Prawo urzędnicze jako pogranicze prawa administracyjnego i prawa pracy

licenciate
dc.abstract.enClerical law is a set of norms regulating the legal status of public officials. In the doctrine, over the years and social changes, a dispute has arisen over whether these regulations belong to the appropriate branch of law. Decades ago, the status of officials was not subject to discussion and their legal position was regulated solely by administrative law. Today, however, in the era of the interpenetration of the branches of law, a certain border has become blurred, and the classification of clerical law is not so clear. The public-law nature of administrative law has given way to the privatized reality of contemporary Poland and has surrendered some of its dogmas to private law. Balancing on the border of two branches of law may, contrary to appearances, bring a better result than rigid attachment and subordination to one discipline of law. This work presents the official law, its specificity, and the reasons for qualifying it to branches of law over the years, which will allow us to determine whether official law can be perceived as the borderline of branches of law.pl
dc.abstract.plPrawo urzędnicze to zespół norm regulujących status prawny funkcjonariuszy publicznych. W doktrynie na przestrzeni lat i przemian społecznych powstał spór dotyczący przynależności owych unormowań do właściwej gałęzi prawa. Przed dziesiątkami lat status urzędników nie podlegał dyskusjom i ich pozycja prawna była uregulowana wyłącznie przez prawo administracyjne. Dzisiaj natomiast, w dobie przenikania się wzajemnie gałęzi prawa, zatarła się pewna granica i klasyfikacja prawa urzędniczego nie jest już taka jasna. Publicznoprawny charakter prawa administracyjnego ustąpił miejsca sprywatyzowanej rzeczywistości współczesnej Polski i oddał część swoich dogmatów prawu prywatnemu. Balansowanie na granicy dwóch gałęzi prawa może, wbrew pozorom przynieść lepszy skutek aniżeli sztywne przywiązanie i podporządkowanie jednej dyscyplinie prawa. Niniejsza praca przedstawia prawo urzędnicze, jego specyfikę i przyczyny zakwalifikowania do poszczególnych gałęzi prawa na przestrzeni lat, co pozwoli ustalić, czy prawo urzędnicze może być postrzegane jako pogranicze gałęzi prawa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzłowiekowska, Joanna - 127667 pl
dc.contributor.authorArchacka, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCzłowiekowska, Joanna - 127667 pl
dc.contributor.reviewerDąbek, Dorota - 127695 pl
dc.date.accessioned2022-06-30T21:47:23Z
dc.date.available2022-06-30T21:47:23Z
dc.date.submitted2022-06-29pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-159455-273894pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293958
dc.languagepolpl
dc.subject.enclerical law, administrative law, labour law, borderline law, officials, branches of law, private law, public law, legal statuspl
dc.subject.plprawo urzędnicze, prawo administracyjne, prawo pracy, pogranicze prawa, urzędnicy, gałęzie prawa, prawo prywatne, prawo publiczne, status prawnypl
dc.titlePrawo urzędnicze jako pogranicze prawa administracyjnego i prawa pracypl
dc.title.alternativeClerical law as a border between administrative law and labour lawpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Clerical law is a set of norms regulating the legal status of public officials. In the doctrine, over the years and social changes, a dispute has arisen over whether these regulations belong to the appropriate branch of law. Decades ago, the status of officials was not subject to discussion and their legal position was regulated solely by administrative law. Today, however, in the era of the interpenetration of the branches of law, a certain border has become blurred, and the classification of clerical law is not so clear. The public-law nature of administrative law has given way to the privatized reality of contemporary Poland and has surrendered some of its dogmas to private law. Balancing on the border of two branches of law may, contrary to appearances, bring a better result than rigid attachment and subordination to one discipline of law. This work presents the official law, its specificity, and the reasons for qualifying it to branches of law over the years, which will allow us to determine whether official law can be perceived as the borderline of branches of law.
dc.abstract.plpl
Prawo urzędnicze to zespół norm regulujących status prawny funkcjonariuszy publicznych. W doktrynie na przestrzeni lat i przemian społecznych powstał spór dotyczący przynależności owych unormowań do właściwej gałęzi prawa. Przed dziesiątkami lat status urzędników nie podlegał dyskusjom i ich pozycja prawna była uregulowana wyłącznie przez prawo administracyjne. Dzisiaj natomiast, w dobie przenikania się wzajemnie gałęzi prawa, zatarła się pewna granica i klasyfikacja prawa urzędniczego nie jest już taka jasna. Publicznoprawny charakter prawa administracyjnego ustąpił miejsca sprywatyzowanej rzeczywistości współczesnej Polski i oddał część swoich dogmatów prawu prywatnemu. Balansowanie na granicy dwóch gałęzi prawa może, wbrew pozorom przynieść lepszy skutek aniżeli sztywne przywiązanie i podporządkowanie jednej dyscyplinie prawa. Niniejsza praca przedstawia prawo urzędnicze, jego specyfikę i przyczyny zakwalifikowania do poszczególnych gałęzi prawa na przestrzeni lat, co pozwoli ustalić, czy prawo urzędnicze może być postrzegane jako pogranicze gałęzi prawa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Człowiekowska, Joanna - 127667
dc.contributor.authorpl
Archacka, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Człowiekowska, Joanna - 127667
dc.contributor.reviewerpl
Dąbek, Dorota - 127695
dc.date.accessioned
2022-06-30T21:47:23Z
dc.date.available
2022-06-30T21:47:23Z
dc.date.submittedpl
2022-06-29
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-159455-273894
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293958
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
clerical law, administrative law, labour law, borderline law, officials, branches of law, private law, public law, legal status
dc.subject.plpl
prawo urzędnicze, prawo administracyjne, prawo pracy, pogranicze prawa, urzędnicy, gałęzie prawa, prawo prywatne, prawo publiczne, status prawny
dc.titlepl
Prawo urzędnicze jako pogranicze prawa administracyjnego i prawa pracy
dc.title.alternativepl
Clerical law as a border between administrative law and labour law
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
2
Bydgoszcz
1
Lublin
1
Rzeszów
1
Zdunska Wola
1

No access

No Thumbnail Available