Narcyzm i jego korelaty a wyniki sportowców trenujących sporty indywidualne

master
dc.abstract.enThe aim of the study was to determine the relationship between narcissism (Rogoza, Rogoza & Wyszyńska, 2016) and its correlates (Ussorowska et al. 2014; Valley, 1986; Blecharz et al., 2015) and the results achieved by athletes. Research results did not confirm the correlation between narcissism and sport achievements (Geukeas et al., 2012) The hypothesis regarding professional athletes has higher level of narcissims compared to amateurs was not confirmed (Spano, 1999). The hypothesis regarding differences in motivation to engage in sport and the level of narcissism in individual athletes has been partly confirmed (Elliot & Thrash, 2001). The study showed differences in motivation between professional and amateur athletes (Vallerand & Losier, 1999). The study confirmed the differences between successful and unsuccessful athletes in their sources of confidence (Vealey et al., 1998). The rest of hypothesis was not confirmed (Teixiera et al., 2012; Joesaar et al., 2011; Iwasaki and Fry, 2013).pl
dc.abstract.plCelem badania było określenie związku między narcyzmem (Rogoza, Rogoza i Wyszyńska, 2016) i jego korelatami (Ussorowska i inni 2014; Valley, 1986; Blecharz i inni, 2015) a wynikami osiąganymi przez sportowców uprawiających dyscypliny indywidualne. W badaniu udział wzięło 91 sportowców. Wyniki badań nie potwierdziły występowania korelacji między narcyzmem a osiągnięciami sportowymi (Geukesa i inni, 2012). Podobnie nie potwierdziła się hipoteza odnośnie wyższego poziomu narcyzmu u osób uprawiających sport na poziomie profesjonalnym w stosunku do sportowców amatorskich (Spano, 1999). Częściowo potwierdziła się hipoteza dotycząca różnic w motywacji do uprawiania sportu a poziomu narcyzmu u osób uprawiających dyscypliny indywidualne (Elliot i Thrash, 2001). Podobnie badanie wykazało różnice między motywacją do uprawiania sportu między grupą sportowców profesjonalnych a grupą sportowców amatorów (Vallerand i Losier, 1999). Badanie potwierdziło również występowanie różnic między sportowcami odnoszącymi sukcesy, a tymi nie odnoszącymi sukcesów w ich źródłach pewności siebie (Vealey i inni, 1998). Nie potwierdziły się hipotezy odnoszące się do związku samooceny globalnej oraz samooceny cząstkowej a osiąganymi sukcesami w sporcie (Ussorowska i inni, 2014). Nie potwierdziła się również hipoteza zakładająca różnice między sportowcami osiągającymi sukcesy a sportowcami nie osiągającymi sukcesów w ich poziomie motywacji wewnętrznej (Teixiera i inni, 2012; Joesaar i inni, 2011; Iwasaki i Fry, 2013).pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTokarz, Aleksandra - 132394 pl
dc.contributor.authorKapustka, Przemysławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerTokarz, Aleksandra - 132394 pl
dc.contributor.reviewerMalinowska, Dianapl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:19:42Z
dc.date.available2020-10-21T19:19:42Z
dc.date.submitted2020-09-18pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-145125-212567pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250252
dc.languagepolpl
dc.subject.enNarcissism, Sport, Narcissism correlates, Sport resultspl
dc.subject.plNarcyzm, Sport, Korelaty narcyzmu, Wyniki sportowepl
dc.titleNarcyzm i jego korelaty a wyniki sportowców trenujących sporty indywidualnepl
dc.title.alternativeNarcissism and its correlates and the results of athletes training individual sportspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was to determine the relationship between narcissism (Rogoza, Rogoza & Wyszyńska, 2016) and its correlates (Ussorowska et al. 2014; Valley, 1986; Blecharz et al., 2015) and the results achieved by athletes. Research results did not confirm the correlation between narcissism and sport achievements (Geukeas et al., 2012) The hypothesis regarding professional athletes has higher level of narcissims compared to amateurs was not confirmed (Spano, 1999). The hypothesis regarding differences in motivation to engage in sport and the level of narcissism in individual athletes has been partly confirmed (Elliot & Thrash, 2001). The study showed differences in motivation between professional and amateur athletes (Vallerand & Losier, 1999). The study confirmed the differences between successful and unsuccessful athletes in their sources of confidence (Vealey et al., 1998). The rest of hypothesis was not confirmed (Teixiera et al., 2012; Joesaar et al., 2011; Iwasaki and Fry, 2013).
dc.abstract.plpl
Celem badania było określenie związku między narcyzmem (Rogoza, Rogoza i Wyszyńska, 2016) i jego korelatami (Ussorowska i inni 2014; Valley, 1986; Blecharz i inni, 2015) a wynikami osiąganymi przez sportowców uprawiających dyscypliny indywidualne. W badaniu udział wzięło 91 sportowców. Wyniki badań nie potwierdziły występowania korelacji między narcyzmem a osiągnięciami sportowymi (Geukesa i inni, 2012). Podobnie nie potwierdziła się hipoteza odnośnie wyższego poziomu narcyzmu u osób uprawiających sport na poziomie profesjonalnym w stosunku do sportowców amatorskich (Spano, 1999). Częściowo potwierdziła się hipoteza dotycząca różnic w motywacji do uprawiania sportu a poziomu narcyzmu u osób uprawiających dyscypliny indywidualne (Elliot i Thrash, 2001). Podobnie badanie wykazało różnice między motywacją do uprawiania sportu między grupą sportowców profesjonalnych a grupą sportowców amatorów (Vallerand i Losier, 1999). Badanie potwierdziło również występowanie różnic między sportowcami odnoszącymi sukcesy, a tymi nie odnoszącymi sukcesów w ich źródłach pewności siebie (Vealey i inni, 1998). Nie potwierdziły się hipotezy odnoszące się do związku samooceny globalnej oraz samooceny cząstkowej a osiąganymi sukcesami w sporcie (Ussorowska i inni, 2014). Nie potwierdziła się również hipoteza zakładająca różnice między sportowcami osiągającymi sukcesy a sportowcami nie osiągającymi sukcesów w ich poziomie motywacji wewnętrznej (Teixiera i inni, 2012; Joesaar i inni, 2011; Iwasaki i Fry, 2013).
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tokarz, Aleksandra - 132394
dc.contributor.authorpl
Kapustka, Przemysław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Tokarz, Aleksandra - 132394
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska, Diana
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:19:42Z
dc.date.available
2020-10-21T19:19:42Z
dc.date.submittedpl
2020-09-18
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-145125-212567
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250252
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Narcissism, Sport, Narcissism correlates, Sport results
dc.subject.plpl
Narcyzm, Sport, Korelaty narcyzmu, Wyniki sportowe
dc.titlepl
Narcyzm i jego korelaty a wyniki sportowców trenujących sporty indywidualne
dc.title.alternativepl
Narcissism and its correlates and the results of athletes training individual sports
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
136
Views per month
Views per city
Warsaw
27
Wroclaw
13
Jaworzno
10
Krakow
9
Poznan
9
Ruda Śląska
8
Gliwice
6
Marzenin
6
Gdansk
3
Konin
2

No access

No Thumbnail Available