Okoliczności wpływające na surowszy wymiar kary a znamiona strony podmiotowej

master
dc.abstract.enThe purpose of this study is to examine whether the elements of the subjective side of a crime are applicable to the circumstances affecting a more severe penalty, specifically the extraordinary aggravation of penalty and the circumstances affecting the penalty under Article 53 § 2 of the Criminal Code.This study consists of four chapters. The first chapter presents the criteria distinguishing the extraordinary aggravation of penalty from the aggravated type of crime and from the circumstances affecting the judicial assessment of punishment under Article 53 § 2 of the Criminal Code. The next part of the work includes a brief description of the elements of the subjective side of a crime. The third chapter analyses four circumstances affecting the severity of the penalty, i.e. misdemeanour of a hooligan character (Art. 57a § 1 CC), fleeing from the scene of an incident (Art. 178 § 1 CC. ), consumption of alcohol or use of an intoxicant between the incident and submission to a test to determine the alcohol content or presence of an intoxicant in the organism (Art. 178 § 1 NCC) and commission of the crime in complicity with a minor (Art. 53 § 2 CC). The final chapter presents arguments for the application of the elements of the subjective side of a crime to circumstances affecting the severity of the penalty.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zbadanie, czy znamiona strony podmiotowej znajdują zastosowanie do okoliczności wpływających na surowszy wymiar kary, a konkretnie nadzwyczajnego obostrzenia kary oraz okoliczności wpływających na wymiar kary z art. 53 § 2 k.k.Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono kryteria odróżniające nadzwyczajne obostrzenie kary od typu kwalifikowanego oraz od okoliczności wpływających na sądowy wymiar kary z art. 53 § 2 k.k. Kolejna część pracy obejmuje zwięzłe omówienie znamion strony podmiotowej. Trzeci rozdział to analiza czterech okoliczności wpływających na surowszy wymiar kary, tj. występku o charakterze chuligańskim (art. 57a § 1 k.k.), zbiegnięcia z miejsca zdarzenia wypadku komunikacyjnego (art. 178 § 1 k.k.), spożywania alkoholu lub zażywaniu środka odurzającego pomiędzy zdarzeniem komunikacyjnym a poddaniem się badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego (art. 178 § 1 n.k.k.) oraz popełnienia przestępstwa wspólnie z nieletnim (art. 53 § 2 k.k.). Ostatni rozdział przedstawia argumenty przemawiające za stosowaniem znamion strony podmiotowej do okoliczności wpływających na surowszy wymiar kary.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.authorKędzior, Stanisławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.reviewerKardas, Piotr - 128658 pl
dc.date.accessioned2023-07-04T21:40:07Z
dc.date.available2023-07-04T21:40:07Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-167552-263229pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313989
dc.languagepolpl
dc.subject.encriminal law, penalty, imposition of penalty, circumstances affecting the penalty, circumstances affecting the severity of the penalty, extraordinary aggravation of penalty, court imposed penalty, statutory imposed penalty, subjective side of a crime, elements of the subjective side of a crime, intentional crime, unintentional crimepl
dc.subject.plprawo karne, kara, wymiar kary, okoliczności wpływające na wymiar kary, okoliczności wpływające na surowszy wymiar kary, nadzwyczajne obostrzenie kary, sądowy wymiar kary, ustawowy wymiar kary, strona podmiotowa, znamiona strony podmiotowej, umyślność, nieumyślnośćpl
dc.titleOkoliczności wpływające na surowszy wymiar kary a znamiona strony podmiotowejpl
dc.title.alternativeCircumstances affecting the severity of the penalty and the elements of the subjective side of a crimepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study is to examine whether the elements of the subjective side of a crime are applicable to the circumstances affecting a more severe penalty, specifically the extraordinary aggravation of penalty and the circumstances affecting the penalty under Article 53 § 2 of the Criminal Code.This study consists of four chapters. The first chapter presents the criteria distinguishing the extraordinary aggravation of penalty from the aggravated type of crime and from the circumstances affecting the judicial assessment of punishment under Article 53 § 2 of the Criminal Code. The next part of the work includes a brief description of the elements of the subjective side of a crime. The third chapter analyses four circumstances affecting the severity of the penalty, i.e. misdemeanour of a hooligan character (Art. 57a § 1 CC), fleeing from the scene of an incident (Art. 178 § 1 CC. ), consumption of alcohol or use of an intoxicant between the incident and submission to a test to determine the alcohol content or presence of an intoxicant in the organism (Art. 178 § 1 NCC) and commission of the crime in complicity with a minor (Art. 53 § 2 CC). The final chapter presents arguments for the application of the elements of the subjective side of a crime to circumstances affecting the severity of the penalty.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy znamiona strony podmiotowej znajdują zastosowanie do okoliczności wpływających na surowszy wymiar kary, a konkretnie nadzwyczajnego obostrzenia kary oraz okoliczności wpływających na wymiar kary z art. 53 § 2 k.k.Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono kryteria odróżniające nadzwyczajne obostrzenie kary od typu kwalifikowanego oraz od okoliczności wpływających na sądowy wymiar kary z art. 53 § 2 k.k. Kolejna część pracy obejmuje zwięzłe omówienie znamion strony podmiotowej. Trzeci rozdział to analiza czterech okoliczności wpływających na surowszy wymiar kary, tj. występku o charakterze chuligańskim (art. 57a § 1 k.k.), zbiegnięcia z miejsca zdarzenia wypadku komunikacyjnego (art. 178 § 1 k.k.), spożywania alkoholu lub zażywaniu środka odurzającego pomiędzy zdarzeniem komunikacyjnym a poddaniem się badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego (art. 178 § 1 n.k.k.) oraz popełnienia przestępstwa wspólnie z nieletnim (art. 53 § 2 k.k.). Ostatni rozdział przedstawia argumenty przemawiające za stosowaniem znamion strony podmiotowej do okoliczności wpływających na surowszy wymiar kary.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.authorpl
Kędzior, Stanisław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.reviewerpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.date.accessioned
2023-07-04T21:40:07Z
dc.date.available
2023-07-04T21:40:07Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-167552-263229
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313989
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
criminal law, penalty, imposition of penalty, circumstances affecting the penalty, circumstances affecting the severity of the penalty, extraordinary aggravation of penalty, court imposed penalty, statutory imposed penalty, subjective side of a crime, elements of the subjective side of a crime, intentional crime, unintentional crime
dc.subject.plpl
prawo karne, kara, wymiar kary, okoliczności wpływające na wymiar kary, okoliczności wpływające na surowszy wymiar kary, nadzwyczajne obostrzenie kary, sądowy wymiar kary, ustawowy wymiar kary, strona podmiotowa, znamiona strony podmiotowej, umyślność, nieumyślność
dc.titlepl
Okoliczności wpływające na surowszy wymiar kary a znamiona strony podmiotowej
dc.title.alternativepl
Circumstances affecting the severity of the penalty and the elements of the subjective side of a crime
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dębica
1
Katowice
1
Krakow
1
Radom
1
Warsaw
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available
Collections