Имя прилагательное в качестве эпитета в русских лечебных заговорах

master
dc.abstract.enThis Master Thesis entitled „ Adjective as epithet in Russian healing spells” " is devoted to showing the role of adjective in healing spell. The reference for the analysis was based on compilation of spell: Русские заговоры и заклинания. Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг., под ред. проф. В.П. Аникина, Москва 1998. The main aim of the MA thesis was to show the characteristic features of the adjectives and their meaning in magical world. The thesis is divided into 6 parts: introduction, three chapters, summary and bibliography. In the introduction is presented general definition of magic. The first chapter was devoted to history of magic and information about the healing spells. In the second part is presented semantic and structural analysis of adjectives, which are found in studied material. Last chapter shows adjectives, which derive from colours. This part present red, yellow, gold, brown, blue, green, white, black and grey colour.pl
dc.abstract.otherНастоящая работа посвящена рассмотрению роли имен прилагательных в русских лечебных заговорах. Источником для исследования является сборник заговоров под заглавием: Русские заговоры и заклинания. Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг., под ред. проф. В.П. Аникина. . Работа состоит из введения, аналитической части, заключения и библиографии. Аналитическая часть включает в себя 3 раздела. В первой главе приводится общая характеристика магии, т.е. начало, развитие и характеристика ее форм.Вторая глава посвящена семантическому анализу эпитетов в избранных лечебных заговорах. В ее введению находится основая характеристика эпитетов и имен прилагательных.В третьей главе проанализированы цветообозначения и эпитеты, в которых они находятся. Здесь обращается внимание на символику цветов.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy magisterskiej pt. „Przymiotnik jako epitet w rosyjskich zaklęciach leczniczych” jest semantyczna i strukturalna analiza przymiotników, pełniących funkcję epitetu. Materiał do analizy został zaczerpnięty ze zbioru rosyjskich zaklęć pod tytułem: Русские заговоры и заклинания. Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг., под ред. проф. В.П. Аникина, Москва 1998. Spośród wszystkich przymiotników zawartych w danym materiale omówione zostały tylko te o najwyższej frekwencji użycia. Na całość pracy składają się następujące części: wstęp, rozdział teoretyczny, dwa rozdziały analityczne oraz zakończenie.We wstępie przedstawiona została ogólna definicja magii oraz opisano przyczyny tak wielkiego zainteresowania magią i czarami. Pierwszy rozdział o charakterze teoretycznym zawiera ogólne informacje dotyczące historii magii oraz przegląd badań najwybitniejszych uczonych w dziedzinie etnolingwistyki. W rozdziale drugim zawarto semantyczną i strukturalną analizę epitetów. Metoda badawcza wykorzystana w tym rozdziale została zaczerpnięta z pracy wybitnej rosyjskiej badaczki Tatiany Agapkiny pt. „Эпитет в белорусских лечебных заговорах: функции и семантика”.Trzeci rozdział poświęcono odrębnemu typowi przymiotników derywowanych od nazw kolorów. Są to kolory: czerwony, żółty, złoty, brązowy, niebieski, zielony, biały, czarny i szary. W tej części pracy dokonano analizy semantycznej w oparciu o łączliwość z określonymi rzeczownikami w danym kontekście.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRodak, Renata - 131661 pl
dc.contributor.authorGruca, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerRodak, Renata - 131661 pl
dc.contributor.reviewerOzga, Krzysztof - 131225 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:28:13Z
dc.date.available2020-07-27T00:28:13Z
dc.date.submitted2016-07-11pl
dc.fieldofstudyfilologia rosyjskapl
dc.identifier.apddiploma-107709-182634pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213969
dc.languageruspl
dc.subject.enmagic, spell, adjective, colourspl
dc.subject.otherимя прилагательное, заговор, цвета,pl
dc.subject.plmagia, zaklęcia, przymiotnik, kolorypl
dc.titleИмя прилагательное в качестве эпитета в русских лечебных заговорахpl
dc.title.alternativePrzymiotnik jako epitet w rosyjskich zaklęciach leczniczychpl
dc.title.alternativeAdjective as epithet in Russian healing spellspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Master Thesis entitled „ Adjective as epithet in Russian healing spells” " is devoted to showing the role of adjective in healing spell. The reference for the analysis was based on compilation of spell: Русские заговоры и заклинания. Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг., под ред. проф. В.П. Аникина, Москва 1998. The main aim of the MA thesis was to show the characteristic features of the adjectives and their meaning in magical world. The thesis is divided into 6 parts: introduction, three chapters, summary and bibliography. In the introduction is presented general definition of magic. The first chapter was devoted to history of magic and information about the healing spells. In the second part is presented semantic and structural analysis of adjectives, which are found in studied material. Last chapter shows adjectives, which derive from colours. This part present red, yellow, gold, brown, blue, green, white, black and grey colour.
