Wpływ telewizji na środowisko kabaretowe w Polsce w latach 1985 – 2011

master
dc.abstract.enIn Poland, an extremely popular form of entertainment is cabaret. Initially, it was the amateur movement, concentrated in a small group and intended only for the spectators present at the audience. But ever since television has began to be interested in cabaret as a new product, the milieu, as well as an art form itself has undergone very clear and an extraordinary metamorphosis.Preceding master’s thesis describes the relationship between television and cabaret scene in Poland since 1985. It is based on qualitative research, in particular participant observation and interviews conducted with representatives of both the environment as a cabaret and television. The basic premise of the work is the thesis that television, following the increased interest in cabaret, significantly influenced the shape and character of the cabaret milieu.The master’s thesis begins with the description of television as a medium and the influence of its basic functions on the recipient. Then describes the history of cabaret since 1881 and also distinguishes phases and events that directly influenced the development of the cabaret in the world and in Poland. The next step is to present the theoretical concept of cabaret, as well as specify the element characteristic of it as art Subsequently it presents the theoretical concepts of cabaret and specifies the characteristics of cabaret as an art. The next chapter presents process of evolution of the cabaret from 1985. At this point the author describes festival PAKA which is now known as the cradle of modern cabaret He also identifies and analyzes the turing point in the recent history of cabaret that is thought to be the moment which began the transformtion of this form of artistic activity into a well-functioning business. Chapter four focuses on the influence of television on the cabaret milieu and the art that it creates. Finally, th results of the research are summerized and conclusions are presented.pl
dc.abstract.otherW Polsce niezwykle popularną formą rozrywki jest kabaret. Początkowo był to ruch amatorski, skupiony w wąskim gronie i przeznaczony jedynie dla widzów obecnych na widowni. Jednak od momentu, w którym telewizja zaczęła interesować się kabaretem jako nowym produktem, środowisko to, jak i sama forma sztuki przeszła niezwykłą i bardzo wyraźną metamorfozę.Praca opisuje relację pomiędzy telewizją, a środowiskiem kabaretowym w Polsce począwszy od 1985 roku.Oparta jest na badaniach jakościowych, w szczególności obserwacji uczestniczącej i wywiadach, przeprowadzanych z przedstawicielami, zarówno środowiska kabaretowego jak i telewizji. Podstawowym założeniem pracy jest teza, że telewizja, po przez zwiększone zainteresowanie kabaretem, istotnie wpłynęła na kształt i charakter całego środowiska kabaretowego.Pierwszym etapem pracy był opis telewizji jako medium i zaznaczenie jego podstawowych funkcji względem odbiorcy. Następnie opisana została historia kabaretu począwszy od 1881 r. Wyróżnione zostały najważniejsze etapy i zdarzenia, które bezpośrednio wpłynęły na rozwój kabaretu na świecie i w Polsce. Kolejnym etapem był przedstawienie koncepcji teoretycznej kabaretu, a także wyszczególnienie elementu charakterystycznych dla niego jako dziedziny sztuki.W kolejnym rozdziale zaprezentowany został proces ewolucji kabaretu począwszy od 1985r. Autor zwraca przy tej okazji szczególną uwagę, na opis festiwalu PAKA, jako kolebki kabaretu znanego dzisiaj, a także wskazuje i analizuje moment przełomowy w najnowszej historii kabaretu, od którego ta forma działalności artystycznej przestała mieć charakter amatorski, a przemieniła się w dobrze funkcjonujący business.W rozdziale czwartym autor posiłkując się poprzednim rozdziałem, opisuje wpływ i rolę telewizji na zmiany jakie zaszły w środowisku kabaretowym i w sztuce przez niego tworzonej.Na koniec autor podsumowuje wyniki swoich badań i prezentuje wnioski.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNiezgoda, Marian - 130964 pl
dc.contributor.authorLipski, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerŚwiątkiewicz-Mośny, Maria - 132346 pl
dc.contributor.reviewerNiezgoda, Marian - 130964 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:17:34Z
dc.date.available2020-07-21T23:17:34Z
dc.date.submitted2011-10-27pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-62647-43253pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176215
dc.subject.encabaret, television, influence, dependence, impactpl
dc.subject.otherkabaret, telewizja, wpływ, zależność, oddziaływaniepl
dc.titleWpływ telewizji na środowisko kabaretowe w Polsce w latach 1985 – 2011pl
