Wypalenie zawodowe a zaangażowanie u pielęgniarek: rola inteligencji emocjonalnej

master
dc.abstract.enThe aim of the study was to determine the relationship between burnout and work commitment. It also sought to answer the question about the role of emotional intelligence between burnout and commitment, and in relation to job satisfaction. Furthermore, the impact of burnout and commitment on life and job satisfaction was analyzed. 225 professional nurses in stationary healthcare from the Lesser Poland Voivodeship and Subcarpathian Voivodeship participated in the study. As expected, a negative relationship between occupational burnout and work commitment was found. The results of the conducted analyses showed statistically significant, negative relationships between job and life satisfaction and occupational burnout, as well as statistically significant and positive relationships between job and life satisfaction and commitment to work. Contrary to expectations, the moderate effect of emotional intelligence on the relationship between work commitment and occupational burnout has not been confirmed. There was also no relationship between emotional intelligence and job satisfaction.pl
dc.abstract.plCelem przeprowadzonego badania było ustalenie związku pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem w pracę. Poszukiwano także odpowiedzi na pytanie o rolę inteligencji emocjonalnej między wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem oraz w relacji z satysfakcją z pracy. Dodatkowo analizie poddano także wpływ wypalenia zawodowego i zaangażowania na satysfakcję z życia i satysfakcję z pracy. Przebadano 225 osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza w stacjonarnej opiece zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Zgodnie z przewidywaniami wykazano ujemną zależność między wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazały także na istotne statystycznie, ujemne związki pomiędzy satysfakcją z pracy oraz satysfakcją z życia a wypaleniem zawodowym oraz istotne statystycznie i dodatnie związki pomiędzy satysfakcją zarówno z pracy, jak i z życia a zaangażowaniem w pracę. Wbrew oczekiwaniom nie udało się potwierdzić moderacyjnego efektu inteligencji emocjonalnej na związek pomiędzy zaangażowaniem w pracę a wypaleniem zawodowym. Nie stwierdzono również związku pomiędzy inteligencją emocjonalną a satysfakcją z pracy.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTokarz, Aleksandra - 132394 pl
dc.contributor.authorPatla, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerTokarz, Aleksandra - 132394 pl
dc.contributor.reviewerMalinowska, Dianapl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:03:39Z
dc.date.available2020-10-21T19:03:39Z
dc.date.submitted2020-10-02pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-144763-213659pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250001
dc.languagepolpl
dc.subject.enburnout, commitment, emotional intelligencepl
dc.subject.plwypalenie zawodowe, zaangażowanie, inteligencja emocjonalnapl
dc.titleWypalenie zawodowe a zaangażowanie u pielęgniarek: rola inteligencji emocjonalnejpl
dc.title.alternativeBurnout and commitment among nurses: the role of emotional intelligencepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was to determine the relationship between burnout and work commitment. It also sought to answer the question about the role of emotional intelligence between burnout and commitment, and in relation to job satisfaction. Furthermore, the impact of burnout and commitment on life and job satisfaction was analyzed. 225 professional nurses in stationary healthcare from the Lesser Poland Voivodeship and Subcarpathian Voivodeship participated in the study. As expected, a negative relationship between occupational burnout and work commitment was found. The results of the conducted analyses showed statistically significant, negative relationships between job and life satisfaction and occupational burnout, as well as statistically significant and positive relationships between job and life satisfaction and commitment to work. Contrary to expectations, the moderate effect of emotional intelligence on the relationship between work commitment and occupational burnout has not been confirmed. There was also no relationship between emotional intelligence and job satisfaction.
dc.abstract.plpl
Celem przeprowadzonego badania było ustalenie związku pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem w pracę. Poszukiwano także odpowiedzi na pytanie o rolę inteligencji emocjonalnej między wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem oraz w relacji z satysfakcją z pracy. Dodatkowo analizie poddano także wpływ wypalenia zawodowego i zaangażowania na satysfakcję z życia i satysfakcję z pracy. Przebadano 225 osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza w stacjonarnej opiece zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Zgodnie z przewidywaniami wykazano ujemną zależność między wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazały także na istotne statystycznie, ujemne związki pomiędzy satysfakcją z pracy oraz satysfakcją z życia a wypaleniem zawodowym oraz istotne statystycznie i dodatnie związki pomiędzy satysfakcją zarówno z pracy, jak i z życia a zaangażowaniem w pracę. Wbrew oczekiwaniom nie udało się potwierdzić moderacyjnego efektu inteligencji emocjonalnej na związek pomiędzy zaangażowaniem w pracę a wypaleniem zawodowym. Nie stwierdzono również związku pomiędzy inteligencją emocjonalną a satysfakcją z pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tokarz, Aleksandra - 132394
dc.contributor.authorpl
Patla, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Tokarz, Aleksandra - 132394
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska, Diana
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:03:39Z
dc.date.available
2020-10-21T19:03:39Z
dc.date.submittedpl
2020-10-02
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-144763-213659
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250001
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
burnout, commitment, emotional intelligence
dc.subject.plpl
wypalenie zawodowe, zaangażowanie, inteligencja emocjonalna
dc.titlepl
Wypalenie zawodowe a zaangażowanie u pielęgniarek: rola inteligencji emocjonalnej
dc.title.alternativepl
Burnout and commitment among nurses: the role of emotional intelligence
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
93
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Krakow
11
Katowice
5
Wroclaw
4
Bialystok
3
Gdynia
3
Lodz
3
Zabrze
3
Przeworsk
2
Ballymena
1

No access

No Thumbnail Available