dc.abstract.otherpl
Настоящая работа посвящена рассмотрению роли имен прилагательных в русских лечебных заговорах. Источником для исследования является сборник заговоров под заглавием: Русские заговоры и заклинания. Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг., под ред. проф. В.П. Аникина. . Работа состоит из введения, аналитической части, заключения и библиографии. Аналитическая часть включает в себя 3 раздела. В первой главе приводится общая характеристика магии, т.е. начало, развитие и характеристика ее форм.Вторая глава посвящена семантическому анализу эпитетов в избранных лечебных заговорах. В ее введению находится основая характеристика эпитетов и имен прилагательных.В третьей главе проанализированы цветообозначения и эпитеты, в которых они находятся. Здесь обращается внимание на символику цветов.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej pt. „Przymiotnik jako epitet w rosyjskich zaklęciach leczniczych” jest semantyczna i strukturalna analiza przymiotników, pełniących funkcję epitetu. Materiał do analizy został zaczerpnięty ze zbioru rosyjskich zaklęć pod tytułem: Русские заговоры и заклинания. Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг., под ред. проф. В.П. Аникина, Москва 1998. Spośród wszystkich przymiotników zawartych w danym materiale omówione zostały tylko te o najwyższej frekwencji użycia. Na całość pracy składają się następujące części: wstęp, rozdział teoretyczny, dwa rozdziały analityczne oraz zakończenie.We wstępie przedstawiona została ogólna definicja magii oraz opisano przyczyny tak wielkiego zainteresowania magią i czarami. Pierwszy rozdział o charakterze teoretycznym zawiera ogólne informacje dotyczące historii magii oraz przegląd badań najwybitniejszych uczonych w dziedzinie etnolingwistyki. W rozdziale drugim zawarto semantyczną i strukturalną analizę epitetów. Metoda badawcza wykorzystana w tym rozdziale została zaczerpnięta z pracy wybitnej rosyjskiej badaczki Tatiany Agapkiny pt. „Эпитет в белорусских лечебных заговорах: функции и семантика”.Trzeci rozdział poświęcono odrębnemu typowi przymiotników derywowanych od nazw kolorów. Są to kolory: czerwony, żółty, złoty, brązowy, niebieski, zielony, biały, czarny i szary. W tej części pracy dokonano analizy semantycznej w oparciu o łączliwość z określonymi rzeczownikami w danym kontekście.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Rodak, Renata - 131661
dc.contributor.authorpl
Gruca, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Rodak, Renata - 131661
dc.contributor.reviewerpl
Ozga, Krzysztof - 131225
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:28:13Z
dc.date.available
2020-07-27T00:28:13Z
dc.date.submittedpl
2016-07-11
dc.fieldofstudypl
filologia rosyjska
dc.identifier.apdpl
diploma-107709-182634
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213969
dc.languagepl
rus
dc.subject.enpl
magic, spell, adjective, colours
dc.subject.otherpl
имя прилагательное, заговор, цвета,
dc.subject.plpl
magia, zaklęcia, przymiotnik, kolory
dc.titlepl
Имя прилагательное в качестве эпитета в русских лечебных заговорах
dc.title.alternativepl
Przymiotnik jako epitet w rosyjskich zaklęciach leczniczych
dc.title.alternativepl
Adjective as epithet in Russian healing spells
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available