Satysfakcja zawodowa pracowników Domu Pomocy Społecznej na tle wybranych czynników środowiska pracy

master
dc.abstract.enSatisfaction is a subjective feeling of worker leading to many positive effects of human activity at work. Health services provided by medical personnel are the foundation of any health care system. Occupation should provide satisfaction, motivation to work and it must be a source of self-realization. It seems important to conduct a survey to determine the level of satisfaction of that professional group. The aim of this study is to know the opinion of the staff of the nursing home for the mentally retarded on selected work environment factors affecting the sense of job satisfaction. The study was performed by using a diagnostic survey questionnaire of our own conducted among a group of 18 nurses and 38 caregivers. It showed that the nurses as well as people living in rural areas, women and people with higher financial status feel greater satisfaction with their profession. The relationship between education, number of children, length of employment, marital status and the level of perceived satisfaction was not stated. The aspects that give the greatest level of satisfaction are: stability of employment, gratitude from pupils, interpersonal relationships whereas the lowest level of satisfaction give the appreciation from the superior, professional development and recognition bonus. Physical factors which affect the work in a negative way are the cigarette smoke, noise and work overload. There is a need to improve the working conditions among the respondents as well as the career planning, specialized training and positive reinforcement to facilitate the people management, increase motivation and a positive self-esteem. The staff should be valued for their work, because it is an effective and rewarding motivational tool.pl
dc.abstract.plSatysfakcja jest subiektywnym odczuciem pracownika prowadzącym do wielu pozytywnych efektów funkcjonowania człowieka w pracy. Usługi zdrowotne świadczone przez personel medyczny są fundamentem każdego systemu ochrony zdrowia. Wykonywany zawód powinien dostarczać zadowolenie, być motorem do działania, źródłem samorealizacji. Wydaje się więc istotne badanie mające na uwadze określenie poziomu satysfakcji wspomnianej grupy zawodowej. Celem niniejszej pracy jest poznanie opinii pracowników Domu Pomocy Społecznej dla psychicznie chorych na temat wybranych czynników środowiska pracy wpływających na poczucie satysfakcji zawodowej. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji w grupie 18 pielęgniarek i 38 opiekunów. Wykazały one, że większą satysfakcję z wykonywanego zawodu odczuwają pielęgniarki, osoby zamieszkujące wieś, kobiety i osoby z wyższym statusem materialnym. Nie stwierdziły zaś zależności statystycznej pomiędzy wykształceniem, ilością posiadanych dzieci, stażem pracy, stanem cywilnym, a poziomem odczuwanej satysfakcji. Aspektem dającym największe źródło zadowolenia są: stabilność zatrudnienia, wdzięczność od podopiecznych, stosunki interpersonalne, najmniejszym zaś: uznanie dyrektora, rozwój zawodowy, premia uznaniowa. Czynniki fizyczne negatywnie wpływające na pracę to: dym papierosowy, hałas i przeciążenie pracą. Wśród badanych istnieje potrzeba poprawy warunków pracy, planowania rozwoju zawodowego, specjalistycznych szkoleń i pozytywnych wzmocnień co ułatwi kierowanie ludźmi, zwiększy zaangażowanie, poczucie własnej wartości. Personel powinien być ceniony za wykonaną pracę, bo to skuteczne narzędzie motywacyjne przynoszące satysfakcję.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.contributor.authorSopata, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.contributor.reviewerModrzejewski, Maciej - 131009 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:10:48Z
dc.date.available2020-07-24T18:10:48Z
dc.date.submitted2013-10-25pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-76917-151493pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189512
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: satisfaction, work environment, factor, nurse, caregiver.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: satysfakcja, środowisko pracy, czynnik, pielęgniarka, opiekun.pl
dc.titleSatysfakcja zawodowa pracowników Domu Pomocy Społecznej na tle wybranych czynników środowiska pracypl
