Kontrola gniewu i emocji a własna skuteczność wśród pielęgniarek uczestniczących w trakcie transplantacji serca

master
dc.abstract.enIntroduction. Professional work is one of the most important forms of human activity. It is dealt with as a means to achieve the material status. However, it often becomes the cause of negative emotions, the cause of worry, anxiety or disfunction of health. People find it more and more difficult to deal with. Professional stress, closely related to the situation at work, seems to be especially dangerous, because it is often chronic. Work of a nurse in an operating theatre seems to be particularly difficult and is associated with the specificity of roles, the necessity of teamwork and, above all, the responsibility for human life. Aim of the study. The aim of the study was to present the strongly emotional factors occurring in the workplace which nurses are exposed to during heart transplantation compared to self-efficacy. Material and methods. The study involved a group of 45 female and male nurses working as permanent staff in the operating theatre including 28 operating room nurses, including 2 male nurses, and 17 nurses specializing in anesthesiology, including 2 male nurses from one of the Silesian academic hospitals in Zabrze. The study was conducted from May to August 2016. As the research method a diagnostic survey with a self-prepared questionnaire was used. It contained 20 questions and the Generalized Self Efficacy Scale (GSES). Results and conclusions. Stress is a phenomenon commonly occurring in every person's life and it affects our well-being. The study showed that both operating theatre nurses as well as nurses specializing in anesthesiology in a similar manner are subject to stressful factors at work. Among the factors causing a lot of frustration and negative emotions, in the opinion of respondents, dominate: low wages, interpersonal relationships and excessive workload. Among almost all the surveyed nurses similar ways of coping with difficult situations were observed and they have no relation to the type of work performed.pl
dc.abstract.plWstęp. Praca zawodowa jest jedną z najistotniejszych form działalności człowieka. Rozpatruje się ją jako środek do osiągania statusu materialnego, jednakże często staje się przyczyną negatywnych emocji, powodem do zmartwień, niepokoju, czy dysfunkcji zdrowotnych, z którymi człowiekowi coraz trudniej się jest uporać. Szczególnie niebezpieczny wydaje się stres zawodowy, ściśle związany z sytuacją wykonywanej pracy, ponieważ często ma charakter chroniczny. Praca pielęgniarki na bloku operacyjnym wydaje się być szczególnie trudna i wiąże się ze specyfiką pełnionych ról, koniecznością pracy zespołowej a przede wszystkim odpowiedzialnością za ludzkie życie.Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie czynników silnie emocjonujących występujących w miejscu pracy, na jaki narażone są pielęgniarki pracujące podczas transplantacji serca w zestawieniu z poczuciem własnej skuteczności. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyła grupa 45 pielęgniarek pracujących jako stały personel bloku operacyjnego w tym 28 pielęgniarek operacyjnych, oraz 17 pielęgniarek anestezjologicznych jednego ze śląskich szpitali akademickich w Zabrzu w okresie od maja do sierpnia 2016r. Do przeprowadzenia badań ilościowych wybrano metodę sondażu diagnostycznego w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety składającego się z 20 pytań, wykorzystano również Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES). Wyniki i wnioski. Stres jest zjawiskiem powszechnie występującym z życiu każdego człowieka i nie pozostaje on bez wpływu na samopoczucie. Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno pielęgniarki operacyjne jak i anestezjologiczne w podobny sposób podlegały czynnikom stresującym w pracy. Wśród czynników powodujących wiele frustracji i negatywnych emocji w opinii respondentów dominowały: niskie wynagrodzenie, stosunki interpersonalne, zbytnie obciążenie pracą.Niemal u wszystkich ankietowanych pielęgniarek i pielęgniarzy zaobserwowano podobne sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej, nie miały one związku z rodzajem wykonywanej pracy.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.contributor.authorRamos, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:01:01Z
dc.date.available2020-07-27T03:01:01Z
dc.date.submitted2016-10-28pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-110315-179203pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216323
dc.languagepolpl
dc.subject.enheart transplantation, stressors, self-efficacy.pl
dc.subject.pltransplantacja serca, czynniki stresujące, własna skuteczność.pl
dc.titleKontrola gniewu i emocji a własna skuteczność wśród pielęgniarek uczestniczących w trakcie transplantacji sercapl
