Zur Übersetzung ins Polnische von mehrfach zusammengesetzten Sätzen am Beispiel ausgewählter Werke von Thomas Mann. Eine Analyse mit eigenem Kommentar

master
dc.abstract.enThe aim of thereof master’s thesis is an attempt to perform a translation analysis of the complex-compound sentences based on selected examples from Thomas Mann’s prose. The theoretical part of work includes definitions and theories deriving from German’s authors publications. Twenty translations of the complex-compound sentences into Polish have been submitted to the translation analysis. The main purpose of the analysis was to determine whether in the polish translation the original syntax should be kept or the translation ought to be adjusted to the polish reader by dividing sentences into shorter ones , all to make the reading comprehension easier. Further a question arose: how big the interference of a translator into the original translation especially in the aspect of syntax might be ? The compared case was if the sentences translated into Polish were kept in the same syntax form, in particular cases the own propositions of translation with exact explanation were given. The conclusions resulting from the performed analysis provide that the majority of translators decide not to interfere with the original syntax to avoid influencing the stylistics of the output sentences. However, in many cases syntax must be adjusted to the Polish reader because the equivalent translation in this certain aspect might result in developing difficulties with text comprehension. Modifications in the syntax might be found only in situations when the translator have decided that this is an inevitable thing to do.pl
dc.abstract.otherDer Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist ein Versuch der Übersetzungsanalyse von mehrfach zusammengesetzten Sätzen. Aufgrund der ausgewählten Fragmente der Thomas Mann - Werke werden die Übersetzungen ins Polnische mit dem Original konfrontiert. Anhand der Übersetzungen wird geprüft, ob die Struktur der mehrfach zusammengesetzten Sätze ins Polnische wiedergegeben wurde und wenn nicht, was die Gründe dafür sind.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest próba przeprowadzenia analizy tłumaczeniowej zdań wielokrotnie złożonych na podstawie wybranych przykładów z prozy Tomasza Manna. W części teoretycznej przedstawione zostały definicje i teorie zaczerpnięte z publikacji niemieckich autorów. Analizie translatorycznej poddane zostało dwadzieścia tłumaczeń na język polski zdań wielokrotnie złożonych. Głównym celem analizy było ustalenie, czy w przekładzie na język polski powinna zostać zachowana oryginalna składnia, czy należy dostosować tłumaczenie do polskiego odbiorcy dzieląc zdania na krótsze, aby ułatwić zrozumienie tekstu. Powstało pytanie jak dalece tłumacz może ingerować w tekst wyjściowy przede wszystkim pod kątem składni. Porównane zostało, czy tłumaczone zdania w przekładzie na język polski zostały pozostawione w tej samej formie syntaktycznej, w wybranych przypadkach podana została własna propozycja tłumaczenia z szczegółowym uzasadnieniem. Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy pozwalają stwierdzić, że większość tłumaczy decyduje się nie ingerować w oryginalną składnię, aby nie wpłynąć na stylistykę zdań wyjściowych. Jednakże w wielu przypadkach składnia musi być dostosowana do polskiego odbiorcy, gdyż ekwiwalentne w tym aspekcie tłumaczenie może doprowadzić do powstania trudności w rozumieniu tekstu. Zmiany w składni występują jednak tylko w sytuacjach, gdy tłumacz uznał, że są to zmiany niezbędne.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorBarański, Jacek - 127227 pl
dc.contributor.authorKomorowska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKaleta-Wojtasik, Sławomira - 128596 pl
dc.contributor.reviewerBarański, Jacek - 127227 pl
dc.date.accessioned2022-01-20T22:51:12Z
dc.date.available2022-01-20T22:51:12Z
dc.date.submitted2011-09-14pl
dc.fieldofstudyfilologia germańskapl
dc.identifier.apddiploma-59461-120921pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287195
dc.subject.entranslation, complex-compound sentence, syntaxpl
dc.subject.otherÜbersetzung, Satz, Satzperiode, Syntaxpl
dc.subject.plzdanie, zdanie wielokrotnie złożone, składnia, tłumaczeniepl
dc.titleZur Übersetzung ins Polnische von mehrfach zusammengesetzten Sätzen am Beispiel ausgewählter Werke von Thomas Mann. Eine Analyse mit eigenem Kommentarpl
dc.title.alternativeO tłumaczeniu na język polski zdań wielokrotnie złożonych na przykładzie wybranych dzieł Tomasza Manna. Analiza z komentarzem własnympl