dc.title.alternativeCareer Satisfaction of the nursing home staff to selected work environment factors.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Satisfaction is a subjective feeling of worker leading to many positive effects of human activity at work. Health services provided by medical personnel are the foundation of any health care system. Occupation should provide satisfaction, motivation to work and it must be a source of self-realization. It seems important to conduct a survey to determine the level of satisfaction of that professional group. The aim of this study is to know the opinion of the staff of the nursing home for the mentally retarded on selected work environment factors affecting the sense of job satisfaction. The study was performed by using a diagnostic survey questionnaire of our own conducted among a group of 18 nurses and 38 caregivers. It showed that the nurses as well as people living in rural areas, women and people with higher financial status feel greater satisfaction with their profession. The relationship between education, number of children, length of employment, marital status and the level of perceived satisfaction was not stated. The aspects that give the greatest level of satisfaction are: stability of employment, gratitude from pupils, interpersonal relationships whereas the lowest level of satisfaction give the appreciation from the superior, professional development and recognition bonus. Physical factors which affect the work in a negative way are the cigarette smoke, noise and work overload. There is a need to improve the working conditions among the respondents as well as the career planning, specialized training and positive reinforcement to facilitate the people management, increase motivation and a positive self-esteem. The staff should be valued for their work, because it is an effective and rewarding motivational tool.
dc.abstract.plpl
Satysfakcja jest subiektywnym odczuciem pracownika prowadzącym do wielu pozytywnych efektów funkcjonowania człowieka w pracy. Usługi zdrowotne świadczone przez personel medyczny są fundamentem każdego systemu ochrony zdrowia. Wykonywany zawód powinien dostarczać zadowolenie, być motorem do działania, źródłem samorealizacji. Wydaje się więc istotne badanie mające na uwadze określenie poziomu satysfakcji wspomnianej grupy zawodowej. Celem niniejszej pracy jest poznanie opinii pracowników Domu Pomocy Społecznej dla psychicznie chorych na temat wybranych czynników środowiska pracy wpływających na poczucie satysfakcji zawodowej. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji w grupie 18 pielęgniarek i 38 opiekunów. Wykazały one, że większą satysfakcję z wykonywanego zawodu odczuwają pielęgniarki, osoby zamieszkujące wieś, kobiety i osoby z wyższym statusem materialnym. Nie stwierdziły zaś zależności statystycznej pomiędzy wykształceniem, ilością posiadanych dzieci, stażem pracy, stanem cywilnym, a poziomem odczuwanej satysfakcji. Aspektem dającym największe źródło zadowolenia są: stabilność zatrudnienia, wdzięczność od podopiecznych, stosunki interpersonalne, najmniejszym zaś: uznanie dyrektora, rozwój zawodowy, premia uznaniowa. Czynniki fizyczne negatywnie wpływające na pracę to: dym papierosowy, hałas i przeciążenie pracą. Wśród badanych istnieje potrzeba poprawy warunków pracy, planowania rozwoju zawodowego, specjalistycznych szkoleń i pozytywnych wzmocnień co ułatwi kierowanie ludźmi, zwiększy zaangażowanie, poczucie własnej wartości. Personel powinien być ceniony za wykonaną pracę, bo to skuteczne narzędzie motywacyjne przynoszące satysfakcję.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.contributor.authorpl
Sopata, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.contributor.reviewerpl
Modrzejewski, Maciej - 131009
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:10:48Z
dc.date.available
2020-07-24T18:10:48Z
dc.date.submittedpl
2013-10-25
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-76917-151493
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189512
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: satisfaction, work environment, factor, nurse, caregiver.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: satysfakcja, środowisko pracy, czynnik, pielęgniarka, opiekun.
dc.titlepl
Satysfakcja zawodowa pracowników Domu Pomocy Społecznej na tle wybranych czynników środowiska pracy
dc.title.alternativepl
Career Satisfaction of the nursing home staff to selected work environment factors.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Poznan
3
Warsaw
3
Krakow
2
Milanówek
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Zabrze
1
Żory
1

No access

No Thumbnail Available