dc.title.alternativeThe influence of television on cabaret society in Poland 1985 - 2011pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In Poland, an extremely popular form of entertainment is cabaret. Initially, it was the amateur movement, concentrated in a small group and intended only for the spectators present at the audience. But ever since television has began to be interested in cabaret as a new product, the milieu, as well as an art form itself has undergone very clear and an extraordinary metamorphosis.Preceding master’s thesis describes the relationship between television and cabaret scene in Poland since 1985. It is based on qualitative research, in particular participant observation and interviews conducted with representatives of both the environment as a cabaret and television. The basic premise of the work is the thesis that television, following the increased interest in cabaret, significantly influenced the shape and character of the cabaret milieu.The master’s thesis begins with the description of television as a medium and the influence of its basic functions on the recipient. Then describes the history of cabaret since 1881 and also distinguishes phases and events that directly influenced the development of the cabaret in the world and in Poland. The next step is to present the theoretical concept of cabaret, as well as specify the element characteristic of it as art Subsequently it presents the theoretical concepts of cabaret and specifies the characteristics of cabaret as an art. The next chapter presents process of evolution of the cabaret from 1985. At this point the author describes festival PAKA which is now known as the cradle of modern cabaret He also identifies and analyzes the turing point in the recent history of cabaret that is thought to be the moment which began the transformtion of this form of artistic activity into a well-functioning business. Chapter four focuses on the influence of television on the cabaret milieu and the art that it creates. Finally, th results of the research are summerized and conclusions are presented.
dc.abstract.otherpl
W Polsce niezwykle popularną formą rozrywki jest kabaret. Początkowo był to ruch amatorski, skupiony w wąskim gronie i przeznaczony jedynie dla widzów obecnych na widowni. Jednak od momentu, w którym telewizja zaczęła interesować się kabaretem jako nowym produktem, środowisko to, jak i sama forma sztuki przeszła niezwykłą i bardzo wyraźną metamorfozę.Praca opisuje relację pomiędzy telewizją, a środowiskiem kabaretowym w Polsce począwszy od 1985 roku.Oparta jest na badaniach jakościowych, w szczególności obserwacji uczestniczącej i wywiadach, przeprowadzanych z przedstawicielami, zarówno środowiska kabaretowego jak i telewizji. Podstawowym założeniem pracy jest teza, że telewizja, po przez zwiększone zainteresowanie kabaretem, istotnie wpłynęła na kształt i charakter całego środowiska kabaretowego.Pierwszym etapem pracy był opis telewizji jako medium i zaznaczenie jego podstawowych funkcji względem odbiorcy. Następnie opisana została historia kabaretu począwszy od 1881 r. Wyróżnione zostały najważniejsze etapy i zdarzenia, które bezpośrednio wpłynęły na rozwój kabaretu na świecie i w Polsce. Kolejnym etapem był przedstawienie koncepcji teoretycznej kabaretu, a także wyszczególnienie elementu charakterystycznych dla niego jako dziedziny sztuki.W kolejnym rozdziale zaprezentowany został proces ewolucji kabaretu począwszy od 1985r. Autor zwraca przy tej okazji szczególną uwagę, na opis festiwalu PAKA, jako kolebki kabaretu znanego dzisiaj, a także wskazuje i analizuje moment przełomowy w najnowszej historii kabaretu, od którego ta forma działalności artystycznej przestała mieć charakter amatorski, a przemieniła się w dobrze funkcjonujący business.W rozdziale czwartym autor posiłkując się poprzednim rozdziałem, opisuje wpływ i rolę telewizji na zmiany jakie zaszły w środowisku kabaretowym i w sztuce przez niego tworzonej.Na koniec autor podsumowuje wyniki swoich badań i prezentuje wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Niezgoda, Marian - 130964
dc.contributor.authorpl
Lipski, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Świątkiewicz-Mośny, Maria - 132346
dc.contributor.reviewerpl
Niezgoda, Marian - 130964
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:17:34Z
dc.date.available
2020-07-21T23:17:34Z
dc.date.submittedpl
2011-10-27
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-62647-43253
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176215
dc.subject.enpl
cabaret, television, influence, dependence, impact
dc.subject.otherpl
kabaret, telewizja, wpływ, zależność, oddziaływanie
dc.titlepl
Wpływ telewizji na środowisko kabaretowe w Polsce w latach 1985 – 2011
dc.title.alternativepl
The influence of television on cabaret society in Poland 1985 - 2011
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
2
Bühl
1
Dublin
1
Krakow
1
Myszkow
1
Pionki
1

No access

No Thumbnail Available