Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego w latach 2006-2014

master
dc.abstract.enThe paper presents the analysis of the socio-economic development of the poviats of thePodkarpackie voivodeship in the years 2006 - 2014. The introductory part describes the basicissues connected with regional and local development together with the description of chosenregional development theories. The characteristics of the following macroeconomic variablesare as follows: industrial output per capita, gross fixed assets per capita, per capitaGDP, unemployment rates and wages, for individual poviats. Based on the diagnostic variables,their spatial differentiation has been shown in different parts of the PodkarpackieVoivodeship. Subsequently, groups were selected by means of selected sooty indicators. As aresult of the analysis, the poviats were divided according to the level of socio-economic development.Diagnostic variables show their spatial differentiation in particular poviats of thePodkarpackie Voivodeship. Subsequently, groups were selected by means of selected taxonomicindicators. As a result of the analysis, the poviats were divided according to the levelof social and economic development.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia analizę rozwoju społeczno - gospodarczego powiatów województwa podkarpackiegow latach 2006 – 2014. W części wprowadzającej opisane zostały podstawowezagadnienia związane z rozwojem regionalnym i lokalnym wraz z opisem wybranych teoriirozwoju regionalnego. W dalszej części została przeprowadzona charakterystyka następującychzmiennych makroekonomicznych: produkcji sprzedanej przemysłu na mieszkańca, wartościbrutto środków trwałych na mieszkańca, inwestycji na mieszkańca, stopy bezrobociaoraz poziomu płac, w odniesieniu do poszczególnych powiatów. Na podstawie zmiennychdiagnostycznych pokazane zostało ich przestrzenne zróżnicowanie w poszczególnych powiatachwojewództwa podkarpackiego. Następnie przy pomocy wybranych wskaźników taksonomicznychwyznaczone zostały grupy. W efekcie przeprowadzonej analizy powiaty zostałypodzielone ze względu na poziom rozwoju społeczno – ekonomicznego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.authorMarszalec, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.reviewerMiklaszewska, Ewa - 130599 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:13:00Z
dc.date.available2020-07-27T09:13:00Z
dc.date.submitted2017-05-11pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-116669-117336pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221935
dc.languagepolpl
dc.subject.enpoviats – region – socio-economic development – taxonomypl
dc.subject.plregion - rozwój społeczno – gospodarczy – powiaty – taksonomiapl
dc.titleAnaliza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego w latach 2006-2014pl
dc.title.alternativeAnalysis of socio – economic development of poviats of the Podkarpackie voivodeship In the years 2006 - 2014pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper presents the analysis of the socio-economic development of the poviats of thePodkarpackie voivodeship in the years 2006 - 2014. The introductory part describes the basicissues connected with regional and local development together with the description of chosenregional development theories. The characteristics of the following macroeconomic variablesare as follows: industrial output per capita, gross fixed assets per capita, per capitaGDP, unemployment rates and wages, for individual poviats. Based on the diagnostic variables,their spatial differentiation has been shown in different parts of the PodkarpackieVoivodeship. Subsequently, groups were selected by means of selected sooty indicators. As aresult of the analysis, the poviats were divided according to the level of socio-economic development.Diagnostic variables show their spatial differentiation in particular poviats of thePodkarpackie Voivodeship. Subsequently, groups were selected by means of selected taxonomicindicators. As a result of the analysis, the poviats were divided according to the levelof social and economic development.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia analizę rozwoju społeczno - gospodarczego powiatów województwa podkarpackiegow latach 2006 – 2014. W części wprowadzającej opisane zostały podstawowezagadnienia związane z rozwojem regionalnym i lokalnym wraz z opisem wybranych teoriirozwoju regionalnego. W dalszej części została przeprowadzona charakterystyka następującychzmiennych makroekonomicznych: produkcji sprzedanej przemysłu na mieszkańca, wartościbrutto środków trwałych na mieszkańca, inwestycji na mieszkańca, stopy bezrobociaoraz poziomu płac, w odniesieniu do poszczególnych powiatów. Na podstawie zmiennychdiagnostycznych pokazane zostało ich przestrzenne zróżnicowanie w poszczególnych powiatachwojewództwa podkarpackiego. Następnie przy pomocy wybranych wskaźników taksonomicznychwyznaczone zostały grupy. W efekcie przeprowadzonej analizy powiaty zostałypodzielone ze względu na poziom rozwoju społeczno – ekonomicznego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.authorpl
Marszalec, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.reviewerpl
Miklaszewska, Ewa - 130599
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:13:00Z
dc.date.available
2020-07-27T09:13:00Z
dc.date.submittedpl
2017-05-11
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-116669-117336
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221935
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
poviats – region – socio-economic development – taxonomy
dc.subject.plpl
region - rozwój społeczno – gospodarczy – powiaty – taksonomia
dc.titlepl
Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego w latach 2006-2014
dc.title.alternativepl
Analysis of socio – economic development of poviats of the Podkarpackie voivodeship In the years 2006 - 2014
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
1
Gdansk
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available