Analiza systemu zarządzania w sektorze prywatnej opieki medycznej na przykładzie przychodni "Vitalmed" w Niepołomicach

master
dc.abstract.enThe aim of this master’s thesis is to analyze the management system in the private medical care sector on the example of the "Vitalmed" Outpatient Clinic in Niepołomice. The whole thesis consists of four parts. The first chapter presents management as a process in a modern organization. The second chapter shows the concept and role of the management system in the organization. The third chapter presents the characteristics of the private health care sector based on its own research. The fourth chapter is an analysis of the efficiency of the management process at the „Vitalmed” Outpatient Clinic.The work is based on the subject literature, internet sources, internal documentation and the website of the Vitalmed Outpatient Clinic. The work is also based on an in-depth interview and a survey carried out among patients using the medical services of the „Vitalmed” Outpatient Clinic.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy systemu zarządzania w sektorze prywatnej opieki medycznej na przykładzie Przychodni „Vitalmed” w Niepołomicach.Całość pracy składa się z czterech części. Rozdział pierwszy prezentuje zarządzanie jako proces we współczesnej organizacji. Rozdział drugi przedstawia pojęcie oraz rolę systemu zarządzania w organizacji. Trzeci rozdział prezentuje charakterystykę sektora prywatnej opieki medycznej w oparciu o badanie własne. Rozdział czwarty jest analizą sprawności procesu zarządzania w Przychodni „Vitalmed”.Praca powstała w oparciu o literaturę przedmiotu, źródła internetowe, dokumentację wewnętrzną oraz stronę internetową Przychodni „Vitalmed”. W pracy oparto się także na wywiadzie pogłębionym oraz na przeprowadzonym badaniu ankietowym wśród pacjentów korzystających z usług medycznych Przychodni „Vitalmed”.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.authorJedzina, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:05:47Z
dc.date.available2020-07-27T23:05:47Z
dc.date.submitted2019-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-131669-194443pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234288
dc.languagepolpl
dc.subject.enefficiency - organization - management tools - management system – managementpl
dc.subject.plefektywność – organizacja – narzędzia zarządzania – system zarządzania – zarządzaniepl
dc.titleAnaliza systemu zarządzania w sektorze prywatnej opieki medycznej na przykładzie przychodni "Vitalmed" w Niepołomicachpl
dc.title.alternativeAnalysis of the management system in the private medical care sector on the example of the "Vitalmed" Outpatient Clinic in Niepołomicepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master’s thesis is to analyze the management system in the private medical care sector on the example of the "Vitalmed" Outpatient Clinic in Niepołomice. The whole thesis consists of four parts. The first chapter presents management as a process in a modern organization. The second chapter shows the concept and role of the management system in the organization. The third chapter presents the characteristics of the private health care sector based on its own research. The fourth chapter is an analysis of the efficiency of the management process at the „Vitalmed” Outpatient Clinic.The work is based on the subject literature, internet sources, internal documentation and the website of the Vitalmed Outpatient Clinic. The work is also based on an in-depth interview and a survey carried out among patients using the medical services of the „Vitalmed” Outpatient Clinic.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy systemu zarządzania w sektorze prywatnej opieki medycznej na przykładzie Przychodni „Vitalmed” w Niepołomicach.Całość pracy składa się z czterech części. Rozdział pierwszy prezentuje zarządzanie jako proces we współczesnej organizacji. Rozdział drugi przedstawia pojęcie oraz rolę systemu zarządzania w organizacji. Trzeci rozdział prezentuje charakterystykę sektora prywatnej opieki medycznej w oparciu o badanie własne. Rozdział czwarty jest analizą sprawności procesu zarządzania w Przychodni „Vitalmed”.Praca powstała w oparciu o literaturę przedmiotu, źródła internetowe, dokumentację wewnętrzną oraz stronę internetową Przychodni „Vitalmed”. W pracy oparto się także na wywiadzie pogłębionym oraz na przeprowadzonym badaniu ankietowym wśród pacjentów korzystających z usług medycznych Przychodni „Vitalmed”.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.authorpl
Jedzina, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:05:47Z
dc.date.available
2020-07-27T23:05:47Z
dc.date.submittedpl
2019-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-131669-194443
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234288
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
efficiency - organization - management tools - management system – management
dc.subject.plpl
efektywność – organizacja – narzędzia zarządzania – system zarządzania – zarządzanie
dc.titlepl
Analiza systemu zarządzania w sektorze prywatnej opieki medycznej na przykładzie przychodni "Vitalmed" w Niepołomicach
dc.title.alternativepl
Analysis of the management system in the private medical care sector on the example of the "Vitalmed" Outpatient Clinic in Niepołomice
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Świętochłowice
5
Warsaw
3
Wieliczka
2
Wroclaw
2
Bavaro
1
Bochnia
1
Dublin
1
Krakow
1
Newcastle upon Tyne
1
Sainte-Colombe-sur-Gand
1

No access

No Thumbnail Available