Elementy decyzji administracyjnej

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this thesis is the elements of the administrative decision. Both obligatory and optional. They have been regulated in Art. 107 of the Code of Administrative Procedure. The aim of the thesis is a thorough and detailed analysis of all these elements of the decision. In addition, it contains a definition of an administrative decision in material and formal sens and the course of the administrative procedure, the purpose of which is to issue an administrative act in the form of a decision. The content is therefore designed to systematize information about the very meaning of the administrative decision, the procedure for issuing, and the elements that are responsible for its existence.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy są elementy decyzji administracyjnej. Zarówno te obligatoryjne, jak i fakultatywne. Zostały one uregulowane w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego. Celem opracowania jest wnikliwa i szczegółowa analiza wszystkich tych elementów decyzji. Ponadto treść zawiera definicję decyzji administracyjnej w ujęciu materialnym i formalnym oraz przebieg procedury postępowania administracyjnego, które zmierza do załatwienia sprawy administracyjnej i wydania aktu administracyjnego w postaci decyzji. Praca ma zatem za zadanie usystematyzowanie wiadomości na temat samego znaczenia decyzji, procedury jej wydawania, oraz elementów, które odpowiadają za jej istnienie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGolęba, Anna - 129456 pl
dc.contributor.authorZadora, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerGolęba, Anna - 129456 pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.date.accessioned2022-07-11T22:18:18Z
dc.date.available2022-07-11T22:18:18Z
dc.date.submitted2022-07-08pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-159903-276597pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296230
dc.languagepolpl
dc.subject.enAdministrative decision in material sens, administrative decision in formal sens, administrative procedure, obligatory elements of the administrative decision, optional elements of the administrative decisionpl
dc.subject.plDecyzja administracyjna w sensie materialnym, decyzja administracyjna w sensie formalnym, postępowanie administracyjne, obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej, fakultatywne elementy decyzji administracyjnejpl
dc.titleElementy decyzji administracyjnejpl
dc.title.alternativeElements of the administrative decisionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is the elements of the administrative decision. Both obligatory and optional. They have been regulated in Art. 107 of the Code of Administrative Procedure. The aim of the thesis is a thorough and detailed analysis of all these elements of the decision. In addition, it contains a definition of an administrative decision in material and formal sens and the course of the administrative procedure, the purpose of which is to issue an administrative act in the form of a decision. The content is therefore designed to systematize information about the very meaning of the administrative decision, the procedure for issuing, and the elements that are responsible for its existence.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy są elementy decyzji administracyjnej. Zarówno te obligatoryjne, jak i fakultatywne. Zostały one uregulowane w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego. Celem opracowania jest wnikliwa i szczegółowa analiza wszystkich tych elementów decyzji. Ponadto treść zawiera definicję decyzji administracyjnej w ujęciu materialnym i formalnym oraz przebieg procedury postępowania administracyjnego, które zmierza do załatwienia sprawy administracyjnej i wydania aktu administracyjnego w postaci decyzji. Praca ma zatem za zadanie usystematyzowanie wiadomości na temat samego znaczenia decyzji, procedury jej wydawania, oraz elementów, które odpowiadają za jej istnienie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Golęba, Anna - 129456
dc.contributor.authorpl
Zadora, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Golęba, Anna - 129456
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.date.accessioned
2022-07-11T22:18:18Z
dc.date.available
2022-07-11T22:18:18Z
dc.date.submittedpl
2022-07-08
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-159903-276597
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296230
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Administrative decision in material sens, administrative decision in formal sens, administrative procedure, obligatory elements of the administrative decision, optional elements of the administrative decision
dc.subject.plpl
Decyzja administracyjna w sensie materialnym, decyzja administracyjna w sensie formalnym, postępowanie administracyjne, obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej, fakultatywne elementy decyzji administracyjnej
dc.titlepl
Elementy decyzji administracyjnej
dc.title.alternativepl
Elements of the administrative decision
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Krakow
2
Andrychów
1
Murowaniec
1
Oświęcim
1
Ryglice
1
Trzebinia
1
Wolbrom
1

No access

No Thumbnail Available