Blogosfera - Web 2.0, wolność słowa oraz problemy prawne w Polsce i na świecie

master
dc.abstract.enThe number of active Internet users is constantly growing. It is a sign of the emergence of a new paradigm called “many-to-many” as well as tools and applications connected with Web 2.0. Thus, surfers have an opportunity to generate content that is published online and repeatedly modified, transferred or commented on by other Internet users. One of the flagship examples of increased activity of the Internet users is the development of the blogosphere.New technologies, which undoubtedly include the Internet, cause many legal problems. Often international and national legislations are not able to keep pace with the changes and therefore cannot effectively regulate many unconventional situations. Often appearing amendments are outdated at the time of publication. Changes in the form of communication through the Internet and the development of the blogosphere have led to the emergence of an almost unlimited platform for the realization of the idea of freedom of speech . Thus, the legislative power faces the task of defining standards and rules that will be binding in cyberspace and determine the boundaries of this freedom .The aim of this study is to draw attention to the major issues that arise from the wording and the increased use of Web 2.0 tools . It should be noted that these issues, despite the global nature of the Internet, vary depending on the adopted state systems. This paper aims to outline the issue of freedom of speech in the blogosphere on the world stage - both international regulations and extreme legislative trends in different regions. Very important are also the problems and doubts appearing in the Polish legislation. Attention will be paid to issues related to the use of the press law and the law on electronic services to the activity of bloggers on the web.pl
dc.abstract.plNieustannie wzrasta liczba internautów aktywnie działających w Internecie. Jest to przejaw pojawienia się nowego paradygmatu wielu-do-wielu oraz narzędzi i aplikacji Web 2.0. Tym samym umożliwiono użytkownikom Sieci generowanie treści, które publikowane są online oraz wielokrotnie modyfikowane, przekazywane czy komentowane przez innych internautów. Jednym z flagowych przykładów wzmożonej aktywności internautów jest rozwój blogosfery.Nowe technologie, do których bezsprzecznie zalicza się Internet, powodują wiele problemów natury prawnej. Niejednokrotnie międzynarodowe i krajowe ustawodawstwa nie nadążaj za zmianami i nie są w stanie efektywnie uregulować wielu nieszablonowych sytuacji. Często pojawiające się nowelizacje są nieaktualne już w momencie publikacji. Zmiany w formie komunikowania przez Internet oraz rozwój blogosfery doprowadziły do pojawienia się prawie nieograniczonej platformy dla realizacji idei wolności słowa. Tym samym władza legislacyjna stanęła przed zadaniem zdefiniowania norm i zasad, które panować będą w cyberprzestrzeni i określać gdzie znajdują się granice tej wolności.Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na ważkie problemy, które pojawiają się od momentu sformułowania i wzmożonego używania narzędzi Web 2.0. Należy zauważyć, że kwestie te, pomimo globalnego charakteru Internetu, różnią się w zależności od przyjętych systemów państwowych. Opracowanie to ma za zadanie zarysować zagadnienie wolności słowa w blogosferze na arenie światowej – zarówno regulacji międzynarodowych, jak i skrajnych tendencji legislacyjnych w poszczególnych regionach. Bardzo istotne są również problemy i wątpliwości pojawiające się w polskim ustawodawstwie. Zwrócona zostanie uwaga na kwestie związane z zastosowaniem prawa prasowego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do aktywności blogerów w Sieci.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.contributor.authorSiewiorek, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStanisławska-Kloc, Sybilla - 132059 pl
dc.contributor.reviewerNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:48:33Z
dc.date.available2020-07-25T05:48:33Z
dc.date.submitted2014-10-21pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-92121-97301pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200292
dc.languagepolpl
dc.subject.enfreedom of speech, press law, provision of electronic services, user generated contentpl
dc.subject.plwolność słowa, prawo prasowe, świadczenie usług drogą elektroniczną, user generated contentpl
dc.titleBlogosfera - Web 2.0, wolność słowa oraz problemy prawne w Polsce i na świeciepl
