.date.available
2022-07-07T21:57:49Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-159040-208889
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295314
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
administrative courts, administrative courts proceedings, self-control, an appeal in cassation
dc.subject.plpl
sądy administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, autokontrola, skarga kasacyjna
dc.titlepl
Autokontrola sądu administracyjnego
dc.title.alternativepl
The self-control of the administrative court
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Krakow
3
Gliwice
1

No access

No Thumbnail Available
Collections