dc.title.alternativeAbout translation of the complex-compound sentences into Polish based on selected works of Thomas Mann. The analysis with commentaires made by the authorpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of thereof master’s thesis is an attempt to perform a translation analysis of the complex-compound sentences based on selected examples from Thomas Mann’s prose. The theoretical part of work includes definitions and theories deriving from German’s authors publications. Twenty translations of the complex-compound sentences into Polish have been submitted to the translation analysis. The main purpose of the analysis was to determine whether in the polish translation the original syntax should be kept or the translation ought to be adjusted to the polish reader by dividing sentences into shorter ones , all to make the reading comprehension easier. Further a question arose: how big the interference of a translator into the original translation especially in the aspect of syntax might be ? The compared case was if the sentences translated into Polish were kept in the same syntax form, in particular cases the own propositions of translation with exact explanation were given. The conclusions resulting from the performed analysis provide that the majority of translators decide not to interfere with the original syntax to avoid influencing the stylistics of the output sentences. However, in many cases syntax must be adjusted to the Polish reader because the equivalent translation in this certain aspect might result in developing difficulties with text comprehension. Modifications in the syntax might be found only in situations when the translator have decided that this is an inevitable thing to do.
dc.abstract.otherpl
Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist ein Versuch der Übersetzungsanalyse von mehrfach zusammengesetzten Sätzen. Aufgrund der ausgewählten Fragmente der Thomas Mann - Werke werden die Übersetzungen ins Polnische mit dem Original konfrontiert. Anhand der Übersetzungen wird geprüft, ob die Struktur der mehrfach zusammengesetzten Sätze ins Polnische wiedergegeben wurde und wenn nicht, was die Gründe dafür sind.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest próba przeprowadzenia analizy tłumaczeniowej zdań wielokrotnie złożonych na podstawie wybranych przykładów z prozy Tomasza Manna. W części teoretycznej przedstawione zostały definicje i teorie zaczerpnięte z publikacji niemieckich autorów. Analizie translatorycznej poddane zostało dwadzieścia tłumaczeń na język polski zdań wielokrotnie złożonych. Głównym celem analizy było ustalenie, czy w przekładzie na język polski powinna zostać zachowana oryginalna składnia, czy należy dostosować tłumaczenie do polskiego odbiorcy dzieląc zdania na krótsze, aby ułatwić zrozumienie tekstu. Powstało pytanie jak dalece tłumacz może ingerować w tekst wyjściowy przede wszystkim pod kątem składni. Porównane zostało, czy tłumaczone zdania w przekładzie na język polski zostały pozostawione w tej samej formie syntaktycznej, w wybranych przypadkach podana została własna propozycja tłumaczenia z szczegółowym uzasadnieniem. Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy pozwalają stwierdzić, że większość tłumaczy decyduje się nie ingerować w oryginalną składnię, aby nie wpłynąć na stylistykę zdań wyjściowych. Jednakże w wielu przypadkach składnia musi być dostosowana do polskiego odbiorcy, gdyż ekwiwalentne w tym aspekcie tłumaczenie może doprowadzić do powstania trudności w rozumieniu tekstu. Zmiany w składni występują jednak tylko w sytuacjach, gdy tłumacz uznał, że są to zmiany niezbędne.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Barański, Jacek - 127227
dc.contributor.authorpl
Komorowska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kaleta-Wojtasik, Sławomira - 128596
dc.contributor.reviewerpl
Barański, Jacek - 127227
dc.date.accessioned
2022-01-20T22:51:12Z
dc.date.available
2022-01-20T22:51:12Z
dc.date.submittedpl
2011-09-14
dc.fieldofstudypl
filologia germańska
dc.identifier.apdpl
diploma-59461-120921
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287195
dc.subject.enpl
translation, complex-compound sentence, syntax
dc.subject.otherpl
Übersetzung, Satz, Satzperiode, Syntax
dc.subject.plpl
zdanie, zdanie wielokrotnie złożone, składnia, tłumaczenie
dc.titlepl
Zur Übersetzung ins Polnische von mehrfach zusammengesetzten Sätzen am Beispiel ausgewählter Werke von Thomas Mann. Eine Analyse mit eigenem Kommentar
dc.title.alternativepl
O tłumaczeniu na język polski zdań wielokrotnie złożonych na przykładzie wybranych dzieł Tomasza Manna. Analiza z komentarzem własnym
dc.title.alternativepl
About translation of the complex-compound sentences into Polish based on selected works of Thomas Mann. The analysis with commentaires made by the author
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Bühl
1

No access

No Thumbnail Available
Collections