Hungarian and Polish Women (1867-1918) – Struggle for Education and Voting Right –

Hungarian and Polish Women (1867-1918) – Struggle for Education and Voting Right –

master
dc.abstract.en˛The period of my essay is the time of dualism, dated from The Compromise of 1867 to the end of the First World War in 1918. I present the development of the institutions dealing with the education of women and their struggle for getting political rights, and also the same situation in Poland in the same period. I study the development and characteristics of the emancipation of women, trying to concentrate on the spreading of the movement from the West in the second half of the 19th century. I also pay attention to the social status of girls and women at the time.I introduce the first chapter, in which I study girls’ education in Hungary, with the history of education in general. Then, I share with the reader the ideas of the most outstanding personalities of women’s emancipation literature of the time, stressing the determining role of women’s clubs and the activity of Mrs Pál Veres in the field of women’s education.Henceforth, I study the types of secondary schools undertaking girls’ education, the higher girls’ schools and girls’grammar schools. Here I present the history of the grammar school named after Mrs Pál Veres, existing since 1896 (that time functioning as a girls’ grammar school). With convinction, I describe women’s secondary education and the effort to end its “illegality” at that time, while also stressing the highly important role in general that the struggle for women’s emancipation played in those days.In the next chapter, I deal with the movement for getting voting rights for women, whereupon I present some views by parliamentary representatives concerning the difference between men and women, their legal status and the limits between the two genders in respect to their public roles and employment.In the second part of my study, I refer to the conditions of Polish women of the period living in the territories of the Austro-Hungarian Monarchy. In my project, I deal with the developing emancipation of women, and the activity and results of women’s movements both in Hungarian and Polish territories. I go into details regarding the question of suffrage and present the educational system of the time, giving concrete examples of girls’schools.With my thesis, my aim is to give an authentic picture about the “steps” women had to take from the beginning of the 19th century, which resulted in today’s Hungary and Poland, where not only men can undertake political, public administration and (other) leading roles, but also representatives of the “fair sex”. I combined my findings on Poland with my experiences there and at the end of this study, to make the connections become more understandable, I stress the most important facts and compare them with their Hungarian counterparts.pl
dc.abstract.plOkres, którym zajmuję się w mojej pracy to czas dualizmu przypadający na lata 1867 - 1918. Zostanie w nim przedstawiony rozwój instytucji zajmujących się edukacją kobiet oraz ich walka o uzyskanie praw politycznych, a także sytuacja mająca miejsce w Polsce w tym okresie. Zajmuję się problemem emancypacji kobiet – jego charakterystyką oraz rozwojem, starając się skupić na rozprzestrzenianiu się tego ruchu z Zachodu w drugiej połowie XIX wieku. Chciałabym także zwrócić uwagę na status społeczny dziewcząt i kobiet w tym czasie.W rozdziale pierwszym przedstawiam historię edukacji dziewcząt na Węgrzech z historią edukacji w tle. Następnie dzielę się z czytelnikiem ideami najwybitniejszych osobowości literatury kobiecej tego okresu, podkreślając decydującą rolę klubów kobiecych i aktywność Pál Veres w dziedzinie edukacji kobiet. Później ukazuję typy szkół związanych z edukacją dziewcząt,tj. liceum ogólnokształcące oraz szkolnictwo wyższe. Przedstawiam historię liceum ogólnokształcącego imienia Pál Veres istniejącego od 1896 roku (w tym czasie funkcjonuje jako liceum ogólnokształcące dla dziewcząt). Opisuję edukację kobiet oraz starania jakie należało podjąć, żeby zakończyć jej "nielegalny" charakter, jednocześnie podkreślając znaczącą rolę walki o prawa kobiet. W następnym rozdziale skupiam się na opisie ruchu walczącego na rzecz uzyskania prawa możliwości głosowania przez kobiety, po czym przedstawiam kilka poglądów głoszonych przez przedstawicieli parlamentu dotyczących różnic między kobietami i mężczyznami, ich statusu prawnego oraz granic między obiema płciami w odniesieniu do ich funkcji publicznych, a także zajmowanego stanowiska.W drugiej części mojej pracy odnoszę się do sytuacji polskich kobiet mieszkających w tym okresie na terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej.W moim projekcie zajmuję się problemem rozwijającego się ruch emancypacji kobiet, przedstawiam jego działalność oraz uzyskane wyniki ruchów kobiecych, zarówno na obszarze Węgier oraz Polski. Szczegółowo opisuję kwestię praw wyborczych oraz ukazuję system edukacji w tym czasie posługując się konkretnymi przykładami szkół dla dziewcząt.Głównym założeniem mojej pracy jest przedstawienie autentycznego obrazu "kroków”, jakie kobiety musiały podjąć od początku XIX wieku, a które wpłynęły na obecny stan panujący na Węgrzech oraz w Polsce, gdzie nie tylko mężczyźni mogą podejmować polityczne czy inne wiodące role, ale także reprezentantki „równouprawnienia”. Moje badania dotyczące Polski są kompilacją moich doświadczeń z pobytu w tym kraju oraz wnioskami wysnutymi w procesie pisania niniejszej pracy, tak aby wspólne powiązania były bardziej zrozumiałe. W pracy podkreśliłam najważniejsze fakty dotyczące Polski oraz porównałam je z sytuacją na Węgrzech.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorVaughan, Patrick - 132497 pl
dc.contributor.authorCsiba, Kittipl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerRobson, Garry - 199785 pl
dc.contributor.reviewerVaughan, Patrick - 132497 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:12:24Z
dc.date.available2020-07-23T23:12:24Z
dc.date.submitted2012-06-15pl
dc.fieldofstudystudia transatlantyckiepl
dc.identifier.apddiploma-64930-136482pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178461
dc.languageengpl
dc.subject.enwomen questionwomen's educationvoting rightpl
dc.subject.plemancipacja kobiet\nedukacja kobiet\nprawo głosupl
dc.titleHungarian and Polish Women (1867-1918) – Struggle for Education and Voting Right –pl
dc.titleHungarian and Polish Women (1867-1918) – Struggle for Education and Voting Right –pl
dc.title.alternativeWęgierskie i polskie kobiety (1867-1918) - Walka o edukację i prawo głosu -pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
˛The period of my essay is the time of dualism, dated from The Compromise of 1867 to the end of the First World War in 1918. I present the development of the institutions dealing with the education of women and their struggle for getting political rights, and also the same situation in Poland in the same period. I study the development and characteristics of the emancipation of women, trying to concentrate on the spreading of the movement from the West in the second half of the 19th century. I also pay attention to the social status of girls and women at the time.I introduce the first chapter, in which I study girls’ education in Hungary, with the history of education in general. Then, I share with the reader the ideas of the most outstanding personalities of women’s emancipation literature of the time, stressing the determining role of women’s clubs and the activity of Mrs Pál Veres in the field of women’s education.Henceforth, I study the types of secondary schools undertaking girls’ education, the higher girls’ schools and girls’grammar schools. Here I present the history of the grammar school named after Mrs Pál Veres, existing since 1896 (that time functioning as a girls’ grammar school). With convinction, I describe women’s secondary education and the effort to end its “illegality” at that time, while also stressing the highly important role in general that the struggle for women’s emancipation played in those days.In the next chapter, I deal with the movement for getting voting rights for women, whereupon I present some views by parliamentary representatives concerning the difference between men and women, their legal status and the limits between the two genders in respect to their public roles and employment.In the second part of my study, I refer to the conditions of Polish women of the period living in the territories of the Austro-Hungarian Monarchy. In my project, I deal with the developing emancipation of women, and the activity and results of women’s movements both in Hungarian and Polish territories. I go into details regarding the question of suffrage and present the educational system of the time, giving concrete examples of girls’schools.With my thesis, my aim is to give an authentic picture about the “steps” women had to take from the beginning of the 19th century, which resulted in today’s Hungary and Poland, where not only men can undertake political, public administration and (other) leading roles, but also representatives of the “fair sex”. I combined my findings on Poland with my experiences there and at the end of this study, to make the connections become more understandable, I stress the most important facts and compare them with their Hungarian counterparts.
