Postępowanie dyscyplinarne w Związku Harcerstwa Polskiego a prawo karne

master
dc.abstract.enThe thesis deals with disciplinary proceedings in The Polish Scouting and Guiding Association, run by competent territorial unit's chiefs and scout courts, assessed from the perspective of the adopted model, which is the Polish criminal law. The aim of the work is to assess the system and practical perspective of mentioned proceedings. It is also a diligence on the subject of social sanctioning in relation to the decisions of authorized bodies, as well as the possible illegality of publishing those decisions. This thesis also tells about possibilities of state bodies supervision, including courts - both at the request of an interested organization's member as well as a competent supervisory authorities. The considerations described above were made because of the postulates regarding systemic changes in punishing scout instructors. These postulates have their basis in the subjective perception of some decisions as unjust. Conclusions made in the thesis are the answer to some of these allegations. The author of the thesis proposes specific solutions for diagnosed problems.pl
dc.abstract.plPraca traktuje o postępowaniu dyscyplinarnym w Związku Harcerstwa Polskiego, prowadzonym przez właściwych komendantów oraz sądy harcerskie, ocenionym z perspektywy przyjętego wzorca, jakim jest polskie prawo karne. Celem pracy jest ocena strony systemowej i praktycznej postępowania. To też dywagacja na temat sankcjonowania społecznego w odniesieniu do rozstrzygnięć uprawnionych do tego w organizacji organów, a także ewentualna bezprawność ich publikacji. Praca mówi także o ewentualnych możliwościach kontroli spraw wewnątrzorganizacyjnych przez państwo, w tym przez sądy - zarówno na wniosek zainteresowanego członka ZHP, jak i właściwych organów nadzoru.Rozważania opisane wyżej powstały w związku z pojawiającymi się w Związku Harcerstwa Polskiego postulatami odnośnie zmian systemowych w karaniu instruktorów ZHP. Owe postulaty mają swoje podłoże w subiektywnym postrzeganiu niektórych rozstrzygnięć jako niesprawiedliwe, w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu. Wnioski z pracy odpowiadają na niektóre z tych zarzutów. Autor pracy, na ich podstawie, proponuje konkretne rozwiązania na zdiagnozowane problemy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.authorCzarnecki, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.reviewerZontek, Witoldpl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:43:31Z
dc.date.available2020-07-28T01:43:31Z
dc.date.submitted2019-07-15pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-134504-193190pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236709
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Polish Scouting and Guiding Association, ZHP, disciplinary proceedings, ZHP proceedings, punishment, scout instructors, Scouting, ZHP members, scouting, scouts, organizational punishment, disciplinary punishment, disciplinary case, disciplining, association, public benefit organization, ZHP statute, statute, disciplinary proceedings in the association, disciplinary process, social sanctioning, disciplinary sanction, scout courtpl
dc.subject.plZwiązek Harcerstwa Polskiego, ZHP, postępowanie dyscyplinarne, postępowanie w ZHP, karanie, instruktorzy ZHP, skauting, członkowie ZHP, harcerstwo, harcerze, kara organizacyjna, kara dyscyplinarna, sprawa dyscyplinarna, dyscyplinowanie, stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego, statut ZHP, statut, proces dyscyplinarny w stowarzyszeniu, proces dyscyplinarny, sankcjonowanie społeczne, sankcja dyscyplinarna, sąd harcerski, komendant hufca, komendant chorągwipl
dc.titlePostępowanie dyscyplinarne w Związku Harcerstwa Polskiego a prawo karnepl
dc.title.alternativeDisciplinary proceedings in The Polish Scouting and Guiding Association in comparison with criminal lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis deals with disciplinary proceedings in The Polish Scouting and Guiding Association, run by competent territorial unit's chiefs and scout courts, assessed from the perspective of the adopted model, which is the Polish criminal law. The aim of the work is to assess the system and practical perspective of mentioned proceedings. It is also a diligence on the subject of social sanctioning in relation to the decisions of authorized bodies, as well as the possible illegality of publishing those decisions. This thesis also tells about possibilities of state bodies supervision, including courts - both at the request of an interested organization's member as well as a competent supervisory authorities. The considerations described above were made because of the postulates regarding systemic changes in punishing scout instructors. These postulates have their basis in the subjective perception of some decisions as unjust. Conclusions made in the thesis are the answer to some of these allegations. The author of the thesis proposes specific solutions for diagnosed problems.
dc.abstract.plpl
Praca traktuje o postępowaniu dyscyplinarnym w Związku Harcerstwa Polskiego, prowadzonym przez właściwych komendantów oraz sądy harcerskie, ocenionym z perspektywy przyjętego wzorca, jakim jest polskie prawo karne. Celem pracy jest ocena strony systemowej i praktycznej postępowania. To też dywagacja na temat sankcjonowania społecznego w odniesieniu do rozstrzygnięć uprawnionych do tego w organizacji organów, a także ewentualna bezprawność ich publikacji. Praca mówi także o ewentualnych możliwościach kontroli spraw wewnątrzorganizacyjnych przez państwo, w tym przez sądy - zarówno na wniosek zainteresowanego członka ZHP, jak i właściwych organów nadzoru.Rozważania opisane wyżej powstały w związku z pojawiającymi się w Związku Harcerstwa Polskiego postulatami odnośnie zmian systemowych w karaniu instruktorów ZHP. Owe postulaty mają swoje podłoże w subiektywnym postrzeganiu niektórych rozstrzygnięć jako niesprawiedliwe, w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu. Wnioski z pracy odpowiadają na niektóre z tych zarzutów. Autor pracy, na ich podstawie, proponuje konkretne rozwiązania na zdiagnozowane problemy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.authorpl
Czarnecki, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.reviewerpl
Zontek, Witold
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:43:31Z
dc.date.available
2020-07-28T01:43:31Z
dc.date.submittedpl
2019-07-15
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-134504-193190
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236709
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Polish Scouting and Guiding Association, ZHP, disciplinary proceedings, ZHP proceedings, punishment, scout instructors, Scouting, ZHP members, scouting, scouts, organizational punishment, disciplinary punishment, disciplinary case, disciplining, association, public benefit organization, ZHP statute, statute, disciplinary proceedings in the association, disciplinary process, social sanctioning, disciplinary sanction, scout court
dc.subject.plpl
Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP, postępowanie dyscyplinarne, postępowanie w ZHP, karanie, instruktorzy ZHP, skauting, członkowie ZHP, harcerstwo, harcerze, kara organizacyjna, kara dyscyplinarna, sprawa dyscyplinarna, dyscyplinowanie, stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego, statut ZHP, statut, proces dyscyplinarny w stowarzyszeniu, proces dyscyplinarny, sankcjonowanie społeczne, sankcja dyscyplinarna, sąd harcerski, komendant hufca, komendant chorągwi
dc.titlepl
Postępowanie dyscyplinarne w Związku Harcerstwa Polskiego a prawo karne
dc.title.alternativepl
Disciplinary proceedings in The Polish Scouting and Guiding Association in comparison with criminal law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Coventry
4
Warsaw
2
Bialystok
1
Busko-Zdrój
1
Katowice
1
Krakow
1
Tychy
1
York
1

No access

No Thumbnail Available