dc.title.alternativeThe Blogosphere - Web 2.0, freedom of speech and legal issues in Poland and worldwidepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The number of active Internet users is constantly growing. It is a sign of the emergence of a new paradigm called “many-to-many” as well as tools and applications connected with Web 2.0. Thus, surfers have an opportunity to generate content that is published online and repeatedly modified, transferred or commented on by other Internet users. One of the flagship examples of increased activity of the Internet users is the development of the blogosphere.New technologies, which undoubtedly include the Internet, cause many legal problems. Often international and national legislations are not able to keep pace with the changes and therefore cannot effectively regulate many unconventional situations. Often appearing amendments are outdated at the time of publication. Changes in the form of communication through the Internet and the development of the blogosphere have led to the emergence of an almost unlimited platform for the realization of the idea of freedom of speech . Thus, the legislative power faces the task of defining standards and rules that will be binding in cyberspace and determine the boundaries of this freedom .The aim of this study is to draw attention to the major issues that arise from the wording and the increased use of Web 2.0 tools . It should be noted that these issues, despite the global nature of the Internet, vary depending on the adopted state systems. This paper aims to outline the issue of freedom of speech in the blogosphere on the world stage - both international regulations and extreme legislative trends in different regions. Very important are also the problems and doubts appearing in the Polish legislation. Attention will be paid to issues related to the use of the press law and the law on electronic services to the activity of bloggers on the web.
dc.abstract.plpl
Nieustannie wzrasta liczba internautów aktywnie działających w Internecie. Jest to przejaw pojawienia się nowego paradygmatu wielu-do-wielu oraz narzędzi i aplikacji Web 2.0. Tym samym umożliwiono użytkownikom Sieci generowanie treści, które publikowane są online oraz wielokrotnie modyfikowane, przekazywane czy komentowane przez innych internautów. Jednym z flagowych przykładów wzmożonej aktywności internautów jest rozwój blogosfery.Nowe technologie, do których bezsprzecznie zalicza się Internet, powodują wiele problemów natury prawnej. Niejednokrotnie międzynarodowe i krajowe ustawodawstwa nie nadążaj za zmianami i nie są w stanie efektywnie uregulować wielu nieszablonowych sytuacji. Często pojawiające się nowelizacje są nieaktualne już w momencie publikacji. Zmiany w formie komunikowania przez Internet oraz rozwój blogosfery doprowadziły do pojawienia się prawie nieograniczonej platformy dla realizacji idei wolności słowa. Tym samym władza legislacyjna stanęła przed zadaniem zdefiniowania norm i zasad, które panować będą w cyberprzestrzeni i określać gdzie znajdują się granice tej wolności.Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na ważkie problemy, które pojawiają się od momentu sformułowania i wzmożonego używania narzędzi Web 2.0. Należy zauważyć, że kwestie te, pomimo globalnego charakteru Internetu, różnią się w zależności od przyjętych systemów państwowych. Opracowanie to ma za zadanie zarysować zagadnienie wolności słowa w blogosferze na arenie światowej – zarówno regulacji międzynarodowych, jak i skrajnych tendencji legislacyjnych w poszczególnych regionach. Bardzo istotne są również problemy i wątpliwości pojawiające się w polskim ustawodawstwie. Zwrócona zostanie uwaga na kwestie związane z zastosowaniem prawa prasowego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do aktywności blogerów w Sieci.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.contributor.authorpl
Siewiorek, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stanisławska-Kloc, Sybilla - 132059
dc.contributor.reviewerpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:48:33Z
dc.date.available
2020-07-25T05:48:33Z
dc.date.submittedpl
2014-10-21
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-92121-97301
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200292
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
freedom of speech, press law, provision of electronic services, user generated content
dc.subject.plpl
wolność słowa, prawo prasowe, świadczenie usług drogą elektroniczną, user generated content
dc.titlepl
Blogosfera - Web 2.0, wolność słowa oraz problemy prawne w Polsce i na świecie
dc.title.alternativepl
The Blogosphere - Web 2.0, freedom of speech and legal issues in Poland and worldwide
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Działdowo
2
Wroclaw
2
Czerwionka-Leszczyny
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available