Rola polityki rodzinnej w polskim systemie zabezpieczeń społecznych

licenciate
dc.abstract.enFamily policy created by the public administration authorities is one of the essentialcomponents of a country’s social policy. Polish government uses various instrumentsto provide support to families with children and create conditions to help them to properlyfunction in the society.The thesis focuses on various family benefits such as maternity, paternity and parentalleave, birth grant becikowe, governmental “Family 500+” programme and theLarge Family Card.The objective of the thesis is to assess country`s family policy and to verifywhether the society is aware of the family benefits mentioned above. To establish that,a research was conducted with the use of a diagnostic survey. The questionnaire was composedof 15 questions about the support provided by the country to families with children.pl
dc.abstract.plPolityka rodzinna realizowana przez organy administracji publicznej jest istotnymelementem polityki społecznej. Państwo dysponując różnorodnymi instrumentami, międzyinnymi pieniężnymi, stara się zapewnić rodzinom odpowiednie warunki umożliwiająceprawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.W niniejszej pracy scharakteryzowane zostały świadczenia przysługujące rodzicomw związku z narodzinami dziecka, takie jak urlop macierzyński, wychowawczy i rodzicielskioraz urlop ojcowski. Opisano także świadczenia rodzinne, w szczególności jednorazowązapomogę z tytułu urodzenia dziecka, rządowy Program Rodzina 500+ orazKartę Dużej Rodziny.Celem pracy była między innymi ocena prowadzonej przez państwo polityki rodzinnejoraz sprawdzenie, które z form pomocy rodzinom są znane społeczeństwu.W tym celu przy pomocy ankiety przeprowadzone zostało badanie. Miało ono na celuuzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia udzielanego rodzinom, ProgramuRodzina 500+ oraz wpływu, jaki na decyzje wyborcze ma stosunek partii politycznyc hdo polityki rodzinnej. Ważnym elementem przeprowadzonego badania było równieżsprawdzenie jak duże wsparcie dla rodzin stanowią poszczególne świadczenia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080 pl
dc.contributor.authorDyrda, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080 pl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:21:55Z
dc.date.available2020-07-27T06:21:55Z
dc.date.submitted2017-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-113937-195121pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219352
dc.languagepolpl
dc.subject.enFamily policy, social policy, social security systempl
dc.subject.plPolityka rodzinna, polityka społeczna, zabezpieczenie społecznepl
dc.titleRola polityki rodzinnej w polskim systemie zabezpieczeń społecznychpl
dc.title.alternativeThe role of family policy in the Polish social security systempl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Family policy created by the public administration authorities is one of the essentialcomponents of a country’s social policy. Polish government uses various instrumentsto provide support to families with children and create conditions to help them to properlyfunction in the society.The thesis focuses on various family benefits such as maternity, paternity and parentalleave, birth grant becikowe, governmental “Family 500+” programme and theLarge Family Card.The objective of the thesis is to assess country`s family policy and to verifywhether the society is aware of the family benefits mentioned above. To establish that,a research was conducted with the use of a diagnostic survey. The questionnaire was composedof 15 questions about the support provided by the country to families with children.
dc.abstract.plpl
Polityka rodzinna realizowana przez organy administracji publicznej jest istotnymelementem polityki społecznej. Państwo dysponując różnorodnymi instrumentami, międzyinnymi pieniężnymi, stara się zapewnić rodzinom odpowiednie warunki umożliwiająceprawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.W niniejszej pracy scharakteryzowane zostały świadczenia przysługujące rodzicomw związku z narodzinami dziecka, takie jak urlop macierzyński, wychowawczy i rodzicielskioraz urlop ojcowski. Opisano także świadczenia rodzinne, w szczególności jednorazowązapomogę z tytułu urodzenia dziecka, rządowy Program Rodzina 500+ orazKartę Dużej Rodziny.Celem pracy była między innymi ocena prowadzonej przez państwo polityki rodzinnejoraz sprawdzenie, które z form pomocy rodzinom są znane społeczeństwu.W tym celu przy pomocy ankiety przeprowadzone zostało badanie. Miało ono na celuuzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia udzielanego rodzinom, ProgramuRodzina 500+ oraz wpływu, jaki na decyzje wyborcze ma stosunek partii politycznyc hdo polityki rodzinnej. Ważnym elementem przeprowadzonego badania było równieżsprawdzenie jak duże wsparcie dla rodzin stanowią poszczególne świadczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080
dc.contributor.authorpl
Dyrda, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:21:55Z
dc.date.available
2020-07-27T06:21:55Z
dc.date.submittedpl
2017-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-113937-195121
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219352
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Family policy, social policy, social security system
dc.subject.plpl
Polityka rodzinna, polityka społeczna, zabezpieczenie społeczne
dc.titlepl
Rola polityki rodzinnej w polskim systemie zabezpieczeń społecznych
dc.title.alternativepl
The role of family policy in the Polish social security system
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Nowy Dwor Mazowiecki
3
Orzesze
3
Wroclaw
3
Bialystok
1
Dublin
1
Gdansk
1
Lublin
1
Mogilno
1
Mragowo
1

No access

No Thumbnail Available