dc.title.alternativeAnger and emotions control versus self-efficacy among nurses participating in the course of heart transplantationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Professional work is one of the most important forms of human activity. It is dealt with as a means to achieve the material status. However, it often becomes the cause of negative emotions, the cause of worry, anxiety or disfunction of health. People find it more and more difficult to deal with. Professional stress, closely related to the situation at work, seems to be especially dangerous, because it is often chronic. Work of a nurse in an operating theatre seems to be particularly difficult and is associated with the specificity of roles, the necessity of teamwork and, above all, the responsibility for human life. Aim of the study. The aim of the study was to present the strongly emotional factors occurring in the workplace which nurses are exposed to during heart transplantation compared to self-efficacy. Material and methods. The study involved a group of 45 female and male nurses working as permanent staff in the operating theatre including 28 operating room nurses, including 2 male nurses, and 17 nurses specializing in anesthesiology, including 2 male nurses from one of the Silesian academic hospitals in Zabrze. The study was conducted from May to August 2016. As the research method a diagnostic survey with a self-prepared questionnaire was used. It contained 20 questions and the Generalized Self Efficacy Scale (GSES). Results and conclusions. Stress is a phenomenon commonly occurring in every person's life and it affects our well-being. The study showed that both operating theatre nurses as well as nurses specializing in anesthesiology in a similar manner are subject to stressful factors at work. Among the factors causing a lot of frustration and negative emotions, in the opinion of respondents, dominate: low wages, interpersonal relationships and excessive workload. Among almost all the surveyed nurses similar ways of coping with difficult situations were observed and they have no relation to the type of work performed.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Praca zawodowa jest jedną z najistotniejszych form działalności człowieka. Rozpatruje się ją jako środek do osiągania statusu materialnego, jednakże często staje się przyczyną negatywnych emocji, powodem do zmartwień, niepokoju, czy dysfunkcji zdrowotnych, z którymi człowiekowi coraz trudniej się jest uporać. Szczególnie niebezpieczny wydaje się stres zawodowy, ściśle związany z sytuacją wykonywanej pracy, ponieważ często ma charakter chroniczny. Praca pielęgniarki na bloku operacyjnym wydaje się być szczególnie trudna i wiąże się ze specyfiką pełnionych ról, koniecznością pracy zespołowej a przede wszystkim odpowiedzialnością za ludzkie życie.Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie czynników silnie emocjonujących występujących w miejscu pracy, na jaki narażone są pielęgniarki pracujące podczas transplantacji serca w zestawieniu z poczuciem własnej skuteczności. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyła grupa 45 pielęgniarek pracujących jako stały personel bloku operacyjnego w tym 28 pielęgniarek operacyjnych, oraz 17 pielęgniarek anestezjologicznych jednego ze śląskich szpitali akademickich w Zabrzu w okresie od maja do sierpnia 2016r. Do przeprowadzenia badań ilościowych wybrano metodę sondażu diagnostycznego w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety składającego się z 20 pytań, wykorzystano również Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES). Wyniki i wnioski. Stres jest zjawiskiem powszechnie występującym z życiu każdego człowieka i nie pozostaje on bez wpływu na samopoczucie. Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno pielęgniarki operacyjne jak i anestezjologiczne w podobny sposób podlegały czynnikom stresującym w pracy. Wśród czynników powodujących wiele frustracji i negatywnych emocji w opinii respondentów dominowały: niskie wynagrodzenie, stosunki interpersonalne, zbytnie obciążenie pracą.Niemal u wszystkich ankietowanych pielęgniarek i pielęgniarzy zaobserwowano podobne sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej, nie miały one związku z rodzajem wykonywanej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.contributor.authorpl
Ramos, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:01:01Z
dc.date.available
2020-07-27T03:01:01Z
dc.date.submittedpl
2016-10-28
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-110315-179203
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216323
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
heart transplantation, stressors, self-efficacy.
dc.subject.plpl
transplantacja serca, czynniki stresujące, własna skuteczność.
dc.titlepl
Kontrola gniewu i emocji a własna skuteczność wśród pielęgniarek uczestniczących w trakcie transplantacji serca
dc.title.alternativepl
Anger and emotions control versus self-efficacy among nurses participating in the course of heart transplantation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Gdansk
3
Krakow
3
Szczecin
3
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Częstochowa
1
Słupsk
1

No access

No Thumbnail Available