Ugoda w ogólnym postępowaniu administracyjnym

master
dc.abstract.enInstitution of settlement is regulated in code of administrative procedure. Settlement understood as a written agreement between the parties. The settlement ends the proceedings (takes effect), if after checking its regularity is approved by the authority running the administrative proceedings. The parties may then conclude a settlement, if justified by the nature of the case (mainly to be disputed), and if this will help to simplify and expedite the procedure, and the law does not preclude. The approved settlement raises the same effects as the decision (administrative act).pl
dc.abstract.plInstytucja ugody uregulowana jest w rozdziale ósmym k.p.a. Ugoda rozumiana jako pisemne porozumienie między stronami postępowania administracyjnego, może być zawarta przed organem administracyjnym pierwszej lub drugiej instancji, przed którym toczy się dane postępowanie. Ugoda kończy postępowanie (dochodzi do skutku), jeżeli po skontrolowaniu jej prawidłowości jest zatwierdzana przez organ prowadzący to postępowanie administracyjne. Strony mogą wtedy zawrzeć ugodę, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy (przede wszystkim musi być sporna) i jeżeli przyczyni się to do uproszczenia i przyspieszenia postępowania, a przepisy prawa nie sprzeciwiają się temu. Zatwierdzona ugoda rodzi takie sama skutki jak decyzja.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWoś, Tadeusz - 132743 pl
dc.contributor.authorKisiała, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKlonowski, Kamil - 128892 pl
dc.contributor.reviewerWoś, Tadeusz - 132743 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:58:44Z
dc.date.available2020-07-25T02:58:44Z
dc.date.submitted2014-09-24pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-89241-112561pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197718
dc.languagepolpl
dc.subject.enSettlement, code of administrative procedurepl
dc.subject.plUgoda, porozumienie, kodeks postępowania administracyjnegopl
dc.titleUgoda w ogólnym postępowaniu administracyjnympl
dc.title.alternativeSettlement in the administrative proceedings.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Institution of settlement is regulated in code of administrative procedure. Settlement understood as a written agreement between the parties. The settlement ends the proceedings (takes effect), if after checking its regularity is approved by the authority running the administrative proceedings. The parties may then conclude a settlement, if justified by the nature of the case (mainly to be disputed), and if this will help to simplify and expedite the procedure, and the law does not preclude. The approved settlement raises the same effects as the decision (administrative act).
dc.abstract.plpl
Instytucja ugody uregulowana jest w rozdziale ósmym k.p.a. Ugoda rozumiana jako pisemne porozumienie między stronami postępowania administracyjnego, może być zawarta przed organem administracyjnym pierwszej lub drugiej instancji, przed którym toczy się dane postępowanie. Ugoda kończy postępowanie (dochodzi do skutku), jeżeli po skontrolowaniu jej prawidłowości jest zatwierdzana przez organ prowadzący to postępowanie administracyjne. Strony mogą wtedy zawrzeć ugodę, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy (przede wszystkim musi być sporna) i jeżeli przyczyni się to do uproszczenia i przyspieszenia postępowania, a przepisy prawa nie sprzeciwiają się temu. Zatwierdzona ugoda rodzi takie sama skutki jak decyzja.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Woś, Tadeusz - 132743
dc.contributor.authorpl
Kisiała, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Klonowski, Kamil - 128892
dc.contributor.reviewerpl
Woś, Tadeusz - 132743
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:58:44Z
dc.date.available
2020-07-25T02:58:44Z
dc.date.submittedpl
2014-09-24
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-89241-112561
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197718
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Settlement, code of administrative procedure
dc.subject.plpl
Ugoda, porozumienie, kodeks postępowania administracyjnego
dc.titlepl
Ugoda w ogólnym postępowaniu administracyjnym
dc.title.alternativepl
Settlement in the administrative proceedings.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Chicago
1
Dublin
1
Tychy
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available