Konkurencyjność regionu świętokrzyskiego

master
dc.abstract.enThe study measured the intellectual capital of Polish regions using a model prepared by the author. Intellectual capital is considered here as one of the factors of regional competitiveness. The last part of the work is to test the thesis about the investment attractiveness of the region depending on the level of the synthetic index of intellectual capital. The theoretical part of the work is concentrated on issues of regional development, regional competitiveness and regional intellectual capital.pl
dc.abstract.plW pracy dokonano pomiaru kapitału intelektualnego polskich województw za pomocą przygotowanego przez autora modelu. Kapitał intelektualny rozważany jest tu jako jeden z czynników konkurencyjności regionów. Ostatnim elementem pracy jest sprawdzenie prawdziwości tezy o zależności atrakcyjności inwestycyjnej regionu od poziomu syntetycznego indeksu kapitału intelektualnego. Część teoretyczna pracy została poświęcona zagadnieniom rozwoju regionalnego, konkurencyjności regionów oraz kapitału intelektualnego regionów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorWisła, Rafał - 132652 pl
dc.contributor.authorLubacha, Judytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerOkoń-Horodyńska, Ewa - 131148 pl
dc.contributor.reviewerWisła, Rafał - 132652 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:38:25Z
dc.date.available2020-07-24T17:38:25Z
dc.date.submitted2013-07-02pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-76343-67926pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189006
dc.languagepolpl
dc.subject.enregional competitiveness-intellectual capital of regions-investment attractiveness of regions-regional developmentpl
dc.subject.platrakcyjność inwestycyjna-kapitał intelektualny regionów-konkurencyjność regionów-rozwój regionalnypl
dc.titleKonkurencyjność regionu świętokrzyskiegopl
dc.title.alternativeThe competitiveness of the swietokrzyskipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study measured the intellectual capital of Polish regions using a model prepared by the author. Intellectual capital is considered here as one of the factors of regional competitiveness. The last part of the work is to test the thesis about the investment attractiveness of the region depending on the level of the synthetic index of intellectual capital. The theoretical part of the work is concentrated on issues of regional development, regional competitiveness and regional intellectual capital.
dc.abstract.plpl
W pracy dokonano pomiaru kapitału intelektualnego polskich województw za pomocą przygotowanego przez autora modelu. Kapitał intelektualny rozważany jest tu jako jeden z czynników konkurencyjności regionów. Ostatnim elementem pracy jest sprawdzenie prawdziwości tezy o zależności atrakcyjności inwestycyjnej regionu od poziomu syntetycznego indeksu kapitału intelektualnego. Część teoretyczna pracy została poświęcona zagadnieniom rozwoju regionalnego, konkurencyjności regionów oraz kapitału intelektualnego regionów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.contributor.authorpl
Lubacha, Judyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Okoń-Horodyńska, Ewa - 131148
dc.contributor.reviewerpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:38:25Z
dc.date.available
2020-07-24T17:38:25Z
dc.date.submittedpl
2013-07-02
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-76343-67926
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189006
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
regional competitiveness-intellectual capital of regions-investment attractiveness of regions-regional development
dc.subject.plpl
atrakcyjność inwestycyjna-kapitał intelektualny regionów-konkurencyjność regionów-rozwój regionalny
dc.titlepl
Konkurencyjność regionu świętokrzyskiego
dc.title.alternativepl
The competitiveness of the swietokrzyski
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Dublin
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Kielce
1
Poznan
1
Radom
1
Siedlce
1

No access

No Thumbnail Available