Pierwsze studentki historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1897-1925)

master
dc.abstract.enThe dissertation concerns the first female students of art history at the Jagiellonian University. The main part of the work consists of biographies of nine women who, after studies, were engaged in research, teaching or art criticism, often they were employed by museums and scientific institutions. The next section attempts to list the topics and issues studied by female art historians within the discipline and summarizes their chosen career paths. Finally the dissertation analyzes their activities in the field of art criticism on the basis of selected papers and press reviews.pl
dc.abstract.plRozprawa dotyczy pierwszych studentek historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zasadniczą część pracy stanowią biografie dziewięciu kobiet, które po ukończeniu studiów zajęły się działalnością badawczą, dydaktyczną lub krytyczną, niejednokrotnie zatrudniając się w muzeach i instytucjach naukowych. W dalszej części podjęto próbę zestawienia badanych przez historyczki sztuki tematów i zagadnień w obrębie dyscypliny oraz podsumowano wybrane przez nie drogi kariery. W ostatnim rozdziale przeanalizowano ich działalność krytyczną na podstawie wybranych tekstów.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZgórniak, Marek - 100273 pl
dc.contributor.authorSikora, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerZgórniak, Marek - 100273 pl
dc.contributor.reviewerKunińska, Magdalenapl
dc.date.accessioned2022-10-24T21:51:29Z
dc.date.available2022-10-24T21:51:29Z
dc.date.submitted2022-10-24pl
dc.fieldofstudyhistoria sztukipl
dc.identifier.apddiploma-161838-175744pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302475
dc.languagepolpl
dc.subject.enfemale art historians, Jagiellonian University, women, art criticism, female art critics, first female students, Helena d'Abancourt de Franqueville, Konstancja Stępowska, Stefania Zahorska, Henryka Fromowicz-Stillerowa, Zofia Ameisenowa, Maria Gutkowska-Rychlewska, Maria Jarosławiecka-Gąsiorowska, Stanisława Sawicka, Kazimiera Kutrzebiankapl
dc.subject.plhistoryczki sztuki, Uniwersytet Jagielloński, kobiety, krytyka artystyczna, krytyczki sztuki, pierwsze studentki, Helena d'Abancourt de Franqueville, Konstancja Stępowska, Stefania Zahorska, Henryka Fromowicz-Stillerowa, Zofia Ameisenowa, Maria Gutkowska-Rychlewska, Maria Jarosławiecka-Gąsiorowska, Stanisława Sawicka, Kazimiera Kutrzebiankapl
dc.titlePierwsze studentki historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1897-1925)pl
dc.title.alternativeThe first female students of art history at the Jagiellonian University (1897-1925)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The dissertation concerns the first female students of art history at the Jagiellonian University. The main part of the work consists of biographies of nine women who, after studies, were engaged in research, teaching or art criticism, often they were employed by museums and scientific institutions. The next section attempts to list the topics and issues studied by female art historians within the discipline and summarizes their chosen career paths. Finally the dissertation analyzes their activities in the field of art criticism on the basis of selected papers and press reviews.
dc.abstract.plpl
Rozprawa dotyczy pierwszych studentek historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zasadniczą część pracy stanowią biografie dziewięciu kobiet, które po ukończeniu studiów zajęły się działalnością badawczą, dydaktyczną lub krytyczną, niejednokrotnie zatrudniając się w muzeach i instytucjach naukowych. W dalszej części podjęto próbę zestawienia badanych przez historyczki sztuki tematów i zagadnień w obrębie dyscypliny oraz podsumowano wybrane przez nie drogi kariery. W ostatnim rozdziale przeanalizowano ich działalność krytyczną na podstawie wybranych tekstów.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Zgórniak, Marek - 100273
dc.contributor.authorpl
Sikora, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Zgórniak, Marek - 100273
dc.contributor.reviewerpl
Kunińska, Magdalena
dc.date.accessioned
2022-10-24T21:51:29Z
dc.date.available
2022-10-24T21:51:29Z
dc.date.submittedpl
2022-10-24
dc.fieldofstudypl
historia sztuki
dc.identifier.apdpl
diploma-161838-175744
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302475
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
female art historians, Jagiellonian University, women, art criticism, female art critics, first female students, Helena d'Abancourt de Franqueville, Konstancja Stępowska, Stefania Zahorska, Henryka Fromowicz-Stillerowa, Zofia Ameisenowa, Maria Gutkowska-Rychlewska, Maria Jarosławiecka-Gąsiorowska, Stanisława Sawicka, Kazimiera Kutrzebianka
dc.subject.plpl
historyczki sztuki, Uniwersytet Jagielloński, kobiety, krytyka artystyczna, krytyczki sztuki, pierwsze studentki, Helena d'Abancourt de Franqueville, Konstancja Stępowska, Stefania Zahorska, Henryka Fromowicz-Stillerowa, Zofia Ameisenowa, Maria Gutkowska-Rychlewska, Maria Jarosławiecka-Gąsiorowska, Stanisława Sawicka, Kazimiera Kutrzebianka
dc.titlepl
Pierwsze studentki historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1897-1925)
dc.title.alternativepl
The first female students of art history at the Jagiellonian University (1897-1925)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
10
Warsaw
2
Tychy
1

No access

No Thumbnail Available
Collections