Audyt finansowy w przedsiębiorstwie

master
dc.abstract.enThe goal of the master's thesis is to learn about the latest trends in financial audit using the literature review method. It involves collecting the right amount of articles about the subject, studying them and collecting observations. The review of the scientific literature is examined using explicit, detailed and repetitive methods. Drawing conclusions from research, in recent years, a very common topic was quality and risk, which shows us that there are still knowledge gaps in a given topic. The results mostly show that in recent years efforts have been made to improve the audit performance so that they are carried out as reliably as possible.pl
dc.abstract.plCelem pracy magisterskiej jest zapoznanie się z najnowszymi trendami dotyczącymi audytu finansowego, przy wykorzystaniu metody przeglądu literatury. Polega ona na zebraniu odpowiedniej ilości artykułów dotyczących badanego, przestudiowaniu ich oraz zebraniu obserwacji. Przegląd literatury naukowej jest badane za pomocą jawnych, szczegółowych oraz powtarzalnych metod. Wyciągając wnioski z badań ,ostatnimi laty, bardzo częstym poruszanym tematem była jakość oraz ryzyko co pokazuję nam, że nadal występują luki wiedzy w zakresie danego tematu. Wyniki w większości wskazują na to, że przez ostatnie lata starano się usprawniać działanie audytu, tak aby przeprowadzane były jak najbardziej wiarygodnie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.authorDzień, Robertpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:47:56Z
dc.date.available2020-07-28T05:47:56Z
dc.date.submitted2020-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-139734-268854pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240376
dc.languagepolpl
dc.subject.enFinancial Audit, Internal audit, literature reviewpl
dc.subject.plAudyt finansowy, Audyt wewnętrzny, przegląd literaturypl
dc.titleAudyt finansowy w przedsiębiorstwiepl
dc.title.alternativeFinancial audit. Literature review resultspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of the master's thesis is to learn about the latest trends in financial audit using the literature review method. It involves collecting the right amount of articles about the subject, studying them and collecting observations. The review of the scientific literature is examined using explicit, detailed and repetitive methods. Drawing conclusions from research, in recent years, a very common topic was quality and risk, which shows us that there are still knowledge gaps in a given topic. The results mostly show that in recent years efforts have been made to improve the audit performance so that they are carried out as reliably as possible.
dc.abstract.plpl
Celem pracy magisterskiej jest zapoznanie się z najnowszymi trendami dotyczącymi audytu finansowego, przy wykorzystaniu metody przeglądu literatury. Polega ona na zebraniu odpowiedniej ilości artykułów dotyczących badanego, przestudiowaniu ich oraz zebraniu obserwacji. Przegląd literatury naukowej jest badane za pomocą jawnych, szczegółowych oraz powtarzalnych metod. Wyciągając wnioski z badań ,ostatnimi laty, bardzo częstym poruszanym tematem była jakość oraz ryzyko co pokazuję nam, że nadal występują luki wiedzy w zakresie danego tematu. Wyniki w większości wskazują na to, że przez ostatnie lata starano się usprawniać działanie audytu, tak aby przeprowadzane były jak najbardziej wiarygodnie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.authorpl
Dzień, Robert
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:47:56Z
dc.date.available
2020-07-28T05:47:56Z
dc.date.submittedpl
2020-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-139734-268854
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240376
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Financial Audit, Internal audit, literature review
dc.subject.plpl
Audyt finansowy, Audyt wewnętrzny, przegląd literatury
dc.titlepl
Audyt finansowy w przedsiębiorstwie
dc.title.alternativepl
Financial audit. Literature review results
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
139
Views per month
Views per city
Warsaw
27
Wroclaw
15
Krakow
11
Poznan
11
Sucha Beskidzka
8
Lodz
5
Lublin
4
Wieliczka
4
Dominow
3
Jarosław
3

No access

No Thumbnail Available