Ewolucja rangi Bytomia na tle miast konurbacji górnośląskiej

master
dc.abstract.enThis paper concerns the evolution of the position of Bytom in Poland against the Silesian province, and especially the Upper Silesian conurbation consisting of the complex system of settlement of industrial concentration. The dissertation aims to show the economic, spatial and demographic transformations of the city, which at the peak of its power was in the central region of traditional industries. The author draws attention to the moment of economic transformation, which has proved to be a turning point for the area, resulting in entry into post-industrial stage of development. The transformation of Bytom is shown in the centuries: from the location of the city, until modern times. This paper was used the results of a survey conducted on 252-strong group of adult residents of Bytom. Obtained from the respondents answers allowed to present the city's image in the eyes of its inhabitants, to identify current conditions and situation in Bytom, award opportunities and barriers to its development, and assessment of the level and quality of life in the city. In conclusion, the author summarizes the change in the rank of Bytom in the region in various stages of its development, and verifies the results of an opinion of the current inhabitants of the situation prevailing in the city.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy ewolucji pozycji Bytomia na tle miast województwa śląskiego oraz przede wszystkim konurbacji górnośląskiej, składającej się na złożony system osadniczy skupienia przemysłowego. Praca ma na celu ukazanie przemian gospodarczych, przestrzennych i demograficznych miasta, które w szczycie swojej potęgi znajdowało się w centrum regionu tradycyjnego przemysłu. Autor zwraca w pracy uwagę na moment transformacji gospodarczej, która okazała się być punktem zwrotnym dla tego obszaru, co poskutkowało wejściem w postindustrialny etap rozwoju. Przeobrażanie się Bytomia przedstawione jest na przestrzeni wieków, tj. od momentu lokacji miasta, aż po czasy współczesne. W pracy posłużono się wynikami badania ankietowego przeprowadzonego na 252-osobowej grupie pełnoletnich mieszkańców Bytomia. Uzyskane od respondentów odpowiedzi pozwoliły na przedstawienie wizerunku miasta w oczach jego mieszkańców, określenie obecnych uwarunkowań i sytuacji panującej w Bytomiu, wyróżnienie szans i barier w jego rozwoju, oraz ocenę poziomu i jakości życia w mieście. W zakończeniu autor podsumowuje zmianę rangi Bytomia na tle regionu w poszczególnych etapach jego rozwoju oraz weryfikuje wyniki badań opinii mieszkańców z aktualną sytuacją panującą w mieście.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorLuchter, Lidia - 130031 pl
dc.contributor.authorBogocz, Betinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerLuchter, Lidia - 130031 pl
dc.contributor.reviewerPaszkowski, Michał - 131292 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:58:53Z
dc.date.available2020-07-24T13:58:53Z
dc.date.submitted2014-10-20pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-72636-115675pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185585
dc.languagepolpl
dc.subject.enBytom, Upper Silesia Conurbation, heavy industry, directions of development, the city's image in the eyes of inhabitantspl
dc.subject.plBytom, konurbacja górnośląska, przemysł tradycyjny, kierunki rozwoju, wizerunek miasta w oczach mieszkańcówpl
dc.titleEwolucja rangi Bytomia na tle miast konurbacji górnośląskiejpl
dc.title.alternativeThe evolution of the rank of Bytom in Upper Silesia conurbation urban backgroundpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper concerns the evolution of the position of Bytom in Poland against the Silesian province, and especially the Upper Silesian conurbation consisting of the complex system of settlement of industrial concentration. The dissertation aims to show the economic, spatial and demographic transformations of the city, which at the peak of its power was in the central region of traditional industries. The author draws attention to the moment of economic transformation, which has proved to be a turning point for the area, resulting in entry into post-industrial stage of development. The transformation of Bytom is shown in the centuries: from the location of the city, until modern times. This paper was used the results of a survey conducted on 252-strong group of adult residents of Bytom. Obtained from the respondents answers allowed to present the city's image in the eyes of its inhabitants, to identify current conditions and situation in Bytom, award opportunities and barriers to its development, and assessment of the level and quality of life in the city. In conclusion, the author summarizes the change in the rank of Bytom in the region in various stages of its development, and verifies the results of an opinion of the current inhabitants of the situation prevailing in the city.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy ewolucji pozycji Bytomia na tle miast województwa śląskiego oraz przede wszystkim konurbacji górnośląskiej, składającej się na złożony system osadniczy skupienia przemysłowego. Praca ma na celu ukazanie przemian gospodarczych, przestrzennych i demograficznych miasta, które w szczycie swojej potęgi znajdowało się w centrum regionu tradycyjnego przemysłu. Autor zwraca w pracy uwagę na moment transformacji gospodarczej, która okazała się być punktem zwrotnym dla tego obszaru, co poskutkowało wejściem w postindustrialny etap rozwoju. Przeobrażanie się Bytomia przedstawione jest na przestrzeni wieków, tj. od momentu lokacji miasta, aż po czasy współczesne. W pracy posłużono się wynikami badania ankietowego przeprowadzonego na 252-osobowej grupie pełnoletnich mieszkańców Bytomia. Uzyskane od respondentów odpowiedzi pozwoliły na przedstawienie wizerunku miasta w oczach jego mieszkańców, określenie obecnych uwarunkowań i sytuacji panującej w Bytomiu, wyróżnienie szans i barier w jego rozwoju, oraz ocenę poziomu i jakości życia w mieście. W zakończeniu autor podsumowuje zmianę rangi Bytomia na tle regionu w poszczególnych etapach jego rozwoju oraz weryfikuje wyniki badań opinii mieszkańców z aktualną sytuacją panującą w mieście.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Luchter, Lidia - 130031
dc.contributor.authorpl
Bogocz, Betina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Luchter, Lidia - 130031
dc.contributor.reviewerpl
Paszkowski, Michał - 131292
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:58:53Z
dc.date.available
2020-07-24T13:58:53Z
dc.date.submittedpl
2014-10-20
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-72636-115675
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185585
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Bytom, Upper Silesia Conurbation, heavy industry, directions of development, the city's image in the eyes of inhabitants
dc.subject.plpl
Bytom, konurbacja górnośląska, przemysł tradycyjny, kierunki rozwoju, wizerunek miasta w oczach mieszkańców
dc.titlepl
Ewolucja rangi Bytomia na tle miast konurbacji górnośląskiej
dc.title.alternativepl
The evolution of the rank of Bytom in Upper Silesia conurbation urban background
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available