dc.abstract.plpl
Okres, którym zajmuję się w mojej pracy to czas dualizmu przypadający na lata 1867 - 1918. Zostanie w nim przedstawiony rozwój instytucji zajmujących się edukacją kobiet oraz ich walka o uzyskanie praw politycznych, a także sytuacja mająca miejsce w Polsce w tym okresie. Zajmuję się problemem emancypacji kobiet – jego charakterystyką oraz rozwojem, starając się skupić na rozprzestrzenianiu się tego ruchu z Zachodu w drugiej połowie XIX wieku. Chciałabym także zwrócić uwagę na status społeczny dziewcząt i kobiet w tym czasie.W rozdziale pierwszym przedstawiam historię edukacji dziewcząt na Węgrzech z historią edukacji w tle. Następnie dzielę się z czytelnikiem ideami najwybitniejszych osobowości literatury kobiecej tego okresu, podkreślając decydującą rolę klubów kobiecych i aktywność Pál Veres w dziedzinie edukacji kobiet. Później ukazuję typy szkół związanych z edukacją dziewcząt,tj. liceum ogólnokształcące oraz szkolnictwo wyższe. Przedstawiam historię liceum ogólnokształcącego imienia Pál Veres istniejącego od 1896 roku (w tym czasie funkcjonuje jako liceum ogólnokształcące dla dziewcząt). Opisuję edukację kobiet oraz starania jakie należało podjąć, żeby zakończyć jej "nielegalny" charakter, jednocześnie podkreślając znaczącą rolę walki o prawa kobiet. W następnym rozdziale skupiam się na opisie ruchu walczącego na rzecz uzyskania prawa możliwości głosowania przez kobiety, po czym przedstawiam kilka poglądów głoszonych przez przedstawicieli parlamentu dotyczących różnic między kobietami i mężczyznami, ich statusu prawnego oraz granic między obiema płciami w odniesieniu do ich funkcji publicznych, a także zajmowanego stanowiska.W drugiej części mojej pracy odnoszę się do sytuacji polskich kobiet mieszkających w tym okresie na terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej.W moim projekcie zajmuję się problemem rozwijającego się ruch emancypacji kobiet, przedstawiam jego działalność oraz uzyskane wyniki ruchów kobiecych, zarówno na obszarze Węgier oraz Polski. Szczegółowo opisuję kwestię praw wyborczych oraz ukazuję system edukacji w tym czasie posługując się konkretnymi przykładami szkół dla dziewcząt.Głównym założeniem mojej pracy jest przedstawienie autentycznego obrazu "kroków”, jakie kobiety musiały podjąć od początku XIX wieku, a które wpłynęły na obecny stan panujący na Węgrzech oraz w Polsce, gdzie nie tylko mężczyźni mogą podejmować polityczne czy inne wiodące role, ale także reprezentantki „równouprawnienia”. Moje badania dotyczące Polski są kompilacją moich doświadczeń z pobytu w tym kraju oraz wnioskami wysnutymi w procesie pisania niniejszej pracy, tak aby wspólne powiązania były bardziej zrozumiałe. W pracy podkreśliłam najważniejsze fakty dotyczące Polski oraz porównałam je z sytuacją na Węgrzech.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Vaughan, Patrick - 132497
dc.contributor.authorpl
Csiba, Kitti
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Robson, Garry - 199785
dc.contributor.reviewerpl
Vaughan, Patrick - 132497
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:12:24Z
dc.date.available
2020-07-23T23:12:24Z
dc.date.submittedpl
2012-06-15
dc.fieldofstudypl
studia transatlantyckie
dc.identifier.apdpl
diploma-64930-136482
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178461
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
women questionwomen's educationvoting right
dc.subject.plpl
emancipacja kobiet\nedukacja kobiet\nprawo głosu
dc.titlepl
Hungarian and Polish Women (1867-1918) – Struggle for Education and Voting Right –
dc.titlepl
Hungarian and Polish Women (1867-1918) – Struggle for Education and Voting Right –
dc.title.alternativepl
Węgierskie i polskie kobiety (1867-1918) - Walka o edukację i prawo głosu -
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Ruda Śląska
1

No access

No Thumbnail Available